Pretraga

APN ima ponude 12 banaka za subvencionirane stambene kredite: Evo gdje je najniža kamatna stopa

A- A+

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je ponude 12 banaka za subvencioniranje stambenih kredita. Najnižu efektivnu kamatnu stopu ponudila je Privredna banka Zagreb dok su banke Erste i Raiffeisen ponudile najvišu kamatnu stopu.

nekretnine

Svijet nekretnina, ilustracija | foto: Freepik

Maksimalne efektivne kamatne stope (EKS) banaka kreću se od 3,12 posto do 3,75 posto. Ponude banaka rezultat su poziva koji je APN 15. veljače objavio kreditnim institucijama, kako bi prikupili ponude za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita.

Privredna banka Zagreb (PBZ) ponudila je najnižu efektivnu kamatnu stopu od 3,12 posto. Slijedi ju Istarska kreditna banka Umag s kamatnom stopom od 3,14 posto. Hrvatska poštanska banka (HPB) i Nova hrvatska banka ponudile su kamatnu stopu od po 3,30 posto.

Zagrebačka banka (Zaba) je ponudila kamatnu stopu od 3,39 posto, a Agram banka 3,49 posto. Karlovačka banka je pak ponudila kamatnu stopu od 3,54 posto, Croatia banka 3,60 posto, a OTP banka 3,64 posto.

Među najvišim ponuđenim kamatnim stopama istaknula se ponuda Samoborske banke s 3,67 posto, kao i Erste&Steiermarkische banke i Raiffeisen banke koje nude kamatne stope od po 3,75 posto.

Izdvojeni članak

Živimo u društvu jednakih prava: Zašto se onda jedan ministar ne bi mogao prijaviti na APN?

Efektivna kamatna stopa varira

Kod ponuda banaka varira i vrijeme fiksne kamatne stope na kredite, a kod nekih i efektivna kamatna stopa. U slučaju OTP banke, navedeni maksimalni EKS od 3,64 posto odnosi se na kredite s razdobljem fiksne kamatne stope od 30 godina, dok nude i kredite gdje je kamata fiksirana deset godina, a EKS iznosi 3,39 posto.

Sličan je slučaj i kod Karlovačke banke, gdje je za kredite s fiksnom kamatnom stopom na cijeli rok otplate, dakle 30 godina, EKS navedenih 3,54 posto, dok u slučaju kredita gdje je kamata fiksirana na pet godina- maksimalni EKS iznosi 3,35 posto.

Inače, ponuđene kamatne stope su više nego ranijih godina. Primjerice, prošle godine su se najviše efektivne kamatne stope koje su banke nudile kretale od 1,99 do 3,50 posto.

Izdvojeni članak

Banožić kupuje stan preko APN-a? Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa reklo da može

Predaja zahtjeva za subvencije od 20. ožujka

Prema pozivu koji je APN uputio bankama, za prvih pet godina otplate kredita kamatna stopa ne može biti veća od 3,75 posto efektivne kamatne stope (EKS) godišnje. Ponude banaka su morale sadržavati i izjavu da iznos kamate po proteku prvih pet godina otplate kredita, ili dulje u slučajevima predviđenima zakonom, a najmanje sljedeće dvije godine, neće biti viši od 10 posto od EKS-a određenog za prvih pet godina otplate kredita.

U roku od osam dana od isteka roka za dostavu ponuda APN će obraditi ponude i sklopiti ugovore o poslovnoj suradnji s kreditnim institucijama. Tako bi 3. ožujka na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva trebao biti i objavljen popis odabranih banaka.

Prema ranije objavljenom hodogramu za novi krug prijava za subvencije, 8. ožujka će biti objavljen oglas za subvencioniranje stambenih kredita u Narodnim novinama. Od tada će i građani moći bankama podnositi svoje zahtjeve za kredite. U konačnici, 20. ožujka je naveden kao datum kada će banke u ime svojih klijenata početi s predajom zahtjeva za subvencije APN-u.

Izdvojeni članak

APN otvorio javno nadmetanje: U ponudi je 118 državnih nekretnina

Subvencionira se prvih pet godina a može i više

Javni poziv za građane bit će otvoren oko mjesec dana, odnosno do utroška osiguranih državnih sredstava, a procjenjuje se da će za ovu godinu biti potrebno izdvojiti oko 9,3 milijuna eura, što odgovara broju od oko 5.800 zahtjeva. Mjeru mogu koristiti svi građani RH koji su mlađi od 45 godina i koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću, a ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100 tisuća eura. Pri tome rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produženja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu u trenutku podnošenja zahtjeva.

Izdvojeni članak

Završena obrada zahtjeva za APN kredite: Najviše korisnika u jednom krugu do sada

Produženje subvencija također je omogućeno i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta, većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

APN je od 2017. proveo već sedam natječaja za stambene subvencije. Do sada je odobreno ukupno oko 27.500 subvencija. U tijeku je javno nadmetanje s ponudom od 118 državnih nekretnina. Više o tome možete čitati ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap