Pretraga

Projekt vrijedan preko 400 milijuna kuna u Đurđevcu: Radovi prate zadanu dinamiku

A- A+

U tijeku su radovi na nekoliko gradilišta u sklopu projekta Aglomeracije, a radove na izgradnji vodospreme Čepelovac obišli su gradonačelnik Hrvoje Janči, predsjednik gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Dejan Đud i direktor Bistre Krešimir Habijanec ispred izvođača radova.

Izgradnja vodospreme Čepelovac, foto: Grad Đurđevac

Radovi prate zadanu dinamiku, te nema kašnjenja. Izgradnjom nove vodospreme osigurat će se adekvatna opskrba vodom gornjeg djela naselja Budrovac, ali i Đurđevca i ostalih prigradskih naselja. U tijeku su i radovi na iskopima i postavi cijevi za vodovod i odvodnju u Čepelovcu.

Projekt aglomeracije je vrijedan oko 430 milijuna kuna, a provedbom projekta izgraditi će se 29,5 kilometara vodoopskrbne mreže, 3.349 kućnih priključaka na mrežu, crpna stanica, vodosprema u Čepelovcu i kanalizacijska mreža u dužini od 59,3 kilometara u Delovima, Novigradu Podravskom, Šemovcima, Hampovici, Đurđevcu, Čepelovcu, Budrovcu, Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Budančevici, Kozarevcu i Prugovcu.

Izdvojeni članak

Veliki projekti u Đurđevcu: Komunalija osigurala besplatne priključke na vodovod, gradi se u poduzetničkoj zoni

– Priključenje gotovo 11.300 stanovnika na novi sustav javne odvodnje i 9.500 stanovnika na novi sustav vodoopskrbe značit će osjetno povećanje kvalitete života na području aglomeracija te očekujemo da će velika većina njih iskoristiti mogućnost besplatnog priključka koju nudi ovaj projekt. Grad prati radove aglomeracije te paralelno uređuje pješačke staze te se u rov paralelno postavljaju i optički kabeli za Internet, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Izgradit će se i pročistač otpadnih voda u Ferdinandovcu, dok će se za pročistače u Virju i Podravskim Sesvetama povećati kapaciteti.

– Cilj projekta je povećanje priključenosti stanovništva na stabilan sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kako bi zaštitili bogatstvo podzemne vode. To je jako bitno jer na našem području imamo velike količine pitke vode, a znamo da je voda resurs budućnosti i to je ono što moramo sačuvati za budućnost, istaknuo je predsjednik vijeća Željko Lacković.

Projekt vrijedan preko 400 milijuna kuna u Đurđevcu: Radovi prate zadanu dinamiku
Share via
Copy link
Powered by Social Snap