Pretraga

HKIG upozorio na nepravilnosti natječaja Grada Trogira za uređenje pješačkog mosta

A- A+

U veljači ove godine Grad Trogir raspisao je natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja oštećenog pješačkog mosta. Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG) navela je kako u natječaju postoje brojne nezakonitosti te je upozorila da će protiv raspisivača poduzeti sve pravne korake.

Zatvoren drveni most na Foši

Zatvoren drveni most na Foši | foto: Grad Trogir

Proteklu subotu je na skupštini HKIG-a razmatran natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja pješačkog mosta na Foši u Trogiru kojeg je u veljači ove godine raspisao Grad Trogir, a provodi ga Društvo arhitekata u Splitu (DAS). Zbog oštećene konstrukcije, most na Foši zatvoren je još u studenom 2020. godine. Vremenske prilike znatno su utjecale na drvenu konstrukciju pa je svrha natječaja bila da sama konstrukcija mosta bude dovoljno otporna na sve vanjske utjecaje te da se uklopi u vizuru grada.

Autori mogu biti samo arhitekti ili studenti arhitekture

HKIG se obratio raspisivačima natječaja i upozorio ih na razne nezakonitosti u dokumentaciji. Naime, u natječaju se inženjersko građevinska konstrukcija mosta navodi kao arhitektonska konstrukcija, a u uvjetima natječaja propisano je da se kao autori ove inženjerske konstrukcije mogu prijaviti samo arhitekti i studenti arhitekture. Osim toga, navodi se kako će izabrani autor moći odabrati ovlaštenog projektanta za izradu glavnog i izvedbenog projekta. Komora je zatražila da se nezakonitosti uklone, na što su se raspisivači natječaja oglušili. Zbog svega navedenog, HKIG će poduzeti sve pravne korake protiv raspisivača u zaštiti digniteta građevinske struke.

Pješački most na Foši izgrađen je 2006. godine kao privremeno rješenje, no s vremenom je postalo trajno, da bi se tek 2017. godine počelo ozbiljnije ulagati u njegovo održavanje.

Copy link
Powered by Social Snap