Pretraga

Što s kreditnim dugom nakon potresa? Pitali smo banke što su sve spremne oprostiti klijentima koji su ostali bez doma ili posla

A- A+

Razoran potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije mnoge je stanovnike tog dijela Hrvatske ostavio bez doma. Štoviše, neki su svoju nekretninu izgubili čak i prije nego što su ju otplatili.

Razoran potres neke je ostavio bez doma, posla i mogućnosti da pokrivaju dugove koje imaju prema bankama I Unsplash

Nezavidna situacija u kojoj su se našli stanovnici Sisačko-moslavačke županije ostavila je otvorenim brojna pitanja, a jedno od najvažnijih je kako pokrivati tekuće obaveze u trenutku kada ste ostali bez doma i/ili posla.

Iako su odmah nakon potresa iz Hrvatske udruge banaka izvijestili kako su banke u suradnji s regulatorima, započele s intenzivnom koordinacijom i razgovorima s ciljem kreiranja sustavnog rješenja pomoći klijentima s tog područja, fizičkim i pravnim osobama, koji bi im omogućilo ugovaranje moratorija, odnosno nekog drugog vida restrukturiranja postojećeg duga, građani se pitaju koliko će im zapravo banke uskočiti u pomoć.

Na koji su način spremne olakšati svojim korisnicima ovu nezavidnu situaciju, otkrile su nam iz nekoliko hrvatskih banaka.

Erste banka

Erste banka svojim klijentima, građanima s područja Sisačko-moslavačke županije, ali i okolnih županija pogođenih potresom, kojima je nekretnina u mjestu boravišta ili prebivališta oštećena, omogućila je ugovaranje odgode otplate kredita na razdoblje od šest do 12 mjeseci. Osim njih, odgodu otplate kredita na razdoblje do šest mjeseci mogu ugovoriti i građani koji, uslijed posljedica potresa, ostanu bez prihoda ili im se oni smanje.

– Za realizaciju odgode otplate kredita klijenti ne plaćaju naknadu niti bilo kakve druge dodatne troškove. Osim toga, banka ne zahtijeva dodatne instrumente osiguranja, kao niti zamjenu postojećih. U slučajevima kada je inicijalnim ugovorom o kreditu bilo zasnovano založno pravo na nekretninama u korist banke, prilikom realizacije odgode potrebno je provesti postupak solemnizacije aneksa ugovora, a banka će pripadajući javnobilježnički trošak u cijelosti preuzeti na sebe.

Zahtjeve za odgodu otplate kredita klijenti mogu osobno podnijeti u bilo kojoj poslovnici banke, zaključno do 31. ožujka. S ciljem pojednostavljenja procedure, klijenti s područja Sisačko-moslavačke županije za ugovaranje odgode u trajanju do šest mjeseci prilažu samo pisanu izjavu o tome da im je u potresu oštećena nekretnina, dok će za odgodu u trajanju do 12 mjeseci biti potrebno dokumentirati značajnije materijalne štete na nekretnini. Klijenti s područja okolnih županija odgodu realiziraju uz predočenje odgovarajuće dokumentacije o oštećenju nekretnine, neovisno o željenom roku trajanja odgode. Na kraju, klijenti koji odgodu otplate kredita ugovaraju zbog gubitka ili smanjenja prihoda, pisanu izjavu i dokumentaciju o tome dostavljaju prilikom sklapanja aneksa ugovora o kreditu, kazali su iz banke.

Isto tako Erste banka već je ranije zaustavila aktivaciju novih instrumenata osiguranja za naplatu nepodmirenih dospjelih dugovanja te na zahtjev omogućila privremenu obustavu izvršenja trajnih naloga klijentima koji na taj način otplaćuju svoje kredite.

Izdvojeni članak

Za pad cijena u centru Zagreba nije odgovoran isključivo potres: Neočekivani faktor odigrao je ključnu ulogu

Banka je privremeno za klijente s područja Sisačko-moslavačke županije, ukinula obračun zatezne kamate na sva nepodmirena dugovanja, koja dospijevaju na naplatu do 31.3., a donijela je i odluku da će klijentima s tog područja, koji koriste prešutna prekoračenja po tekućem računu s dospijećem u razdoblju do 9. travnja 2021., ista automatski produljiti, pod jednakim i nepromijenjenim uvjetima. Također, klijenti koji realiziraju odgodu otplate kredita, bit će ujedno oslobođeni i plaćanja naknade za vođenje transakcijskih računa u prva tri mjeseca tekuće godine.

Upitali smo ih i kako će postupiti kada je u pitanju situacija u kojoj je korisnik kredita ostao bez doma kojeg otplaćuje.

