Pretraga

Ako imate 90 dokumenata negdje griješite: Sve o zahtjevima za obnovu nakon potresa

A- A+

U online edukaciji Hrvatske gospodarske komore o obnovi zgrada po Zakonu o obnovi stručnjaci su prezentirali ono najvažnije iz Zakona o obnovi, ali i još jednom objasnili što za obnovu znači koja boja naljepnice. Na brojna pitanja okupljenih upravitelja zgrada, kao i pitanja koja su prikupljena online, odgovarali su Damir Vanđelić i Valentina Buljubašić.

gradilište

Radovi na gradilištu | foto: Unsplash

Jedno od najčešćih pitanja bila su u kojem trenutku suvlasnici smiju odustati od obnove i mogu li to napraviti kada se dobije ponuda.

Zbog, kako navode, sve češćih prozivki građana o brojnosti dokumentacije potrebne za predaju zahtjeva za obnovu zgrade Hrvatska gospodarska komora organizirala je online edukaciju za vrijeme koje su stručnjaci iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Fonda za obnovu pokušali građanima objasniti i olakšati postupak obnove zgrada oštećenih potresom.

Nakon što je 08. veljače 2021. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi stupio na snagu otvorila su se brojna pitanja o procesu obnove stambenih zgrada. Kako bi se upravitelji zgrada kao i suvlasnici snašli u novim informacijama objavljen je i Vodič za obnovu, a u tijeku je i izrada stranice e-Obnova.

– Do sada je došlo 410 zahtjeva, od kojih samo 150 za obnovu, rekao je Damir Vanđelić te naglasio kako je to iznimno malen broj koji će se s vremenom povećati.

Kako bi se olakšalo snalaženje u dokumentaciji educirano je pedesetak studenata Pravne klinike Pravnog fakulteta koji će biti osobe na terenu koje služe kao kontakt osobe, to jest osobe koje direktno mogu pomoći svima u mjesnim odborima pri ispunjavanju zahtjeva za obnovu.

– Razumijem da vam je kompleksno, i nama je bilo, dodao je Vanđelić na brojna pitanja o Zakonu o obnovi te napomenuo kako nije moguće da je potrebno devedeset dokumenata i da to može značiti da nisu uređeni imovinsko-pravni odnosi u zgradi, to jest njena papirologija.

Izdvojeni članak

Grad Zagreb dodjeljuje novčanu pomoć građanima kojima je nekretnina oštećena u potresu

Privatne zgrade: tko što radi

Suvlasnik/vlasnik podnosi zahtjeve za:

 • novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade,
 • oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće,
 • obnovu postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade te obiteljske kuće,
 • uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade te poslovne zgrade,
 • novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade te obiteljske kuće,
 • novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade te obiteljske kuće,
 • novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade te obiteljske kuće,
 • uklanjanje potresom uništene postojeće obiteljske kuće,
 • gradnju zamjenske obiteljske kuće,
 • novčanu pomoć za umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi odluku o podnesenim zahtjevima dok Fond za obnovu provodi odluke, to jest

 • isplate,
 • obnovu putem projektanata, kontrole projekata, tehničko-financijske kontrole, operativnog koordinatora, stručnog nadzora i izvođača.

Javne i privatne zgrade | foto: HGK Edukacija o obnovi

Prema Zakonu o obnovi zgrada javne namjene je zgrada namijenjena obavljanju djelatnosti u području odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta zdravstva i socijalne skrbi radu tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinice lokalne i područne samouprave, pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i lokalna i područna samouprava te rezidencijalni objekti u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrade vjerskih zajednica namijenjene obavljanju vjerskih obreda kojima prisustvuje više ljudi.

Izdvojeni članak

Damir Vanđelić: Fond je dosad isplatio 99 naknada vrijednosti preko 3 milijuna kuna

Koji obrasci postoje i kada se predaju

Na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nalazi se svih 9 obrazaca potrebnih za predaju zahtjeva za obnovu. Također, napominje Vanđelić, naljepnice koje na kući nisu bitne, jer mogu se promijeniti, bitno je ono što piše u evidenciji koju su radili statičari.

– Ako zgrada ponovno želi pregled statičara može ga naručiti na besplatan telefon 0800 20 21, dodao je Vanđelić, no napominje kako je na terenu 200-250 statičara te da je moguće čekanje. Osim toga upozorava na to kako ljudi čije se zgrade pregledavaju često nagovaraju statičare da im promijene oznaku ovisno o onom što im više odgovara, a ne prema zatečenom stanju.

