Pretraga

[FOTO] Znate li kakvim je kamenjem građena najstarija crkva u Draguću?

A- A+

Grobljanska crkva Svetog Elizeja najstarija je crkva u mjestu. Građena je kamenjem različite boje koje je planski posloženo u dekorativne slojeve, što je jedinstveni slučaj u Istri, a upućuje na duboku starinu i na bizantske utjecaje, baš kao i svetac kome je posvećena. Unutrašnjost crkve ukrašena je romaničkim zidnim slikama s kraja 13. stoljeća, a rad su nepoznatog majstora. Kao i velika većina oslikanih crkvica u Istri i ova je morala u 16. stoljeću biti usklađena s odlukama crkvenog koncila te su zidovi premazani slojem bijele boje, a freske sakrivene. Otkrivene su tek 1947. godine i restaurirane u razdoblju od 1986. do 1988. Tijekom radova na restauraciji fresaka, navode iz TZ Središnje Istre, otkriveno je da se ispod njih nalazi još jedan stariji sloj slika te da je postolje oltara zapravo starorimski spomenik.

istasrka arhitektura

Draguć; foto: Stella Ćaleta | baustela.hr

[FOTO] Znate li kakvim je kamenjem građena najstarija crkva u Draguću?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap