Pretraga

Hrvatska ulaže 11 milijuna eura u digitalizaciju prostornih planova

A- A+

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstva za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava ePlanovi. Poziv je raspisan u okviru ulaganja ‘Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju’. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost kao dio instrumenta ‘EU sljedeće generacije’, a ukupan raspoloživ iznos je 11 milijuna eura.

prostorni planovi nove generacije

prostorni planovi nove generacije | foto: Ministarstvo prostornog uređenja

Ovim se pozivom, ističu iz Ministarstva, potiče izrada prostornih planova nove generacije čime će se olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj. Kao i omogućiti uspostava platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenje građanima, poslovnim subjektima i investitorima.

Izdvojeni članak

Stupio na snagu projektantski rječnik, nema više dvojbi oko lođa, građevinskih pravaca i kosih terena

Predmet sufinanciranja

Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na: Izradu i donošenje prostornih planova, te pripadajuće izmjene i dopune lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava ePlanovi, sukladno Zakonu o prostornom uređenju; prostorni plan uređenja grada odnosno općine; generalni urbanistički plan; urbanistički plan uređenja. Kao i na transformaciju prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba, prostorni plan uređenja grada odnosno općine, generalni urbanistički plan i urbanistički plan uređenja.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva, u unaprijed određenom roku, odnosno najkasnije do iskorištenja alokacije poziva. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Uvjeti i način prijave

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Poziv se zatvara 30. lipnja 2024. godine ili iscrpljenjem financijske alokacije Poziva, ovisno što nastupi ranije. Uz napomenu kako projektni prijedlog za prostorni plan užeg područja nije moguće podnijeti ukoliko nije podnesen projektni prijedlog za prostorni plan šireg područja iste razine.

Izdvojeni članak

Sabor Hrvatskih graditelja: Hrvatska graditeljska izvrsnost

Unošenje projektnih prijedloga putem sustava NPOO fondovieu omogućeno od 15. siječnja 2024. godine dok će podnošenje projektnog prijedloga u sustavu NPOO fondovieu biti moguće od 1. veljače 2024. godine. Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva.

Pogledjate ovdje popis zakona i pravilnika za projektante stambenih zgrada.

Copy link
Powered by Social Snap