Pretraga

Produktivnost građevinskog sektora u EU pada: Hrvatska među najboljima

A- A+

Prema najnovijim podacima, produktivnost u građevinskom sektoru, u Europskoj uniji pala je za 1,2 posto u lipnju 2022. godine. U usporedbi s lipnjem prošle godine, i dalje se bilježi porast od 0,6 posto. No, Hrvatska je na visokom trećem mjestu u jednoj kategoriji.

gradilište

Radovi na gradilištu | foto: Unsplash

Prema brojkama Eurostata, u lipnju ove godine produktivnost građevinskog sektora u Eurozoni pala je za 1,3 posto i za 1,2 posto u EU, u usporedbi s prethodnim mjesecom. Produktivnost u sektoru je pod laganim padom od početka 2022. godine. No, u usporedbi s lipnjem prethodne godine, produktivnost sektora i dalje je u porastu, u Eurozoni za 0,1 posto, a u EU za 0,6 posto.

Hrvatska na trećem mjestu

U usporedbi s 2015. godinom koja se računa kao početna točka, Hrvatska se nalazi na trećem mjestu po povećanju produktivnosti u građevinarstvu, odmah poslije Slovenije (+70,3%) i Mađarske (+55,1%), s pozitivnim postotkom od 42,5 posto. Najgoru produktivnost od 2015. godine imaju Španjolska (-20,3%), Slovačka (-19,9%) i Bugarska (-9,2%).

Izdvojeni članak

Izvješće sa Zagrebačke burze: Među sektorskim indeksima, najviše porastao građevinski

Odnos drugog kvartala 2022. i 2021.

Najproduktivniji građevinski sektori bili su u Sloveniji (+24,3%), Poljskoj (+9,1%) i u Finskoj (+4,2%). Najmanje produktivni sektori su u Latviji (-8,4%), Španjolskoj (-6,2%) i u Belgiji (-2,1%).

Produktivnost u građevinskom sektoru | Eurostat

Odnos prvog kvartala 2022. i zadnjeg 2021.

Najbolji pomak bilježi Slovenija s čak 33,2%, zatim Poljska 13,1% i Litva 10,6%. Produktivnost građevinskog sektora najviše je pala u Latviji (-13,8%), Španjolskoj (7,4%) i Njemačkoj ()-2,7%). Hrvatska se nalazi na 4. mjestu s povećanjem od 4,2 posto u godini dana.

Copy link
Powered by Social Snap