Pretraga

Graf: Raste obujam gradnje u Hrvatskoj, u odnosu na 2022. godinu izvršeno 5,1% radova više

A- A+

U građevinskom sektoru bilježi se kontinuirani rast od početka godine, kako kada je u pitanju obujam izvršenih građevinskih radova, tako i kada je u pitanju planiranje gradnje. U odnosu na srpanj 2022. godine ove se godine gradilo za 5,1% više, a u prvih 6 mjeseci 2023. godine bilježi se rast od 3% radova koji će biti realizirani u narednom razdoblju.

statistika DZS

statistika DZS | foto: screen shot DZS

Prema aktualnim podatcima Državnog zavoda za statistiku (DZS) obujam građevinskih radova u srpnju 2023. u odnosu na srpanj 2022. veći je za 5,1%. Također, trend rasta bilježi se i na mjesečnoj razini pa je tako u srpnju 2023. u odnosu na lipanj 2023. obujam građevinskih radova veći je za 1,2%.

Kada se gleda struktura odrađenih sati na gradilištima u srpnju, većinom su u pitanju bili radovi na zgradama na koje otpada 53,1% od ukupno izvršenih radova. Od toga 38,2% radova odnosi se na radove u novogradnji, a 14,9% na radove rekonstrukcije i obnove.

Izdvojeni članak

DZS objavio prosječne cijene prodanih stanova u 2023: Pogledajte koliko je koštao metar kvadratni

Paralelno, DZS je izvijestio kako je u srpnju 2023. ukupno izdano 774 građevinskih dozvola, što je manje za 0,1% u odnosu na srpanj 2022. godine. No, zato je građevinskih dozvola u prvih šest mjeseci 2023. za 2,9 posto više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Prema vrstama građevina, u srpnju 2023. godine 85,8% dozvola izdano je za zgrade, a 14,2% za ostale građevine. Prema vrstama radova, 77,8% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,2% za rekonstrukcije.

Iz DZS-a objašnjavaju kako je statistika obujma građevinskih radova rađena prema mjesečnim i tromjesečnim izvještajima građevinarstva koji se prikupljaju za poslovne subjekte (pravne osobe i obrte) ili njihove dijelove s 20 i više zaposlenih koji su prema NKD 2007. u Statističkome poslovnom registru razvrstani u područje ‘F Građevinarstvo’. Podaci se odnose na građevinske radove na novim građevinama, rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina izvršene na području Republike Hrvatske.

Pogledajte ovdje analizu namjesnke gradnje u Hrvatskoj.

Copy link
Powered by Social Snap