Pretraga

ANALIZA: Mirovine radnika izloženima azbestom i radnicima ugljenokopa

A- A+

U Hrvatskoj mirovine po posebnim propisima prima 1.936 radnika. Riječ je o umirovljenim razminiračima, mornarima u domaćoj i međunarodnoj plovidbi, radnicima koji su bili izloženi azbestu te djelatnicima ugljenokopa Tupljak. Portal mirovina.hr provjerio je koliko su njihove mirovine iznosile u lipnju 2022. godine, a koliko u lipnju 2023. godine. Sve su se mirovine povećale, ali ti iznosi i dalje nisu veliki.

radnik ruke

radničke ruke | foto: Pixabay

Mirovina po posebnim propisima nema puno, ukupno manje od 2.000 radnika, a mi smo izdvojili mirovine radnika izložene azbestu i djelatnicima ugljenokopa Tupljak. Cijelu analizu napravio je novinar Matej Markovinović za portal mirovina.hr.

Radnici profesionalno izloženi azbestu

Posebna su skupina i umirovljeni radnici profesionalno izloženi azbestu, bilo da su radili u proizvodnji, postavljanju, uklanjanju ili prijevozu proizvoda od azbesta te radnici koji su oboljeli od bolesti uzrokovane azbestom tijekom proizvodnje.

Prema posebnom Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, pravo na mirovinu radnici ostvaruju ako imaju navršenih 50 godina, a radnice 45 te najmanje 25 godina staža, od čega 10 na poslovima vezanima uz azbest. Također, prava ostvaruju i radnici s 53 godine života, a radnice s 48 te najmanje 30 godina staža, od čega je 20 na poslovima s azbestom. Radnici oboljeli od azbestoze imaju pravo na mirovinu bez obzira na dob i prikupljeni staž.

Mirovine radnika profesionalno izloženih azbestu u lipnju 2022. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Uz to, svim se radnicima u ovoj kategoriji mirovina određuje temeljem 40 godina staža, a umanjenje se odnosi na rad u zemlji s kojom Hrvatska ima potpisan ugovor o socijalnom osiguranju. Uz to, mirovina se uvećava za 26 posto, a moguće ju je ostvariti zahtjevom za umirovljenje, podnesenim HZMO-u najkasnije šest mjeseci nakon prestanka staža osiguranja.

U praksi to izgleda ovako. Prosječna mirovina za prošli lipanj, koju je tada dobilo ukupno 837 bivših radnika profesionalno izloženih azbestu, iznosila je 452,77 eura (3.411,45 kuna) i ostvarena je za 27 godina, devet mjeseci i 14 dana staža. Ovoga lipnja se broj korisnika te mirovine smanjio na 816, no prosječni iznos se povećao na 517,90 eura (3.896,76 kuna) za 29 godina, devet mjeseci i 22 dana staža.

Prošloga je lipnja starosnu mirovinu primalo 785 osoba, prosječnog iznosa 458 eura (3.454,72 kuna) za 27 godina, šest mjeseci i 25 dana staža.Ovoga lipnja starosnu mirovinu prima 770 osoba, koja prosječno iznosi 522,45 eura (3.936,39 kuna) za 27 godina, sedam mjeseci i 11 dana staža.

Mirovine radnika profesionalno izloženih azbestu u lipnju 2023. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2023.

Obiteljske mirovine prošlog je lipnja primilo 52 osobe, prosječnog iznosa 366,07 eura (2.758,18 kuna) za 31 godinu i 20 dana staža. Ovog lipnja tu mirovinu prima 46 osoba u prosječnom iznosu od 441,70 eura (3.327,98 kuna) za 31 godinu i 20 staža. Nitko od umirovljenih radnika profesionalno izloženih azbestu ne prima invalidsku mirovinu.

Radnici ugljenokopa Tupljak

Posljednja kategorija radnika koji mirovine primaju po posebnim propisima su i oni iz Istarskih ugljenokopa Tupljak d.d. iz Labina. Po posebnom zakonu, oni imaju pravo na mirovinu prema ZOMO-u, ali po nešto drugačijim kriterijima. Prije svega, pravo na mirovinu po tom propisu mogli suostvariti samo ako su predali zahtjev do 31. prosinca 1999. godine.

U njihovom slučaju, uvjet za umirovljenje nije bila dob, već isključivo staž. Za one s najmanje 20 godina staža, od čega najmanje 15 godina rada u ugljenokopu i neposrednoj proizvodnji, značio je da će svakih 12 mjeseci biti obračunato kao 18. Kod onih s najmanje 25 godina staža, od čega 15 u ugljenokopu, 12 mjeseci se obračunavalo kao 16, a za one s 35 godina staža, od čega su proveli manje od 15 godina u ugljenokopu, dodatni se staž nije obračunavao. Onima s manje od 40 godina staža, dodavao se i staž osiguranja od najviše pet godina, ali se pritom pazilo da ukupni staž ne prelazi 40 godina.

Pravo na invalidsku mirovinu imali su oni kojima je utvrđena nesposobnost za rad, ali i oni koji su dobili otkaz i to ne vlastitom krivnjom te od ranije nezaposleni radnici temeljem preostale sposobnosti za rad.

Mirovine radnika ugljenokopa Tupljak u lipnju 2022.. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Umirovljenika po tim kriterijima je u lipnju prošle godine bilo 249. Oni su tada imali prosječnu mirovinu od 554 eura (4.181,32 kune) za 29 godina, osam mjeseci i 18 dana staža. Ovoga lipnja tu mirovinu prima 245 bivših radnika ugljenokopa Tupljak u prosječnom iznosu od 620 eura (4.671,39 kuna) za 29 godina, sedam mjeseci i 16 dana staža.

Starosnu mirovinu primalo je  prošloga lipnja 110 rudara, a ona je u prosjeku iznosila 548,80 eura (4.134,95 kuna), a ostvarena je za 30 godina, 11 mjeseci i 28 dana. Ovoga lipnja starosnu mirovinu prima 103 bivših radnika ugljenokopa Tupljak koja u prosjeku iznosi 608,95 eura (4.588,13 kuna) za 30 godina, 10 mjeseci i 24 dana staža.

Invalidske mirovine u lipnju 2022. godine primalo je 111 osoba i one su iznosile prosječno 590 eura (4.448,79 kuna) za 27 godina, 10 mjeseci i 15 dana staža. Ovoga lipnja tu mirovinu prima 109 osoba i ona prosječno iznosi 661,53 eura (4.984,29 kuna) za 27 godina, devet mjeseci i devet dana staža. Obiteljsku je mirovinu prošloga lipnja dobilo 28 osoba i one su iznosile 421,57 eura (3.176,33 kune) u prosjeku za odrađenih 32 godine i tjedan dana. Ovoga ju lipnja primaju 33 osobe u prosječnom iznosu od 517,29 eura (3.897,52 kuna) za odrađenih 31 godinu, devet mjeseci i 20 dana staža.

Mirovine radnika ugljenokopa Tupljak u lipnju 2023. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2023.

Copy link
Powered by Social Snap