Pretraga

Na Cresu mladima ponuđeni stanovi s pravom građenja uz otkup nakon 12 godina

A- A+

Grada Cres objavio je natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada, a u korist mladih s mogućnošću otkupa nekretnine. Riječ je o 4 čestice, tri veličine po 301 četvorni metar, i jedne od 326 kvadrata. Godišnja naknada za pravo građenja u eurima iznosi 500, odnosno 540 eura, a otkupna cijena 78.000, odnosno 85.000 eura. Rok za prijavu je 2. listopad 2023.

lukobran Cres

Novi lukobran u Cresu spreman je za korištenje | foto: Županijska lučka uprava Cres, Facebook

Kako objašnjavaju iz Grada Cresa, na nekretninama je predviđena gradnja višestambene zgrade te je za provedbu natječaja i osnivanje prava građenja nužno da za svaku nekretninu postoje četiri ponuditelja. Sukladno navedenome, godišnja naknada dijelit će se na četiri jednaka dijela, u skladu s listom prvenstva, Projektom i Ugovorom o osnivanju prava građenja. Otkupna cijena za svakog od nositelja prava građenja utvrdit će se naknadno na temelju provedene uknjižbe etažnog elaborata zgrada.

Za mlađe od 40

Pravo građenja na ovim nekretninama, kako su pojasnili, osniva se radi izgradnje stambene zgrade s po četiri stambene jedinice na rok od 50 godina. Uz mogućnost otkupa zemljišta nakon 12 godina od osnivanja prava građenja prilikom čega će se dotadašnje uplate naknade uračunati u cijenu otkupa.

Ponuditelji mogu biti punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području Cresa koje u trenutku raspisivanja natječaja ne smiju biti starije od 40 godina. Grad Cres dat će ponuditeljima na korištenje bez naknade projekte višestambenih zgrada s građevinskom dozvolom na navedenim nekretninama. Dio natječaja čini idejno rješenje s katalogom stanova.

Izdvojeni članak

Trosobni stanovi dostupni bez kredita grade se za mlade obitelji u Slavoniji

Bez druge nekretnine u vlasništvu

Jedan ponuditelj može dati ponudu za pravo građenja za više nekretnina, s tim da se ugovor o osnivanju prava građenja može sklopiti isključivo za jednu nekretninu. Ponuda naknade za pravo građenja smatrat će se i ponudom za otkup nekretnine.

Jedan od uvjeta za prijavu je i da niti ponuditelji, niti članovi njihovog domaćinstva, ne smiju imati u vlasništvu nekretninu pogodnu za stanovanje na području RH. Javni natječaj provodit će se bez obveze uplate jamčevine, a rok za prijavu je 2. listopad 2023.

Otkrijte ovdje kako mali vrtić ‘Girice’ na Cresu pokreće energetsku tranziciju u Hrvatskoj.

Copy link
Powered by Social Snap