Pretraga

Ploča za označavanje gradilišta: Definirana je posebnim pravilnikom, a ako ju nemate slijedi kazna

A- A+

Jedna od naizgled banalnih stvari na gradilištu propisana je posebnim Pravilnikom, ali i Zakonom o građenju. Riječ je o pločama za označavanje gradilišta, koje obvezno moraju sadržavati podatke o vrsti građevine, radovima koji se izvode, imenu ili nazivu tvrtke investitora, izvođača, projektanta i nadzora, o katastarskoj čestici i općini, adresi gradilišta te o građevinskoj dozvoli. Zakonom su propisane i novčane kazne u slučaju da izvođač ne postavi ploču, a propusti se otklanjaju rješenjima Državnog inspektorata.

Ploče za označavanje gradilišta moraju biti postavljene na vidljivom mjestu blizu ulaza na gradilište, a često su meta vandala. | Foto: Bauštela.hr

Proces gradnje je složen i vrlo odgovoran posao. Kako bi sve proteklo u redu i kako bi izgrađeni objekt služio svrsi i bio siguran za korisnike, potrebno je ispuniti brojne zadaće propisane raznim zakonima i podzakonskim aktima. Jedna od stvari koja naizgled djeluje banalno, ali je vrlo važna jest i ploča za označavanje gradilišta.

Takve ploče vidljive su na svakom gradilištu. One ondje stoje kako bi dale važne informacije o objektu koji je u izgradnji te o sudionicima u samom procesu. U slučaju nesreće, natpisi na pločama mogu pomoći u otkrivanju krivca, pogotovo ako je nesreća nastala kršenjem propisa.

Ploče kojima se označava gradilište nisu samo ukras. One su strogo normirane posebnim Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, kojeg je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja još 2014. godine.

Što sve ploče moraju sadržavati?

Prema Pravilniku, ploča se na gradilištu mora nalaziti u slučaju uklanjanja objekta ili nekog njegova dijela, gradnje novog objekta, rekonstrukcije postojećeg te gradnje ili izvođenja radova po tipskom projektu. Ploču je potrebno postaviti i u slučaju održavanja postojeće građevine, kad je potreban stručni nadzor i prijava početka građenja.

Izdvojeni članak

Radnik zadobio opekline II. stupnja, a firma optužnicu DORH-a zbog neprovođenja zaštite na radu

Ploču postavlja izvođač najkasnije na dan početka građenja. Ako izvođač, pak, napusti gradilište, obveza postavljanja ploče pada na investitora.

Na samoj ploči, pak, moraju stajati sljedeći podaci: naziv i vrsta građevine koja se gradi (ruši ili rekonstruira); broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina gradi te adresa (ako je poznata); ime, odnosno tvrtka investitora, projektanta, izvođača i provoditelja stručnog nadzora; naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu; klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti dozvole te datum prijave početka građenja.

Ploče za označavanje gradilišta sadržavaju osnovne podatke o radovima, građevini i sudionicima radova. | Foto: Bauštela.hr

Na ploči treba stajati i naznaka da se radi o kulturnom dobru, ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. S obzirom na to da se velik dio građevina oštećenih u potresu obnavlja sredstvima iz Europskog fonda solidarnosti, na svim pločama kojima se označavaju takva gradilišta stoji i ta napomena.

Propisane i dimenzije ploče

Iako ploče na pojedinim gradilištima imaju vizualni prikaz objekta koji se gradi, to nije obvezna informacija koja bi trebala biti prikazana na ploči. No, takvo što može poskupjeti cijenu izrade koja nije velika. Različite tvrtke nude gotove ploče po cijenama od 35 do 60 eura, ovisno o veličini i materijalu.

Izdvojeni članak

Radnik pao s visine od osam metara: Skela nije bila dobro postavljena, zatvorili su gradilište

Ploče se, naime, izrađuju od aluminija ili plastike, odnosno ‘alucobonda’ ili ‘forexa’. Već spomenutim Pravilnikom propisano je da moraju stajati na ulazu u gradilište ili na početku i kraju trase, ako se radi o gradilištima velike površine. Moraju biti najmanje A2 formata (42 x 59,4 centimetara) i osigurane od pada ili oštećenja, a njihov sadržaj mora biti napisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Također, moguće je pogriješiti pri ispunjavanju podataka, kao što je vidljivo na ploči koju smo uočili na jednom gradilištu u zagrebačkoj Zvonimirovoj ulici, na kojoj umjesto imena ili naziva tvrtke investitora stoji natpis: ‘Privatni investitor’. Također, izvođači mogu biti nemarni i ne postaviti ploču na gradilište.

Velike kazne za jeftinu ploču

Iako Pravilnikom nisu propisane kazne za takvo što, Zakon o građenju u članku 134., stavci 4., 5., i 6. navodi osnovne odredbe pravilnika, među kojima je i sadržaj ploče. U članku 167., stavku 5., podstavku 12. izvođač će biti kažnjen s 25 do 50 tisuća kuna (od 3.318,07 do 6.636,14 eura) ako ne označi gradilište pločom, prema spomenutim stavcima članka 134.

Kaznom od 25 do 50 tisuća kuna kažnjava se izvođač koji ne postavi ploču na gradilište, a drugi propusti se otklanjaju rješenjima Državnog inspektorata. | Foto: Bauštela.hr

Upitali smo Državni inspektorat vrijedi li ista kazna u slučaju da umjesto imena i tvrtke nekog od sudionika u gradnji stoji, primjerice ‘Privatni investitor’, kao na ploči gradilišta u Zvonimirovoj ulici. Odgovor nismo dobili, ali smo zato doznali da je tijekom cijele prošle i u prva tri mjeseca ove godine Inspektorat donio šest rješenja o otklanjanju nepravilnosti vezanih uz ploču kojom se označava gradilište.

– Tim rješenjima je naređeno otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u svezi oznake gradilišta u zadanom roku. Istim rješenjima upozoreni su investitori da će se posebnim rješenjem narediti obustava građenja na predmetnom gradilištu ako se ne postupi po naredbi iz rješenja o otklanjanju nepravilnosti. U svim slučajevima investitori su otklonili nepravilnosti vezane uz oznaku gradilišta prije izvršnosti rješenja o otklanjanju nepravilnosti, poručili su nam iz Državnog inspektorata, potvrđujući tako da se skoro svi drže najjednostavnijih uputa koje se tiču organizacije građenja, ali i samog gradilišta.

Copy link
Powered by Social Snap