Pretraga

Rast cijena plina od 1. travnja neće biti isti u svim regijama

A- A+

U kućanstvima će se od 1. travnja primjenjivati nove cijene plina. Skuplje će biti za oko 16%, a odluku je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija.

Plin | Foto: Unsplash

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. Odlukom je određena cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje primjene od 1. travnja 2022., i to za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj.

Paket Vladinih mjera ublažit će porast cijene

Prosječno povećanje krajnje cijene plina, bez PDV-a, će prema Odluci od 1.travnja 2022. iznositi 77%, zbog promjene troška nabave plina, no s obzirom na to da je Vlada RH u veljači ove godine usvojila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, prosječno povećanje krajnje cijene iznosit će oko 16%.

shematski prikaz promjene cijene plina bez PDV-a

Shematski prikaz promjene u strukturi krajnje cijene plina za javnu uslugu opskrbe
plinom (bez PDV-a) | foto: HERA

Najmanji porast od 62% je na distribucijskom području operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o., Rijeka gdje je opskrbljivač u obvezi javne usluge GRADSKA PLINARA ZAGREB-Opskrba d.o.o., dok je najveći porast od 89% na dijelu distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o. (gradovi Daruvar i Grubišno Polje, te općine Sirač, Končanica, Dežanovac), gdje je opskrbljivač u obvezi javne usluge ZAGORSKI METALAC d.o.o., piše u priopćenju HERA-e.

Povećanje cijene nabave plina posljedica je kontinuiranog uzlaznog kretanja cijena plina na europskim plinskim tržištima koje je započelo u drugom tromjesečju 2021., zbog čega trgovci plinom nabavljaju plin po osjetno višim cijenama nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Zbog toga se navedeni porast veleprodajnih cijena odražava i na maloprodajno tržište plina u RH.

Copy link
Powered by Social Snap