Pretraga

Bitno za inženjere građevinarstva: Bliži se rok za izvršavanje obaveza u sklopu stručnog usavršavanja

A- A+

Bliži se 31. prosinac, kada istječe prvo dvogodišnje razdoblje obveznog praćenja stručnog usavršavanja. Podsjećamo, prije dvije godine je na snagu stupio zakon zbog kojeg su svi koji obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, obvezni pohađati najmanje dvadeset školskih sati edukacije kroz period od dvije godine.

Ilustracija, foto: HKIG

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., uvedeno je obvezno stručno usavršavanje. Obvezno praćenje obveze stručnog usavršavanja u skladu sa člankom 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 55/2020) počinje od 1. siječnja 2021. godine.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje. Prvo dvogodišnje razdoblje istječe 31. prosinca 2022. godine.

Izdvojeni članak

HKIG organizira ciklus predavanja posvećen konzervatorskom pristupu u obnovi nakon potresa

HKIG će za svoje članove svake godine osigurati besplatne seminare, predavanja i webinare dostupne putem web stranice s kojima će članovi Komore moći ispuniti zakonsku obvezu stručnog usavršavanja. Komora za svoje članove vodi evidenciju o stručnom usavršavanju i izdaje isprave o završenom stručnom usavršavanju te dostavlja podatke o stručnom usavršavanju svojih članova u Registar o ispunjavanju obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja, koji vodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Moguće i kazne

Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 78/2015, 114/2018 i 110/2019) članak 45. stavak 4., propisano je da se neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja člana komore za prethodno (dvogodišnje) razdoblje smatra lakšom povredom – stegovnim djelom i kažnjava najstrožom stegovnom mjerom za lakše povrede – novčana kazna u iznosu od 500 do 5.000 kuna (članak 46. stavak 2. podstavak 2.).

Kako bi svim svojim članovima omogućili da ispune propisanu zakonsku obvezu stručnog usavršavanja, Komora je omogućila svojim članovima prijavu na 16. Dane HKIG – webinari koji su se održali u lipnju 2022. godine, a prijaviti se možete ovdje. Prijavom članovi mogu pogledati seminare koji su održani na 16. Danima HKIG i ostvariti 30 akademskih sati edukacije, od kojih se 10 odnosi na područje tehničke regulative.

Na istoj poveznici omogućeno je svim članovima komore da se prijave i na webinare koji su u organizaciji komore održani u toku ovog obrazovnog razdoblja i za iste ostvariti sate stručnog usavršavanja. Prijave na webinare nalaze se u rubrici Otvorene prijave, a sami video zapis i prezentacije nalaze se u rubrici Arhiva webinara.

Copy link
Powered by Social Snap