Pretraga

Cijene zakupa poljoprivrednih zemljišta porasle u svim kategorijama

A- A+

Objavljeni su novi podaci o cijenama zakupa (rente) poljoprivrednih zemljišta u Republici Hrvatskoj. Zemljišta se dijele u dvije kategorije, oranice i trajni travnjaci, a trajni travnjaci se dijele na livade i pašnjake. Hrvatska je podijeljena u istraživanju na četiri regije, Sjevernu, Jadransku, Panonsku i Grad Zagreb. Najviše cijene oranica i trajnih travnjaka su u Zagrebu, s time da su cijene oranica puno bliže u svim regijama, dok su cijene livada u Zagrebu duplo više od Panonske Hrvatske.

Poljoprivredno zemljište | Unsplash

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, godišnja prosječna cijena zakupa oranica u Republici Hrvatskoj u 2020. iznosila je 793 kune po hektaru, livada 525 kuna po hektaru, a pašnjaka 343 kune po hektaru.

Prema definicijama DZS-a, oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda. Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla). Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

Izdvojeni članak

Gradonačelnik objavio video u kojem je otkrio aferu: Grad otkupio poljoprivredno zemljište po cijeni građevinskog

U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica u 2020. iznosila je 811 kuna po hektaru, livada 487 kuna po hektaru, a pašnjaka  307 kuna po hektaru. U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica iznosila je 651 kunu po hektaru, livada 558 kuna po hektaru, a pašnjaka 468 kuna po hektaru.

U Gradu Zagrebu prosječna cijena zakupa oranica u 2020. iznosila je 912 kuna po hektaru, a livada 1 080 kuna po hektaru. U Sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica u 2020. iznosila je 853 kune po hektaru, livada 676 kuna po hektaru, a pašnjaka 405 kuna po hektaru.

Izdvojeni članak

Pogledajte u kojem dijelu Hrvatske su najskuplja poljoprivredna zemljišta

Prosjek cijena zakupa oranica Republike Hrvatske, između 2019. i 2020. godine, porastao je za 3 posto, livada za 2,5 posto i pašnjaka za 3.6 posto.

Cijene zakupa poljoprivrednih zemljišta porasle u svim kategorijama
Share via
Copy link
Powered by Social Snap