Pretraga

Ministar Ćorić u Vodicama zbog projekta vrijednog preko 4 milijuna kuna

A- A+

Danas su u Kulturnom centru Vodice direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik g. Frane Malenica i mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ. generalni direktor Hrvatskih voda potpisali ugovore o gradnji nove kolektorske i vodovodne mreže na području Grada Vodica u sklopu projekta “Izgradnja fekalne kanalizacije, vodovodne mreže i telekomunikacijske mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u Vodicama”. Potpisivanju ugovora su nazočili ministar gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske g. dr. sc. Tomislav Ćorić, župan Šibensko-kninski g. Goran Pauk.

Foto: sibensko-kninska-zupanija.hr

Potpisana su dva ugovora o sufinanciranju gradnje između Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik i Hrvatskih voda: Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina vodoopskrbe na području Grada Vodice i Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina odvodnje na području Aglomeracije Vodice.

Župan Goran Pauk naglasio je da je kvalitetna odvodnja i vodoopskrba nužna pretpostavka održivog razvoja svih dijelova naše županije čime će se omogućiti čisto more i okoliš.

Izdvojeni članak

Bespravno gradili unutar zaštićenog obalnog područja

– Ovo je primjer dobre suradnje Hrvatskih voda, Vodovoda i Odvodnje i Grada Vodica čime se unapređuje sustav vodoopskrbe i smanjuje zagađenje okoliša otpadnim vodama,naglasio je župan Goran Pauk.

Ugovori vrijedni 4.100.000,00 kuna

Oba ugovora su vrijedna 4.100.000,00 kn (bez PDV-a) od čega 3.400.000,00 kn se odnosi na fekalnu kanalizaciju, a 700.000,00 kn je vrijednost vodoopskrbe.

Projekt obuhvaća izgradnju fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u vodicama (cca 1,7 km). Planirana je izgradnja 1.050 m fekalne kanalizacije, od toga 850 m fekalnog kolektora i 240 m tlačnog cjevovoda te vodoopskrbne mreže u dužini od 230 m.

Kanalizacijska i vodovodna mreža koji su predmet ovog projekta dio su integralnih sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Vodica čiji se nastavak izgradnje planira kroz realizaciju EU projekta Aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima Faza II.

Izdvojeni članak

Kreće cestovna infrastrukturna revolucija na području jedne županije

Obzirom na status pripremljenosti Aplikacijskog paketa, ishođenost dozvola te riješenost imovinsko-pravnih odnosa projekt Aglomeracije je visokom stupnju spremnosti i planira se realizirati u planskom razdoblju 2021-2027. godina.

Copy link
Powered by Social Snap