Pretraga

Ministarstvo razvija novu elektroničku uslugu: Izrada prostornih planova nikad jednostavnija

A- A+

Ministarstvo razvija novu elektroničku uslugu koja će se koristiti za izradu prostornih planova nove generacije. Riječ je o web-GIS rješenju koje će besplatno moći koristiti stručni izrađivači prostornih planova koji imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Ilustracija, foto: Unsplash; Glenn Carstens-Peters

Na raspolaganju će im biti alati koji omogućavaju jednostavno i topološki uredno crtanje te jednoznačno povezivanje grafičkih i tekstualnih dijelova prostornih planova. Kroz ovaj modul svi prostorni planovi u Republici Hrvatskoj bit će izrađeni i prikazani na standardiziran način.

Modul će omogućiti znatno bržu i jednostavniju izradu planova, jer će stručnim izrađivačima u ePlanovi Editoru biti na raspolaganju sve službene podloge, kao što su digitalne ortofoto karte, slojevi iz Registra prostornih jedinica (granice županija, gradova, općina i naselja, te adrese), uvijek ažurni digitalni katastarski plan, drugi važeći prostorni planovi, kao i svi dostupni podaci iz registara i evidencija javnopravnih tijela, čime će se izbjeći dugotrajno prikupljanje i obrada podloga i ulaznih podataka.

Cijeli sustav već je testiran na području Primorsko-goranske županije, odnosno Grada Crikvenice kojima su prostorni plan županije, prostorni plan uređenja grada i dva urbanistička plana uređenja ‘prevedeni’ iz stare u novu generaciju kako bi se provjerilo samo tehničko rješenje Editora, ali prijedlozi podzakonskih propisa kojima se uređuje pitanje izrade prostornih planova.

Izdvojeni članak

Bliži se datum uvođenja eGrađevinskog dnevnika: Objavljene upute za korištenje sustava

Editor će biti povezan s modulom ePlanovi, komplemetarnim modulom namijenjenim nositeljima izrade prostornih planova za elektroničko vođenje procedure izrade i donošenja prostornih planova u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, čime će se osigurati slijednost i zakonitost postupka te olakšati i ubrzati publiciranje prostornih planova u izradi i na snazi na geoportalu ISPU-a i u svim modulima gdje je to potrebno, primjerice tijekom postupka izdavanja dozvola.

Osim standardizacije sadržaja prostornih planova i procedure izrade i donošenja, krajnji cilj razvoja oba spomenuta sustava je lakše ‘čitanje’ prostornih planova uz pomoć alata koji prikazuje grafiku i pripadajuće odredbe iz prostornih planova od značaja za bilo koju odabranu lokaciju.

Olakšanje investitorima

Time će se investitorima koji ulaze u proces gradnje omogućiti da za svaku lokaciju u Hrvatskoj vrlo jednostavno dobiju odgovor na pitanja poput: što se smije (ili ne smije) graditi, kako građevina treba izgledati, koje tijelo izdaje posebne uvjete i uvjete priključenja u postupcima izdavanja dozvola i slično, a podaci će se besplatno moći pogledati na Geoportalu Informacijskog sustava prostornog uređenja.

Kako sve navedeno podrazumijeva promjenu načina rada stručnih izrađivača i nositelja izrade prostornih planova, kao i korištenje novih računalnih alata, potrebno je sve buduće korisnike educirati za rad s njima. U tu svrhu osmišljen je sustav predavanja i radionica na kojima će se obrađivati teme kao što su: osnove geoinformacijskih sustava, upoznavanje s koncepcijom ISPU-a i pojedinim modulima, uz izvođenje praktičnih vježbe na računalima za neke skupine korisnika, kako bi se osposobili za pravilan rad. Predavanja i radionice će se održavati na više mjesta u Hrvatskoj tijekom 2022. i 2023. godine.

Razvoj elektroničke usluge financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta
‘Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli’ čija vrijednost iznosi više od 130 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj čine gotovo 112 milijuna kuna.

Copy link
Powered by Social Snap