Pretraga

HKA organizira edukativni modul: Tema webinara će biti afirmacija zelene gradnje

A- A+

HKA organizira edukativni modul čija će tema biti afirmacija zelene gradnje. Sudjelovanje u webinaru je besplatno, a predavanja će se vrednovati prema Programu stručnog usavršavanja. Modul će se održati online, 27.9. 2022. godine,  u 13 sati.

Edukativni modul – Afirmacija zelene gradnje, foto: HKA; Damir Fabijanić

Edukativni modul usmjeren je na razumijevanje načina izrade programa, izgradnje i upravljanja zelenim projektima, s osvrtom na sigurnost. U sklopu modula polaznicima de biti predstavljeni ključni parametri o različitim održivim rješenjima primjenjivim za dobivanje međunarodno priznatih certifikata zelene gradnje. Kotizacije za webinar nema, a prijaviti se možete ovdje.

Prema Programu stručnog usavršavanja ova se predavanja vrednuju s tri (3) sata:

Implementacija elemenata zelenog graditeljstva postaje sve veći pokazatelj podizanja opće društvene i stručne svijesti o potrebi konstantnog održivog, zelenog razvoja. Ono uključuje niz elemenata od kojih posebno treba istaknuti uporabu ekoloških materijala, energetsku učinkovitost postojećih i novih zgrada i gospodarenje otpadom tijekom gradnje, uporabe i rušenja građevina. U kontekstu održivog razvoja, zeleno graditeljstvo osigurava trajnost i kvalitetu, energetsku i ekološku te ekonomsku prihvatljivost.

Zbog velike potrošnje energije u zgradama, koja konstantno raste, a istovremeno i najvećeg potencijala energetskih i ekoloških ušteda, zeleno održivo graditeljstvo postalo je prioritet suvremenog graditeljstva i energetske održivosti sustava. Područje je prepoznato kao najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije na svim razinama, čime se izravno utječe na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, povećanu trajnost zgrade, te doprinosi zaštiti okoliša.

Smanjenje potrošnje resursa

Odabirom roba i usluga s manjim utjecajem na okoliš, postiže se važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji i time doprinosi smanjenju potrošnje resursa. Zeleni proizvodi i upute kako koristiti zgrade i pojedinačne prostore uz izračune troškova životnog vijeka proizvoda, jasno pokazuju investitorima i korisnicima sve koristi ovakvog pristupa koji pridonosi svijesti o vrijednosti prostora kao temeljnog resursa.

Potrebno je urbane i krajobrazne cjeline promatrati kroz povijesnu slojevitost i različitost morfoloških, tipoloških, prostornih i ambijentalnih obilježja pojedinih predjela, te različitost stupnja vrijednosti i očuvanosti strukture.

Modul je predviđen online, na bazi 3 x 45 min predavanja, uz predstavljanje svih predavača i teme modula na samom početku. Voditeljica modula je izv. prof. dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh., koja je također jedna od predavača. Donosimo i detaljan pregled predavanja koja će se održati u sklopu modula.

Stvoriti bolja mjesta za život i rad – uključiti elemente zelene gradnje

izv. prof. dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh.

Graditi grad ili njegove dijelove, znači promišljati, planirati, imati viziju, poštivati mehanizme i modalitete koji nam stoje na raspolaganju kako bismo u konačnici došli do održivog i za život ugodnog grada, uz uvažavanje činjenice da se protokom vremena neminovno mijenjaju standardi i instrumenti za odabir najprikladnijih rješenja.

Stvaranje preduvjeta za život i rad u kvalitetno izgrađenom prostoru, uz stalnu prisutnost aktivnih promotora zelene arhitekture u svim segmentima društva, u vremenu koje je ispred nas, nužno će donijeti nove kvalitetne zelene projekte i drugačije prostorne odnose.

Zelena gradnja i krajobrazna arhitektura / Upravljanje oborinskim vodama

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika, mag. ing. prosp. arch.

Zeleni pristup gospodarenju oborinskim vodama važan je segment održivog razvoja grada koji doprinosi i rješavanju dijela ekoloških i tehničkih problema uzrokovanih konvencionalnim sustavima odvodnje kao i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Iz tog razloga postoji potreba za preispitivanjem dosadašnje prakse i za razmatranjem potencijala primjene održivog pristupa upravljanja oborinskim vodama (prikupljanje, pročišćavanje, ponovno korištenje itd.). Suvremena paradigma održivoga razvoja grada pokušava odgovoriti na te probleme primjenom principa zelene gradnje.

Kvantifikacija utjecaja proizvoda na okoliš – EPD

izv. prof. dr. sc. Bojan Milovanović, dipl. ing. građ.

Polaznici ovog modula će dobiti osnovna znanja o tome kako je prema HRN EN ISO 14020 moguće komunicirati određene aspekte održivosti proizvoda. Detaljnije će se diskutirati izjava o utjecaju proizvoda na okoliš (EPD). Također, istaknuti će se važnost kvantifikacije utjecaja na okoliš te veza na hrvatsku regulativu (Zakon o gradnji).

Prikazat će se detaljnije struktura EPD-a, vrste EPD-ova, način prikupljanja podataka te vrste ulaznih podataka za EPD. Primjerom će se prikazati način određivanja funkcionalne jedinice kod izrade EPD-a te proračun ugrađene energije i emisija CO2eq plinova na razini proizvoda te građevnog dijela zgrade.

Copy link
Powered by Social Snap