Pretraga

Foto: Pogledajte pobjedničko urbanistiško rješenje za središte Opatije i Slatinu

A- A+

Poznato je kako bi trebalo izgledati središte Opatije. Na natječaju za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Vladimira Gortana i kupališta ‘Slatina’, najbolji je bio rad Stojana Skalickyja, Marka Jaušoveca, Tine Rudolf, Tine Van der Auwera, Karla Modrovčića i Anje Patekar. Riječ je o modernoj viziji transformacije kvarnerske ljepotice u prostor koji odgovara potrebama građana i turista.

Natječajni rad koji je osvojio 1. mjesto

Natječajni rad koji je osvojio 1. mjesto | Foto: Grad Opatija

Gradu Opatiji namjera je sklopiti ugovor o javnim uslugama izrade projektno-tehničke dokumentacije; idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za prostor Trga Vladimira Gortana (I.faza realizacije natječaja), te idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za preostali obuhvat natječaja, koja će definirati faze izvedbe (II.faza). Pristiglo je 16 radova, od kojih je njih 15 ostvarilo pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja. Pogledajte još idejnih rješenja domaćih arhitekata ostvarenih na području hrvatskih gradova.

Izdvojeni članak

Galerija: Bjelovar dobiva 3 parka i urbane vrtove prema idejnom rješenju arhitekata iz 3E projekta

Stojan Skalicky, doc.dr.tech, Marko Jaušovec, Tina Rudolf, Tina Van der Auwera, Karlo Modrovčić, Anja Patekar su s natječajnim radom pod šifrom 12 odnijelu prvu nagradu u neto iznosu od 19.950 eura.

Opatija trg | foto: Grad Opatija

Opatija trg | foto: Grad Opatija

AG planum d.o.o., Marko Cvjetko, Miron Hržina, Ivica Keršić, Dunja Sokolović i Elena Tikvić su s natječajnim radom pod šifrom 14 odnijeli drugu nagradu u neto iznosu od 12.468,75 eura.

Natječajni rad koji je osvojio 2. mjesto

Natječajni rad koji je osvojio 2. mjesto | Foto: Grad Opatija

Frane Dumandžić, Dijana Modrić, Kristian Primorac, Nenad Ravnić, Filip Ružić, Filip Vidović i Karla Vučić su s natječajnim radom pod šifrom 10 odnijeli treću nagradu u neto iznosu od 7.481,25 eura.

Natječajni rad koji je osvojio 3. mjesto

Natječajni rad koji je osvojio 3. mjesto | Foto: Grad Opatija

Jan Vrabec, Stipe Šešelja, Ana Konsuo i Iva Šimić Erjavec su s natječajnim radom po šifrom 9 odnijeli četvrtu nagradu u neto iznosu od 5.985 eura.

Natječajni rad koji je osvojio 4. mjesto

Natječajni rad koji je osvojio 4. mjesto | Foto: Grad Opatija

Atmosfera d.o.o., Bernarda Silov, Davor Silov, Kristina Rogić i Leila Daoud su s natječajnim radom pod šifrom 13 odnijeli petu nagradu u neto iznosu od 3.990 eura.

Natječajni rad koji je osvojio 5. mjesto

Natječajni rad koji je osvojio 5. mjesto | Foto: Grad Opatija

Ocjenjivački sud koji je natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova donio odluke o najboljim urbanističko-arhitektonskim rješenjima činili su Bojan Bilić, Iva Ćuzela Bilać, Lea Pelivan, Saša Randić, Biserka Bilušić Dumbović, Siniša Zdjelar i Damir Krajnik.

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao zadovoljenje prostornog konteksta i programa, uspješnost rješenja u domeni oblikovanja jedinstvenog javnog prostora šetnice, trga, kupališta te rješenja i unapređenja održivog načina prometnog sustava, prepoznatljivost koncepta u pogledu arhitektonskog, urbanističkog i krajobraznog rješenja, kvalitetu krajobraznog uređenja, funkcionalnost i fleksibilnost korištenja odnosno oblikovanja urbane opremete održivost rješenja u izgradnji i održavanju.

O ovom Natječaju u kojem se tražilo idejno rješenje za transformaciju središta Opatije pisali smo i ranije.

Copy link
Powered by Social Snap