Pretraga

Novi podaci: U Hrvatskoj žene u građevinarstvu imaju osjetno višu satnicu od muškaraca

A- A+

Objavljeni su novi podaci Državnog zavoda za statistiku za listopad i treće tromjesečje 2022. godine. Po tim podacima, vidljivo je da su u odnosu na isto tromjesečje prošle godine plaće porasle, ali i da žene u globalu imaju niže plaće od muškaraca, osim u građevinarstvu.

novac

Novac | foto: Josipa Vrankulj

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za treće tromjesečje 2022. iznosila je 7.650 kn (7.888 kn za muškarce, 7.323 kn za žene). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  došlo je do porasta od 7,6% za muškarce i 7,4% za žene. Kada se ti podaci usporede s onima od prvog tromjesečja ove godine, plaće su nominalno više za 2,3%, a realno niže za 3,3%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, plaća je nominalno viša za 7,4%, a realno niža za 3,1%.

U trećem tromjesečju 2022. godine, muškarci su imali najnižu prosječnu bruto plaću u Građevinarstvu, u iznosu od 8.133 kune. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za isto razdoblje iznosila je 46,35 kune, odnosno 45,79 kn za muškarce, a za žene 51,51 kuna – iz čega proizlazi da su žene imale višu satnicu za čak 12,5%.

Izdvojeni članak

Žene nema razloga da se ne primite građevinskih radova: Ova žena prava je inspiracija

Potrebno je i naglasiti da je od 1.620.411 osoba (758.471 žena) zaposlenih u Hrvatskoj, velik dio zaposlen u građevinskom sektoru. U pitanju je treći najbrojniji sektor, a u prošlom mjesecu je upošljavao 107.085 osoba, od čega samo 11.190 čine žene.

Novi podaci: U Hrvatskoj žene u građevinarstvu imaju osjetno višu satnicu od muškaraca
Share via
Copy link
Powered by Social Snap