Pretraga

Prodaje se dvanaest zemljišta u državnom vlasništvu, provjerite što se nudi i po kojoj cijeni

A- A+

Objavljen je natječaj za prodaju dvanaest zemljišta koja su u državnom vlasništvu. Prodaje se zemljište u Općini Rasinja te građevinska zemljišta u Zagrebu, Vukovaru, Daruvaru, Poreču, Ivancu i Gospiću, kao i u općinama Virje, Hrvace i Lopar te u naseljima Donja Reka i Vojnić Sinjski.

Poljoprivredno zemljište | Unsplash

Na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i imovine obavještaju građane o početku natječaja za prodaju dvanaest zemljišta u državnom vlasništvu. Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u RH ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Izdvojeni članak

Prodaje se šest državnih nekretnina u Zagrebu, Zadru i Puli, javni natječaj je otvoren do 13.12. do 10 sati

Ponuda mora sadržavati

 • kupoprodajnu cijenu u kunama
 • podatke o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
 • domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
  Izdvojeni članak

  Otvoren natječaj za zakup 30 državnih poslovnih prostora u 10 gradova

 • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
 • domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
 • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
  Izdvojeni članak

  Direktorica Državnih nekretnina nije prošla na natječaju za vlastitu poziciju, ali ipak zadržava funkciju

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako pojedino zemljište u zatvorenoj omotnici i to u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 22. prosinca 2021. do 10,00 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, 22. prosinca 2021. u 11,00 sati.

Ako vas zanimaju fotografije, katastarski izvodi i opisi svih zemljišta kliknite ovdje gdje su sve lokacije pod Dokumentima.

Copy link
Powered by Social Snap