Pretraga

Izabran izvođač radova za izgradnju autoceste do Siska: Investicija vrijedna 300 milijuna kuna

A- A+

Od devet ponuda izabrana je ona ekonomski najpovoljnija, a to je ponuda Zajednice ponuditelja COLAS Hrvatska d.d. i GEOTEHNIKA d.o.o., s cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 281.337.985,88 kuna. Rok izvođenja radova je 24 mjeseca, a Hrvatske autoceste osigurale su u cijelosti sredstava za dovršetak izgradnje autoceste Zagreb- Sisak bez dodatnog zaduživanja.

Autocesta A11 Zagreb-Sisak | foto: Hrvatske autoceste

Radit će se dionica Lekenik- čvor Sisak koja je duga 11 kilometara, a cijela autocesta A11 od Siska do Zagreba predviđene je dužine od 47.5 kilometara, od čega je trenutno u prometu već 30 kilometara.

Početkom godine, Vlada Republike Hrvatske je  4. veljače 2021. godine usvojila Zaključak o dovršetku izgradnje autoceste A11 Zagreb-Sisak, dionice Lekenik –Sisak, duljine 10,9 kilometara i podržala ubrzavanje dovršetka autoceste Zagreb-Sisak, kao prioritetnog projekta za dugoročnu revitalizaciju područja Sisačko-moslavačke županije.

Hrvatske autoceste su Zaključkom Vlade RH bile zadužene pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova izgradnje autoceste procijenjene vrijednosti 300 milijuna kuna, iz sredstava predviđenih Financijskim planom HAC-a. Slijedom toga je provedeno propisano prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a obavijest o nadmetanju objavljena je 3. ožujka 2021.

– Uz sve napore i osigurana sredstva, postupak javnog nadmetanja značajno su usporile uložene žalbe. Do javnog otvaranja ponuda četiri puta bile su uložene žalbe na izmjene dokumentacije o nabavi, od kojih je DKOM prvu manjim dijelom prihvatio, a ostale tri odbacivao.  Nakon javnog otvaranja ponuda uložena je i peta žalba, na postupak javnog otvaranja, koju je DKOM također odbacio.

O žalbama i zaustavljanju javne nabave pisali smo detaljnije ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap