Pretraga

Crvene i žute oznake: Grad Sisak sufinancira najamninu do 1000 kuna

A- A+

Grad Sisak donio je odluku o sufinanciranju najamnine u iznosu od 100 kuna za osobe čije su nekretnine dobile crvenu ili žutu oznaku nakon potresa.

sisak

Informacije Sisak | foto: Grad Sisak

Mnogo nekretnina nakon razornih potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine dobilo je žutu ili crvenu oznaku.

Građani Siska čije su nekretnine nakon razornih potresa krajem prosinca prošle godine dobile žutu ili crvenu oznaku upotrebljivosti ostvaruju pravo na sufinanciranje najamnine u iznosu do 1000 kuna, piše SISAK portal. Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje moraju predočiti dokaz da više ne mogu prebivati na adresi dosadašnjeg prebivališta, odnosno boravišta. Također, potrebno je priložiti i ugovor o najmu stana koji je zaključen nakon 29. prosinca 2020. godine za stan na području grada Siska.

Sufinancirani iznos uplaćivat će se na računa najmodavca na temelju sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Dokaz o nemogućnosti stanovanja na adresi prebivališta, odnosno boravišta utvrđuje se uvidom u elektronički sustav arcGlS, piše SISAK portal.

Izdvojeni članak

Procjene uporabljivosti zgrada nakon potresa: Što označavaju boje naljepnica

Tko se može prijaviti za sufinanciranje?

Odluka o sufinanciranju odnosi se na:

  • koji su nakon provedenog brzog pregleda od strane statičara dobili oznaku N2 – neuporabljivo zbog oštećenja,
  • koji su nakon provedenog brzog pregleda od strane statičara dobili oznaku N1 – neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja,
  • koji su nakon provedenog brzog pregleda od strane statičara dobili oznaku PN2 – potrebne mjere hitne intervencije,
  • koji su nakon provedenog brzog pregleda od strane statičara dobili oznaku PN1 – potreban detaljan pregled.
Izdvojeni članak

Ako imate 90 dokumenata negdje griješite: Sve o zahtjevima za obnovu nakon potresa

Copy link
Powered by Social Snap