Pretraga

Kreće izgradnja nove kanalizacijske mreže u Vrbovcu vrijedne 190 milijuna kuna

A- A+

Na području aglomeracije Vrbovec kreće projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ukupne vrijednosti gotovo 190 milijuna kuna od čega 101.532.059,45 kuna dolazi iz bespovratnih sredstva EU. Radove će izvoditi tvrtka Zagorje gradnja d.o.o., a rok za izvođenje je 26 mjeseci.

Vrbovec | Foto: Facebook, Grad Vrbovec

Projekt se sastoji od izgradnje sustava javne odvodnje, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES, izgradnje odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju i nabave komunalne opreme. Radovi, između ostaloga, obuhvaćaju izgradnju 39.843 m gravitacijskih kolektora, 10.968 m tlačnih cjevovoda i 18 crpnih stanica. U okviru radova na izgradnji sustava odvodnje izvest će se i 1.460 kućnih priključaka.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Svrha projekta je postizanje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec te ispunjavanja zahtjeva propisanih u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina. Ukratko, za cilj ima unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području aglomeracije Vrbovec.

Svečano otvaranje radova održat će se 15. prosinca u 10 sati u Društvenom domu u Brčevcu. Predviđeno je povećanje stupnja priključenosti stanovništva sa 37,6% na 83,3% i na 100% za gospodarstvo (ukupno 949 ES iz privrede) što je ukupno 91% priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

 

Kreće izgradnja nove kanalizacijske mreže u Vrbovcu vrijedne 190 milijuna kuna
Share via
Copy link
Powered by Social Snap