Pretraga

Rijeka dobiva novu Gradsku knjižnicu: Imat će površinu od 5.825 m², a radove izvodi tvrtka iz Ljubljane

A- A+

Do kraja godine bi trebali biti gotovi radovi na zgradi buduće Gradske knjižnice Rijeka. Zgrada se dovršava u rekonstruiranom tzv. T-objektu, zgradi izgrađenoj u drugoj polovici 19. stoljeća koja je služila za potrebe ondašnje tvornice za preradu duhana. Zgrada ima veliku arhitektonsko-povijesnu vrijednost kao primjer industrijske arhitekture iz kraja 19. stoljeća. Radove izvodi tvrtka VG5 d.o.o. iz Ljubljane, a stručni nadzor na rekonstrukciji obavlja Zem Nadzor d.o.o. Zagreb, a glavni projektant je arhitekt Saša Randić.

art kvart benčić gradska knjižnica rijeka

Nova zgrada Gradske knjižnice Rijeka | foto: Grad Rijeka

Radovi na obnovi tzv. T-objekta i njegovom preoblikovanju u Gradsku knjižnicu izvode se na ukupnoj površini od 5.825 m². Svi građevinski radovi na konstrukciji osnovnog volumena T-objekta su izvedeni. Radi ojačavanja i osiguranja nosivosti buduće knjižnice, prije svega se ojačalo temelje s 400 stupnjaka metodom injektiranja cementne smjese u tlo do dubine od 15 metara. Svi vanjski zidovi su zadržani, ali uz dodatna ojačanja armirano-betonskom konstrukcijom stupova i greda, na koju se naslanjaju međukatne polumontažne ‘Omnia’ ploče.

Lijevano-željezni stupovi koji su prije krasili proizvodne pogone tvornice Rikard Benčić ojačani su iznutra, a restaurirani izvana te ugrađeni kao dio nosive konstrukcije buduće knjižnice. Dodatna ojačanja zidova izvedena su lijepljenjem traka od karbonskih vlakana s unutarnje i vanjske strane zidova. Izvedena je i čelična konstrukcija krovišta, koja je specifična zbog nagiba objekta. Nakon izvedbe krovnog pokrova, krovnih prozora i ventilacijskih kutija te limarskih radova završavaju se obrtnički i instalaterski radovi u objektu.

Izvedeno je gotovo 90% svih radova: izvedeni su gips-kartonski radovi na zidovima, radovi na izvedbi plivajućih podova, soboslikarski radovi gletanja i bojanja, postava keramike i sanitarne opreme u sanitarnim čvorovima objekta. Izvedene su sve strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije te instalacije zaštite od požara uključujući i sprinkler sustav za gašenje požara. Izvedene su elektroinstalacije i montirana je rasvjeta objekta.

Izdvojeni članak

Biennale arhitekture Društva arhitekata Rijeka: Izložbu možete pogledati i u virtualnom obliku

Preostali radovi

Slijede radovi na postavljanju toplinske izolacije i gips-kartonski radovi plafona u potkrovlju te soboslikarski radovi. U tehničkim prostorijama i sanitarnim čvorovima preostaje za izvesti glatke obojene elastične podne obloge, a u ostatku objekta će se prije postave namještaja ugraditi elastične podne obloge od sintetičkog kaučuka.

Usporedno s radovima u unutrašnjosti objekta izvedena je fasada osnovnog volumena, odnosno izvedena je zidarska ugradnja novih te reparacija starih fasadnih klupica, nadvoja, vijenaca i ornamenata.

Ukupno 2.200 m2 fasade osnovnog volumena, uključujući i fasadne ornamente izvedeno je tehnikom koja odgovara izvornom načinu gradnje, a to je izvedba grube vapneno-cementne žbuke koja se nakon toga obrađuje finom žbukom i boji silikatnom bojom otpornom na atmosferske utjecaje.

Završeni su radovi na primarnoj i sekundarnoj čeličnoj konstrukciji ‘nožice’, to jest ulaza u zgradu knjižnice. Trenutno se izvodi oblaganje krova nožice crijepom, nakon čega slijede limarski radovi na krovu. Izvedeni su plivajući podovi nožice, a započeta je montaža potkonstrukcije fasadnih panela na sekundarnu čeličnu konstrukciju nožice te toplinska izolacija od mineralne vune.

Izdvojeni članak

Bliži se kraj radova na novoj knjižnici: U tijeku je prenamjena bivšeg industrijskog kompleksa

Za razliku od fasade osnovnog volumena, fasada ‘nožice’ objekta će biti montažnog tipa od prefabriciranih staklobetonskih elemenata koja je, uključujući ornamente, projektirana kao faksimil originalne fasade. Paralelno s montažnim radovima na fasadi raditi će se i na ugradnji dizala u nožici. Obloga unutarnjih zidova nožice izvest će se od trapeznih limova nakon dovršetka svih instalaterskih radova.

