Pretraga

Vrijednost novih narudžbi za građevinske radove porasla za pola

A- A+

Porasla je vrijednost novih narudžbi za građevinske radove u drugom tromjesečju 2021. godine za 44,5 posto u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine. Statistika je rađena na radovima koji se obavljaju na području Republike Hrvatske.

Bager | Unsplash

Brojke drugog tromjesečja u vrijednosti novih, a i izvršenih radova, dosta dobro kotiraju u odnosu na prvo tromjesečje ove godine i na isto vrijeme u 2020. godini. Ova statistika se primjenjuje samo na poslovne subjekte s dvadeset i više zaposlenih. Vrijednost izvršenih radova se dijeli na novogradnju i rekonstrukcije (popravke i održavanje), a druga podjela je prema vrstama građevina na stambene, nestambene, prometnu infrastrukturu, vodove (cjevovode, komunikacijske i energetske), složene građevine na industrijskim prostorima i na ostale nespomenute građevine. Od siječnja do lipnja 2021. godine vrijednost novih narudžbi veća je za 26,2% u odnosu na isto vrijeme lani.

Vrijednosti novih narudžbi

Vrijednost novih narudžbi jest ukupna vrijednost ugovora sklopljenih u izvještajnome mjesecu s naručiteljima radova. Smatra se da je narudžba nastala na dan kada je potpisan ugovor između naručitelja i proizvođača. U nove narudžbe se uključuje i gradnja za vlastite potrebe.

Izdvojeni članak

Pogledajte popis 20 najuspješnijih građevinskih tvrtki u 2020. godini

Statistika vrijednosti novih narudžbi nam pokazuje da se drugom tromjesečju naručilo više radova nego u prvom, što znači da će se i više graditi. Brojke drugog tromjesečja u usporedbi s prvim su porasle za 18,02 posto, točnije za 1.100.781 kuna. U drugom tromjesečju 2021. godine vrijednost narudžbi bila je ukupno 7.209.449 kuna za razliku od prvog u kojem je bila 6.108.668 kuna.

Što se tiče vrsta građevina, vrijednost za nove narudžbe građevinskih radova na zgradama iznosi 3.351.195 kuna što je za 18,6% više nego u prva tri mjeseca ove godine. No, u usporedbi s ostalim građevinama, vrijednost narudžbi radova na stambenim zgradama je 46,5 posto od ukupnih narudžbi od travnja do lipnja.

Vrijednosti izvršenih građevinskih radova i utrošenog materijala

Vrijednost izvršenih građevinskih radova uključuje vrijednost rada, ugrađenog materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije, troškove korištenja građevinskih strojeva i opreme te druge troškove u vezi s izvođenjem radova. U vrijednost izvršenih radova ne uključuju se troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta i nadzora te porez na dodatnu vrijednost.

Izdvojeni članak

Eksplozija izdanih građevinskih dozvola u 2021: Najviše se radi zgrada

 

Ove godine od travnja do lipnja vrijednost izvršenih radova iznosi 7.965.426 kuna što je za 21,2 posto više nego u prvom tromjesečju od siječnja do ožujka. Od svih radova, vrijednost radova koji su ostvareni s vlastitim radnicima je porasla za gotovo milijun kuna što je za 19,2 posto. Vrijednost radova koji su ostvareni s podizvođačima je porasla, u drugom tromjesečju u odnosu na prvo, za nešto manje od pola milijuna kuna. Utrošeni građevinski materijal i gotovi proizvodi za ugradnu, goriva i energije, povećali su svoju vrijednost za nešto više od pola milijuna kuna u odnosu na prvo tromjesečje.

Radovi s vlastitim radnicima prema vrstama građevina

U drugom tromjesečju 2021. godine vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima u odnosu na lani, veća je za 25,5 posto. Prva polovina godine također dobro kotira u odnosu na prvu polovicu prošle godine,  veća je za 18,2 posto.

 

Vrijednosti izvršenih radova s vlastitim radnicima prema vrstama građevina od siječnja do lipnja 2021. | DZS

U drugom tromjesečju od svih radova s vlastitim radnicima, odrađeno je 31,5 posto radova na novogradnji zgrada. U usporedbi s istom brojkom za cijeli prvu polovicu godine koja iznosi 33,2 posto, možemo zaključiti da se nešto veći postotak novih zgrada od ukupnog broja građevine gradio u prvom tromjesečju. No, od travnja do lipnja je više radova rađeno na ostalim građevinama nego na zgradama, i to za 16,2 posto. Na ostalim građevinama se radilo za 11,8 posto više rekonstrukcija, popravaka i odražavanja nego istih radnji na zgradama. Novogradnja u drugom tromjesečju iznosi 67,4 posto od ukupnih radova, dok rekonstrukcije iznose 32,6 posto.

 

Struktura vrijednosti izvršenih radova s vlastitim radnicima prema vrstama građevina od siječnja do lipnja 2021. | DZS

U prvoj polovici ove godine postotak radova na novogradnji zgrada i ostalih građevina je jednak, 33,2 posto. Na svim građevinama su slični postoci omjera novogradnje i rekonstrukcija kao i u drugom tromjesečju.

Copy link
Powered by Social Snap