Pretraga

HKIG organizira ciklus predavanja posvećen konzervatorskom pristupu u obnovi nakon potresa

A- A+

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira webinar pod nazivom Konzervatorski pristup u obnovi zgrada nakon potresa – ciklus predavanja. Prvo predavanje će se održati 13.10.2022. godine, s početkom u 16 sati.

Webinar Konzervatorski pristup u obnovi zgrada nakon potresa, foto: HKIG

Predavač će biti dr.sc. Marijana Sironić, dipl.ing.arh., a sudionici webinara ostvaruju pravo na 2 akademska sata u okviru stručnog usavršavanja za obveznike. Kotizacije nema, a prijaviti se možete ovdje. Prvo predavanje u sklopu ciklusa će trajati sat i pol.

Brojnost kulturnih dobara na prostoru Grada Zagreba, površina Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb s preko 19000 zgrada u obuhvatu i više od 600 pojedinačno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara, trajni je izazov svima koji djeluju i žive u/na tom povijesnom prostoru. Izazov dovoljno velik i bez potresa.

U saniranju posljedica potresa iz ožujka 2020. i svih potresa nakon njega, svakoj će od oštećenih zgrada (a da pri tom ne zaboravimo i ljude) biti potrebno pojedinačno pristupiti, utvrditi opseg ošetenja i predložiti mjere sanacije/rekonstrukcije u skladu s utvrđenom povijesnom vrijednošću.

Izdvojeni članak

HKIG organizira webinar: Namjera je ujednačavanje rada projektanata

Suočeni s velikim očekivanjima ponovno se otvaraju i brojna pitanja: od arhivske dokumentacije do snimki postojećeg stanja, provedene valorizacije i utvrđenih sustava mjera zaštite, definiranog pristupa obnovi u skladu s utvđenom povijesnom vrijednošću, tehničkim propisima i odstupanjima od istih, potrebnoj dokumentaciji i procedurama, mogućnostima i primijenjivosti suvremenih tehničkih rješenja i materijala, ljudskim i tehničkim kapacitetima i dr.

I sve to u okolnostima limitiranih i uvijek nedostatnih izvora financiranja obnove graditeljske baštine. Što u tom kontekstu znači i novi zakonski okvir ? Koji se kriteriji za zahvate primjenjuju u praksi i na čemu se temelje konačne odluke? Tradiciju imamo, kontinuitet također, suvremeni pristup, znanstveno utemeljen, stručno relevantan i interdisciplinaran trebamo.

Uvodno predavanje će obuhvatiti sustav zaštite kulturnih dobara u RH temeljen na Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, njegovu provedbu, postupke utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za zgrade i zaštićene povijesne cjeline, sustave mjera zaštite kulturnih dobara i dr.

Predavačdr.sc. Marijana Sironić, dipl.ing.arh.ostvaruju pravo na 2 akademska sata u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

Copy link
Powered by Social Snap