Isplate po zgradi variraju od tisuću kuna do 200 tisuća kuna, ali one ne idu unaprijed. Potrošeni iznos novca dobit će se naknadno, a prosjek isplate je pet dana.

Za višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade te poslovne zgrade kreirano je šest obrazaca koji se koriste u slučaju predaje zahtjeva za ostvarivanje prava iz Zakona o obnovi. Svi obrasci dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Obrazac 1: Zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće,

Obrazac 2: Zahtjev za obnovu postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade te obiteljske kuće,

Obrazac 3: Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade te poslovne zgrade,

Obrazac 6: Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade te obiteljske kuće,

Obrazac 7: Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade te obiteljske kuće,

Obrazac 9: Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade te obiteljske kuće.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz Zakona o obnovi u slučaju obiteljskih kuća obuhvaćaju obrazac 1, obrazac 2, obrazac 6, obrazac 7 te

Obrazac 4: Zahtjev za uklanjanje potresom uništene postojeće obiteljske kuće,

Obrazac 5: Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće,

Obrazac 8: Zahtjev za novčanu pomoć za umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće.

Izdvojeni članak

Što s kreditnim dugom nakon potresa? Pitali smo banke što su sve spremne oprostiti klijentima koji su ostali bez doma ili posla

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Rok za predaju zahtjeva za:

 • novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade je do 31. prosinca 2021. godine.
 • novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade je do 30. lipnja 2021. godine.
 • uklanjanje potresom uništene zgrade je do 31. prosinca 2021. godine.
 • uklanjanje potresom uništene postojeće obiteljske kuće je do 31. prosinca 2025. godine.
 • novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće je do 31. prosinca 2025. godine.
 • gradnju zamjenske obiteljske kuće je do 31. prosinca 2025. godine.
 • konstrukcijsku obnovu zgrade je do 31. prosinca 2027. godine.
 • cjelovitu obnovu zgrade je do 31. prosinca 2030. godine.
Petrinjska_42a_pročelje-4

Obnovljeno pročelje na stambenoj zgradi | foto: David Mandić/bauštela.hr

Što za proces obnove znači boja dobivene naljepnice

Za vrijeme edukacije jedan od okupljenih predstavnika stanara iskoristio je trenutak kako bi opisao što je njegova zgrada prošla na dan potresa. Kako kaže ujutro su imali zelenu naljepnicu, popodne žutu, a navečer crvenu.

Boje naljepnica su kao semafor, objašnjavaju iz Ministarstva, a crveno znači da se mora stisnuti kočnica.

Kada se donese, to jest izglasa odluka o obnovi među suvlasnicima, zagradu za obnovu mora prijaviti ili Stambenu zgradu na obnovu upravitelj ili predstavnik suvlasnika. No, što u trenutku kada se od projekta odustane i može li se to uopće napraviti?

Odustati od obnove se može do donošenja odluke, a troškovi obnove će se otprilike znati u privremenoj odluci, objašnjavaju iz Ministarstva i Fonda.

Na pitanje  mogu li projekt financirati suvlasnici, a Fond obnovu pravna stručnjakinja objašnjava da to nije predviđena takva zakonska mogućnost. Također, napominju kako je iznimno važno znati da se razlikuje financiranje glavnog projekta od konstrukcijske obnove.

– Država financira mehaničko ojačanje zgrade, a ne promjenu fasade ili soboslikarske radove, dodaju uz napomenu da će se nove informacije znati nakon izglasavanja novog programa mjera u ponedjeljak, 15. veljače 2021. godine.

Izdvojeni članak

Procjene uporabljivosti zgrada nakon potresa: Što označavaju boje naljepnica

U slučaju zelene naljepnice zahtjev se može predati za:

 • nužne privremene zaštite zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja ili učvršćivanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi,
 • popravka ili zamjene dimnjaka,
 • popravka ili zamjene zabatnog zida,
 • popravka dizala i
 • popravka stubišta.

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći mogu predati vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće ili upravitelj ili predstavnik suvlasnika višestambene i stambeno-poslovne zgrade.

Ako zgrada ili kuća ima žutu oznaku postoji pravo na:

 • povrat utrošenih sredstava za radove hitne sanacije,
 • sufinanciranje konstrukcijskog dijela obnove postojeće potresom oštećene zgrade,
 • povrat utrošenih sredstava za izrađeni glavni projekt.

U slučaju žute naljepnice za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi, odnosno 17. rujna 2020. godine, postoji pravo na povrat utrošenih sredstava. Zahtjev je podnosi Obrascem 9 za povrat utrošenih sredstava za izrađen glavni projekt te Obrascem 2 za obnovu postojeće višestambene zgrade stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade te obiteljske kuće.

Napomena o rokovima

Napominje se da je potrebno voditi računa o članku 48. Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, kojim odredbama je propisano da se glavni projekt smatra odgovarajućim projektom ako je zahtjev za donošenjem izvješća, suglasnosti odnosno odluke, zajedno s glavnim projektom, podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog pravilnika, a koji rok teče od 25. studenog 2020. godine.

Zahtjev za konstrukcijsku obnovu

Zahtjev za konstrukcijsku obnovu može predati vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće ili upravitelj ili predstavnik suvlasnika višestambene i stambeno-poslovne zgrade Obrascem 2, a najkasnije do 31. prosinca 2027. godine.

Na temelju zahtjeva za konstrukcijsku obnovu postoji mogućnost odabrati organiziranu obnovu ili se odlučiti za samostalno obnavljanje zgrade. Ako se u Obrascu 2 ne odabere samostalna obnova Odluka o konstrukcijskoj obnovi prosljeđuje se Fondu za obnovu koji će provoditi postupak organizirane obnove. Ako se samostalno obnavlja zgrada ili kuća pravo na temelju Obrasca 2 ishodi Odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine čime se po završetku obnove ostvaruje pravo na povrat utrošenih sredstava za konstrukcijsku obnovu Obrascem 7.

Za konstrukcijsku obnovu jedne zgrade ili kuće država snosi 60% troškova, županije i Grad Zagreb 20%, a vlasnik, odnosno suvlasnici, preostalih 20%. Za obnovu svake sljedeće jedinice država snosi 40% troškova, županije i Grad Zagreb 10%, a vlasnik ili suvlasnici 50% preostalih troškova.

Radove izvode ovlaštene osobe, a račune koji su ispostavljeni potrebno je sačuvati i uz zahtjev i ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najkasnije do 31. prosinca 2027. godine.

Izdvojeni članak

Podnošenje zahtjeva za obnovu Banovine idući tjedan

Pitanje rušenje stambenih objekata

Zaštićeni najmoprimac ide vani ako vlasnik da suglasnost za rušenje, odgovaraju stručnjaci na pitanje što u slučaju da je u trenutku potresa u stanu živio zaštićeni najmoprimac, a ne vlasnik stana.

Na slučaj zaštićenog najmoprimca nadovezao se slučaj što u slučaju kada suvlasnici nisu složni oko rušenja. Naime, kako bi se neki objekt srušio svi suvlasnici moraju dati svoje odobrenje. Jedan od okupljenih upravitelja iznosi slučaj u kojem je zgrada određena za rušenje, ali vlasnica jednog stambenog objekta unutar nje nije dala svoj pristanak za rušenje jer njen objekt nije pretrpio veću štetu.

– U tom slučaju izlazi građevinska inspekcija čija je odluka konačna, odgovaraju te dodaju kako je ključno da u tom pitanju postoje elementi narušavanja sigurnosti života drugih stanovnika što je važnije od odbijanja rušenja jednog od vlasnika.

Također, važno je napomenuti kako u slučaju rušenja višestambenog objekta, to jest stambene zgrade, nema izgradnje novog objekta istog tipa.

– Predviđeno je darivanje drugog stana u vlasništvu Republike Hrvatske, napominju stručnjaci.

Odluku o gradnji zamjenske obiteljske kuće donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a u zahtjevu za povrat uloženih sredstava predaje se Obrazac 8. Također, Zakonom o obnovi definira se model po kojem će konstrukcijsku obnovu u izgradnji obiteljske kuće financirati u udjelu od 60% država, 20% županije ili Grad Zagreb i 20% vlasnici nekretnina ukoliko je u njoj stanovao vlasnik odnosno srodnik vlasnika i u kojoj je vlasnik odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište. Dodatnih 20% bit će financirano ukoliko se ostvaruju uvjeti za oslobađanje prema Obrascu 1.

Izdvojeni članak

Besplatna pomoć: Fond za obnovu objavio nove informacije o zahtjevima za obnovu

Copy link
Powered by Social Snap