Tko izvodi radove?

Radove izvodi tvrtka VG5 d.o.o. iz Ljubljane, a stručni nadzor na rekonstrukciji obavlja Zem Nadzor d.o.o. Zagreb, a glavni projektant je arhitekt Saša Randić. Rekonstrukcija T-objekta u novu zgradu Knjižnice je, uz rekonstrukciju Ciglene zgrade u Dječju kuću, dio projekta pod nazivom ‘Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt’ koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020.

Radovi uređenje javnih površina Art kvarta Benčić odvijaju se na ukupnoj površini od gotovo 15.700 m2, a obuhvaćaju uređenje otvorenog dijela javnih površina i izgradnju infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa i predviđenih sadržaja. Radovi na 1. fazi uređenja javnih površina i infrastrukturi završeni su u prosincu 2021. godine.

Izgrađena je kompletna infrastruktura potrebna za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa Benčić – izgrađena je vodovodna mreža sa priključcima za pojedine zgrade kompleksa, fekalna odvodnja sa dvije crpne stanice, tlačnim vodovima i priključnim oknima za zgrade, tri oborinske retencije sa crpnim stanicama i tlačnim vodom sa spojem na postojeće oborinske kolektore u Krešimirovoj ulici i Ulici Nikole Tesle, gravitacijska oborinska odvodnja parkirališta i dijela završno uređenih površina 1. faze.

Izdvojeni članak

[FOTO] Kreće obnova Gradske ure: Jedan od najprepoznatljivijih simbola Rijeke

Izgrađena i trafostanica

Unutar kompleksa izgrađeni su energetski kanali u koje su položeni cjevovodi za vodoopskrbu, sanitarnu odvodnju, oborinsku odvodnju, elektroinstalacije, termotehničke instalacije i DTK instalacije. Izgrađena je trafostanica s agregatnicom i tehničkom građevinom sa srednje naponskim priključkom na mrežu HEP-a te elektro razvodom do svih zgrada kompleksa i svih crpnih stanica fekalne i oborinske odvodnje.

Položeni su elektro kabeli za rasvjetu i javne potrebe kompleksa. Sve zgrade povezane su svjetlovodnim kabelom za potrebe upravljanja. Postavljeni su rasvjetni stupovi i rasvjetna tijela na 1. fazi uređenja. Izgrađen je sustav termotehničkih instalacija sa strojarnicom za potrebe grijanja i hlađenja zgrada u Art kvartu – Muzeja Grada Rijeke, Dječje kuće i buduće Gradske knjižnice.

Uređeno je parkiralište sa 55 parkirnih mjesta i 4 parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom. Formirane su i uređene pješačke staze iz smjera Ulice Nikole Tesle i Krešimirove ulice do Muzeja Grada Rijeke i Dječje kuće. Uređene su zelene površine na kojima su posađena stabla, različite vrste trajnica i trava na središnjem zelenom trgu.

Vrijednost radova

Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova na komunalnoj infrastrukturi i uređenju 1. faze javnih površina iznosila je 54.952.373,11 kuna s PDV-om (7.293.917 €). Od toga je Grad Rijeka financirao radove u vrijednosti od 49.734.063,1 kuna s PDV-om (6.601.282 €), dok je preostale radove, koji se odnose na izgradnju sanitarne odvodnje i vodoopskrbe, sufinanciralo KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Izdvojeni članak

Grad Rijeka prodaje stanove: Cijene se kreću od 1.100 do 1.660 eura po kvadratu

Intenziviranje građevinskih radova 2. i 3. faze uređenja javnih površina u Art kvartu Benčić očekuje se tijekom veljače 2023. godine. Sve pripremne radnje za početak radova su dovršene nakon što su u studenom 2022. godine zaključeni Ugovor o javnim radovima za nastavak radova 2. i 3. faze uređenja te Ugovor o pružanju usluge nadzora nad izvođenjem radova.

Radovi 2. faze uređenja obuhvaćaju uređenje površina u zoni istočno od Dječje kuće prema Manzonievoj ulici kao i zonu oko izgrađene trafostanice, dok 3. faza uređenja javnih površina obuhvaća zonu oko buduće zgrade Gradske knjižnice Rijeka. Radove će izvoditi GP KRK d.d. iz Krka dok će stručni nadzor nad gradnjom vršiti tvrtka KARLOLINE-KLing d.o.o iz Liča.

Copy link
Powered by Social Snap