Pretraga

Uvodi se registar zgrada za cijelu Hrvatsku

A- A+

Uvođenje e-Registra zgrada, između ostaloga, ojačalo bi pravnu sigurnost vlasnika i investitora, doprinijelo dinamici i transparentnosti poslovnih procesa u bankama te omogućilo bolji pregled nad prijavom prebivališta te nad upravljanjem zgrada.

Zagreb I Foto: Unsplash

S obzirom da Hrvatska ima više od 3 milijuna zgrada, a nema jedinstvenu i potpunu bazu podataka o njima, Registar zgrada pomoći će kako bi se dobio bolji uvid u stanje i osnovne karakteristike svih zgrada.

Projekt e- Registra zgrada provodit će se kroz sljedeće aktivnosti: definiranje metodologije za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupljanje podataka o zgradama, uspostava informacijskog sustava za registar zgrada za Varaždinsku županiju, edukacija djelatnika DGU-a te promidžba i vidljivost.

Izdvojeni članak

Borba za ‘prenapučene’ Vrbane: U planu je izgradnja četiri nove stambene zgrade, stanovnici pokrenuli peticiju

S obzirom da se isti ili slični podaci prikupljaju u različitim bazama i sektorima, Registar zgrada trebao bi ih objediniti na jedno mjesto te na taj način olakšati život stanarima, suvlasnicima, potencijalnim kupcima prodavateljima nekretnina i drugima. Kako je nedavno stupio na snagu Pravilnik o registru zgrada u jedan poseban registar koji će voditi Državna geodetska uprava popisati će se sve zgrade u Hrvatskoj te će se u njemu nalaziti informacije navedene u nastavku:

 • redni broj zgrade
 • broj katastarske čestice na kojoj je zgrada izgrađena ili je uspostavljeno pravo građenja
 • pravo građenja u okviru kojeg je zgrada izgrađena
 • adresa zgrade (naselje, ulica i kućni broj)
 • način uporabe zgrade
 • katnost zgrade
 • visina zgrade
 • površina zgrade
 • podaci o nositeljima prava
 • podaci iz akata za gradnju ili uporabu građevine sukladno posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja
 • oznaka etažnog elaborata
 • oznaka energetskog certifikata zgrade
 • energetski razred zgrade
 • podaci o upravitelju zgrade
 • ostali podaci o zgradi

Registar će imati i popis posebnih dijelova zgrada koji sadrži sljedeće podatke:

 • redni broj posebnog dijela zgrade
 • adresa posebnog dijela zgrade (naselje, ulica i kućni broj)
 • način uporabe posebnog dijela zgrade
 • pripadnost katu
 • površina posebnog dijela zgrade
 • podaci o nositeljima prava
 • podaci iz akata za gradnju ili uporabu građevine sukladno posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja
 • oznaka etažnog elaborata
 • oznaka energetskog certifikata posebnog dijela zgrade
 • energetski razred posebnog dijela zgrade
 • ostali podaci o posebnom dijelu zgrade

Projekt je počeo u Varaždinskoj županiji gdje su ugovor za geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada, potpisali Državna geodetska uprava i Ericsson Nikola Tesla, a koji uključuje uspostavu jedinstvene i cjelovite baze o zgradama i dijelovima zgrada koje su samostalne uporabne cjeline. Na temelju iskustava stečenih u provedbi navedenog ugovora, provest će se uspostava registra zgrada za cijelo područje Republike Hrvatske, navodi se na stranicama Zgradonačelnik.hr.

– Registar zgrada u konačnici će sadržavati podatke o svim zgradama izgrađenim na području Republike Hrvatske i kao takav imati poveznicu s postojećim registrima Državne geodetske uprave te evidencijama drugih tijela državne uprave, poručili su nam iz kabineta glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave.

Podacima registra zgrada moći će pristupati:

 • neregistrirani korisnici (građani)
 • registrirani korisnici (pružatelji geodetskih usluga)
 • tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave
Copy link
Powered by Social Snap