Pretraga

HKIG organizira webinar: Namjera je ujednačavanje rada projektanata

A- A+

HKIG organizira webinar čija će tema biti ‘Sadržaj glavnog projekta za zgrade (kad ishođenju građevinske dozvole ne prethodi lokacijska dozvola)’. Webinar će se održati 28. rujna, s početkom u 16 sati, a previđeno trajanje je tri sata.

Foto: Pixabay

Cilj predavanja je ukazati na pravilnu primjenu Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina i ostalih propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje u jednoj od najvažnijih razvojnih faza u procesu projektiranja – izradi glavnog projekta. Građevinske dozvole za zgrade čine 80% od ukupnog broja izdanih građevinskih dozvola u Republici Hrvatskoj pa predavanje ima za temu izradu glavnog projekta za zgrade.

Kroz prezentaciju pripremljenu za ovo predavanje, na primjeru glavnog projekta zgrade stambeno poslovne namjene obradit će se svi ključni dijelovi pojedinih mapa projekata, prikazat će se ogledni primjerci naslovne stranice, izjave projektanta, situacije građevine i dr. te ukazati na najčešće dvojbe u primjeni. Osim navedenog, namjera je ujednačavanje rada projektanata i podizanje kvalitete tehničkog i općeg dijela projekta, a krajnji cilj je – kvalitetno izvedena zgrada.

Izdvojeni članak

HKA organizira edukativni modul: Tema webinara će biti afirmacija zelene gradnje

Dijelovi prezentacije:

  • Uvod i uvjeti za izradu projekata – prikazat će se ključni propisi, zadaće i odgovornosti projektanata,
  • Prva mapa i opći dio projekta – ogledni primjerak naslovne stranice, izjave projektanta, zajednički tehnički opis, situacije građevine i dr.,
  • Tehnički dio projekta – razrada dijelova projekta pojedine struke – tehnički opis, ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, grafički prilozi i dr.

Predavači će biti Vesna Veselin, Romana Romić i Gordana Tomasov. Prisustvovanje webinaru je besplatno, a prijaviti se možete ovdje. Bitno je i napomenuti da sudionici webinara ostvaruju pravo na 3 akademska sata iz područja tehničke regulative u okviru stručnog usavršavanja za obveznike.

 

Copy link
Powered by Social Snap