Pretraga

Kreće se u izmjenu GUP-a i PPU-a u Dubrovniku: Cilj je zaštiti baštinu i omogućiti razvoj grada

A- A+

Potpisan je ugovor za izradu izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a u Dubrovniku. Cilj je kroz dvije godine dobiti nove dokumente koji će omogućiti skladnost gradnje, uz poštivanje kulturno-spomeničke baštine grada, ali i dopustiti daljnji razvoj grada. Potpisan je i ugovor za izradu studija procjene utjecaja na okoliš.

Potpisani ugovori za izradu novog GUP-a i PPU-a Grada Dubrovnika, foto: Grad Dubrovnik

Ugovor za izradu Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika, koji će definirati jasnu viziju razvoja grada za dugoročni period, vrijedan je 1.556.250 kuna s PDV-om, a sklopljen je s tvrtkom Urbanistica d.o.o. iz Zagreba. Isti je potpisala direktorica Jasminka Pilar – Katavić, dipl.ing.arh., dok je ugovor za izradu strateških studija procjene utjecaja na okoliš sklopljen s tvrtkom Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba i vrijedan 481,250 kuna s PDV-om. Ugovor je potpisao Mario Mesarić, mag.ing.agr., direktor navedene tvrtke. Ugovore je u ime Grada Dubrovnika potpisao gradonačelnik Mato Franković.

– Nakon što su prošle godine usvojene ciljane izmjene PPU-a i GUP-a došlo je vrijeme i za sveobuhvatne izmjene i dopune odnosno za izradu posve novih dokumenata. Vjerujem da ćemo u zadanim rokovima, okvirno u dvije godine, dobiti gotov dokument koji će s jedne strane osigurati skladnost gradnje i poštivanje kulturno-spomeničke baštine Dubrovnika, a s druge omogućiti razvoj grada definiranjem novih zona urbanog življenja i stanovanja, rekao je gradonačelnik Mato Franković.

Gradonačelnik je zahvalio stručnim izrađivačima novih prostorno-planskih dokumenata na sudjelovanju u ovom izazovnom i važnom projektu. Potpisivanju su nazočili i Ana Putar, dipl.ing.arh., odgovorni voditelj izrade planova u tvrtki Urbanistica d.o.o. i pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Božo Benić sa suradnicama.

Izdvojeni članak

Grad Dubrovnik dao u najam novoizgrađene stanove: Uručeni ključevi prvim korisnicima

Tvrtka Urbanistica d.o.o. postoji od 2004. godine, a prema riječima direktorice Jasminke Pilar – Katavić sudjelovali su u izradi 240 prostornih planova na području čitave države, a od kojih 70 posto otpada na obalno područje Hrvatske. Tvrtka Ires ekologija d.o.o., rekao je direktor Mario Mesarić, raspolaže svim potrebnim resursima da uspješno unutar tvrtke izradi strateške studije procjene utjecaja na okoliš što je područje kojim se ova tvrtka dominantno bavi.

Glavni ciljevi i programska polazišta novog GUP-a i PPU-a su:

  • uvrštenje kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika;
  • usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika i preporukama navedenih u Izvješću o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014-2018.;
  • usklađenje s važećim zakonskim i podzakonskim propisima;
  • ugradnja mjera radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama;
  • usklađenje demografskih, gospodarskih i drugih podataka od utjecaja na prostorno uređenje koji su se izmijenili u razdoblju do donošenja Plana;
  • revizija planskih rješenja infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika i dr.);
  • preispitivanja i redefiniranja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja naselja i izvan građevinskog područja naselja i utvrđivanja stvarnog stanja njihove izgrađenosti i uređenosti građevinskih područja;
  • preispitivanje broja propisanih urbanističkih planova uređenja te, sukladno detaljnijim urbanističkim analizama propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja;
  • prostorno-planska zaštita izvorišta uvrštenjem zona sanitarne zaštite na području Grada Dubrovnika;
  • realizacija sadržaja i projekata od interesa za Grad Dubrovnik; osiguranje skladnosti gradnje i zaštite prostora.

Kako bi se uveo prijeko potreban red u prostor i spriječila devastacija kakvu je omogućio štetni GUP iz 2014. godine, gradska uprava prethodno je provela ciljane izmjene PPU-a i GUP-a, koji su usvojeni na 37. i 38. sjednici Gradskog vijeća u veljači i ožujku 2021. godine.

Istovremeno s usvajanjem novih odredbi GUP-a na 38. sjednici Gradskog vijeća donesene su i odluke o početku izrade sveobuhvatnih izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a, što je prvi korak u tom, značajnije dugotrajnijem postupku. Nakon toga proveden je postupak javne nabave za stručne izrađivače novih prostorno-planskih dokumenata razvojnoga usmjerenja.

Copy link
Powered by Social Snap