Pretraga

Hrvatska komora arhitekata: Poziv za prijavu najboljih arhitektonskih radova

A- A+

Hrvatska komora arhitekata raspisala je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade hrvatske komore arhitekata koja se dodjeljuje u 2024. godini za doprinos kulturi građenja, za planiranje prostora, te za inovacije i održivost u arhitekturi. Rok za predaju prijedloga za nagrade je 12. veljače 2024. godine.

godišnja nagrada Hrvatske komore arhitekata

godišnja nagrada Hrvatske komore arhitekata | foto: Hrvatska komora arhitekata

Godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata su priznanja najveće strukovne institucije iz djelokruga arhitekture i urbanizma, a dodjeljuju se pravnim subjektima, institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i pojedincima za postignuća važna za doprinos u području strukovne djelatnosti u kategorijama. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije: za doprinos kulturi građenja, za planiranje prostora, te za inovacije i održivost u arhitekturi.

Izdvojeni članak

Poziv na prijavu radova za GIO 2023. i godišnje nagrade UHA-e

Prijedloge za dodjelu godišnje nagrade Komore mogu dati znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, druge strukovne komore, tijela Komore te sve pravne i fizičke osobe. Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac koji se može pronaći na internet stranici Komore.

Za ocjenjivanje pristiglih prijedloga imenovano je povjerenstvo za nagrade u sastavu: Zoran Boševski, Jelena Borota, Mirjana Pintar, Ivan Radeljak i Daniela Škarica, dipl. ing. arh. Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele nagrada provodi se sukladno Pravilniku o dodijeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata od 15. prosinca 2023.godine. Rok za predaju prijedloga za nagrade je 12. veljače 2024. godine.

Pogledajte ovdje koji radovi nominirani za HKA nagrade prošle godine.

Copy link
Powered by Social Snap