Pretraga

Nizozemsko-hrvatski konzorcij dobio 50 godina dugu koncesiju na Deep Sea terminal u riječkoj luci

A- A+

Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka donijelo Odluku o davanju koncesije za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka. Odluka o koncesiji donesena je na 165. sjednici Upravnog vijeća održanoj ovog četvrtka.

lučka uprava rijeka

Lučka uprava Rijeka | foto: Lučka uprava Rijeka

Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka usvojilo je Odluku o davanju koncesije za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka.

Odluka je uslijedila nakon uspješno provedenog postupka davanja koncesije koji je započeo 22. ožujka 2021 godine i završen 10.svibnja 2021. godine javnim otvaranjem ponuda u Lučkoj upravi Rijeka.

Sukladno Odluci, Lučka uprava Rijeka daje koncesiju za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka nizozemsko-hrvatskom konzorciju APM TERMINALS / ENNA LOGIC.

Izdvojeni članak

Nova ograda na Krčkom mostu: Putnici više neće moći uživati u pogledu na Kvarner

50 godina koncesije

Odabrani ponuditelji, odnosno nizozemsko-hrvatski konzorcij, osnovat će društvo posebne namjene u kojem vlasnički udio APM TERMINALS iznosi 51 posto, a vlasnički udio ENNA LOGIC d.o.o. 49 posto s kojim će Lučka uprava Rijeka u propisanom zakonskom roku potpisati ugovor o koncesiji.

Koncesija se daje na razdoblje od 50 godina, procijenjena vrijednost koncesije iznosi 20.543.241.942,00 kuna bez PDV-a, dok utvrđeni iznos fiksne koncesijske naknade iznosi 2.000.000 eura godišnje.

Nizozemsko-hrvatski konzorcij dobio 50 godina dugu koncesiju na Deep Sea terminal u riječkoj luci
Share via
Copy link
Powered by Social Snap