Pretraga

Ako vam treba energetski certifikat za nekretninu, ovdje možete pronaći sve informacije

A- A+

Energetski certifikat dokument je koji predočuje energetska svojstva zgrade, a izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje – energetski certifikatori. Dokument vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja i, između ostalog, sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja ga je izdala i izradila, podatke o osobama koje su sudjelovale u njegovoj izradi, kao i oznaku energetskog certifikata.

Energetski certifikat | Pixabay

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je novi tekst na njihovoj stranici koji sadrži sve informacije vezane za ishođenje energetskog certifikata. Energetsko certificiranje uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata. Prema Zakonu o gradnji, kojim je definirano energetsko certificiranje u Republici Hrvatskoj, vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:

– prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, ako Zakonom nije propisano drukčije
– prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
– kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
– energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga
– u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

Kako do energetskog certifikata?

Zahtjev za energetsko certificiranje ne podnosi se Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, već se vlasnik nekretnine za koju se želi izraditi energetski certifikat obraća osobi ovlaštenoj za energetsko certificiranje – energetskom certifikatoru.

Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Energetski pregled zgrade, koji obavljaju ovlašteni energetski certifikatori, uz sve pripremne radnje uključuje:

– prikupljanje podataka i informacija o zgradi koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade,
– provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi,
– analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine,
– prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom razdoblja povrata investicija i – – – izvore cijena za provođenje predloženih mjera,
– izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno energetskih svojstava zgrade.

Koja ja razlika između energetskog certifikata za postojeće i nove zgrade?

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi, ako je postojala obveza njegove izrade.

Energetsko certificiranje postojeće zgrade uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Zakonom propisane novčane kazne

Zakonom o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) propisane su novčane kazne u iznosu od 15.000 do 30.000 kuna za pravne osobe odnosno u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna za fizičke osobe koje kao vlasnici zgrade ili njezinog posebnog dijela ne pribave energetski certifikat prije njihove prodaje. Za nadzor ispunjenja obaveze pribavljanja energetskog certifikata prilikom prodaje zgrade ili njenog posebnog dijela zadužena je inspekcija nadležna za trgovinu, što je propisano člankom 156. Zakona o gradnji.

Copy link
Powered by Social Snap