Pretraga

Godišnji plan katastarskih izmjera, za nove projekte u 43 JLS gotovo 2,7 milijuna eura

A- A+

Otvoreno je Savjetovanje o Prijedlogu odluke o donošenju godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2023. godinu. Riječ je o planu izvršavanja Višegodišnjeg program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Nove izmjere trebale bi započeti na području 43 jedince lokalne samouprave.

katastar

Katastarski izmjeri građevinskih područja, ilustracija | foto: Freepik

Za dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine u kojima su postupci već započeli planira se utrošiti 256,318.50 eura, a za nove projekte obnove katastra i zemljišnih knjiga 2,695,300.00 eura. Odnosno, ukupno, gotovo 3 milijuna eura.

Izmjere startaju u 43 JLS

Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša te održiv razvoj.

Izdvojeni članak

Ulaže se 400 milijuna eura u sređivanje katastarskih mjerenja za građevinska zemljišta

Prema programu, provedba katastarskih izmjera i tehničkog nadzora te obnova katastra i zemljišnih knjiga planirana je na području 43 jedinice lokalne samouprave. Riječ je o površinama koje pokrivaju katastarski uredi u: Zagrebu, Rijeci, Zadru, Požegi, Velikoj Gorici, Slunju, Karlovcu, Dugoj Resi, Gospiću, Koprivnici, Blatu, Dubrovniku, Korčuli, Zaprešiću, Sv. Ivanu Zelini, Sinju, Imotskom, Starom Gradu, Trogiru, Splitu, Krapini, Pregradi, Zaboku, Delnicama, Đakovu, Virovitici, Orahovici, Sisku, Novoj Gradiški, Slavonskom Brodu, i Benkovcu.

Osnivanje katastarskog operata

Cilj Programa katastarskih izmjera građevinskih područja je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga na temelju provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Program obuhvaća dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje su ti postupci već započeli, te otvaranje postupaka izmjera na novim područjima.

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisano je kako se poslovi državne izmjere i katastra nekretnina obavljaju na temelju višegodišnjih i godišnjih programa. Višegodišnji i godišnji program u dijelu koji se odnosi na katastar nekretnina Vladi Republike Hrvatske predlaže Državna geodetska uprava, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Višegodišnji program donosi Hrvatski sabor, a godišnji program donosi odlukom Vlada Republike Hrvatske. Aktualni višegodišnji program Hrvatski sabor je usvojio 1. listopada 2021. godine.

Doznajte ovdje sve o deficitu ovlaštenih inženjera geodezije.

Copy link
Powered by Social Snap