– Dosadašnja iskustva govore u prilog tome da se otvorenim pristupom i transparetnom obostranom komunikacijom s klijentima koji dođu u probleme s otplatom kredita u najvećem broju slučajeva pronađe optimalno rješenje, kada god je to realno moguće, te je savjet klijentima da, u slučaju produljene nemogućnosti plaćanja nakon korištenja odgode, nikako ne čekaju gomilanje dospjelih obveza i dodatnih troškova, već se što prije jave svojim savjetnicima s ciljem iznalaženja optimalnog rješenja.

Ukoliko klijent kojem je uslijed vremenske nepogode ugrožena materijalna imovina i to značajno utječe na njegovu urednost plaćanja, banka neće nad takvim klijentom pokrenuti prisilne mjere naplate prije nego će sagledati opcije restrukturiranja duga u kojem je moguća opcija i olakšanja otplate kroz “oprost” dijela ili cijelog potraživanja, poručili su iz Erste banke.

Izdvojeni članak

[VIDEO] Pogledajte kako bi u Sisačko-moslavačkoj županiji mogla izgledati kuća otporna na potres

Zagrebačka banka

I Zagrebačka banka je s ciljem olakšanja financijske situacije klijenata, fizičkih osoba, s područja pogođenih serijom potresa od 29. prosinca 2020. u Sisačko- moslavačkoj županiji, pripremila je mogućnost ugovaranja odgode otplate kredita kao dugoročniju mjeru potpore.  Mjere se odnose na klijente Zagrebačke banke iz Sisačko-moslavačke, Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko – zagorske županije.

– Za klijente čija nekretnina ima crvenu oznaku odobrava se odgoda otplate kredita do 12 mjeseci, a za nekretnine sa žutom ili narančastom oznakom do 6 mjeseci, bez obračuna kamate u razdoblju odgode otplate. Za ove klijente, Zagrebačka banka u cijelosti preuzima i podmirenje troška javnog bilježnika za sklapanje dodataka ugovora.

Klijentima sa žutom ili narančastom oznakom Banka može odobriti odgodu otplate kredita za dodatnih 6 mjeseci uz obračun kamate. Odgodu otplate kredita mogu zatražiti i svi drugi klijenti bez obzira na stupanj oštećenja nekretnine, kao i klijenti koji ostvaruju dohodak kod poslodavca čije je poslovanje značajno pogođeno potresom. Tim klijentima Zaba odobrava odgodu otplate kredita do 6 mjeseci uz obračun kamate, poručili su iz banke, napomenuvši kako zahtjeve za odgodu otplate kredita klijenti mogu osobno podnijeti u bilo kojoj poslovnici Zabe, zaključno do 31. ožujka 2021.

Izdvojeni članak

Tri najveće greške pri kupnji nekretnine: Financijska blogerica otkrila jeste li spremni za prvi dom

PBZ

I PBZ je s ciljem olakšanja financijske situacije pogođenih klijenata donijela neke od mjera pomoći.

Korisnici kredita mogu ugovoriti moratorij po postojećim kreditima u trajanju od 6 do 12 mjeseci, uz sudjelovanje Banke u troškovima solemnizacije, ovisno o ugroženosti i stupnju oštećenja nekretnine, a banka će obustaviti naplatu naknade za vođenje transakcijskih računa u trajanju od tri mjeseca za klijente koji su ugovorili račun u poslovnicama Petrinja i Glina koje su privremeno zatvorene.

Na svojim stranicama navode kako je jedna od mjera i privremena obustava pokretanja prisilnih mjera naplate (ovrha, aktiviranja instrumenata osiguranja) te da će u dijelu kartičnog poslovanja PBZ Carda također biti moguće ugovoriti moratorije, a određene naknade neće se naplaćivati.

Ostale banke

Iako odgovore na upit vezan uz odgode plaćanja, od nekih banaka nismo dobili, na njihovim stranicama nalaze se kratke informacije za klijente s pogođenih područja.

Tako na stranicama Raiffeisen banke piše kako je kao prvi korak pružanja podrške pogođenim klijentima donesena odluka o trenutačnoj obustavi iniciranja novih prisilnih mjera naplate.

– Aktivno radimo na pripremi trajnijih mjera podrške u obliku moratorija na kredite te ćemo o dodatnim mjerama pravodobno obavijestiti naše klijente, stoji na stranicama banke.

Podsjetimo, iz Hrvatske udruge banaka poručili su kako su banke donijele odluku o trenutačnoj obustavi iniciranja novih prisilnih mjera naplate, a ta će mjera biti na snazi sve do trenutka finalizacije sustavnog dugoročnog rješenja, o čemu će javnost biti pravovremeno i promptno obaviještena.

Također, svim klijentima koji imaju ugovorene trajne naloge sugerirali su da se jave svojim poslovnim bankama kada to dozvole okolnosti radi mogućnosti reguliranja plaćanja kreditnih obveza.

Copy link
Powered by Social Snap