Pretraga

Pogledajte graf koji najbolje govori kako se kreću cijene građevinskog materijala u posljednjih 5 godina

A- A+

Prema aktualnim podacima Državnog zavoda za statistiku, u svibnju se cijena građevnog materijala pri proizvođačima stabilizirala u odnosu na dinamiku s početka godine. Uz napomenu da su cijene u odnosu na svibanj prošle godine bitno porasle.

izvor: DZS

Državni zavod za statistiku izvještava kako su se proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u svibnju 2023. u usporedbi s travnjem 2023. zadržale su stabilnost, a u odnosu na svibanj 2022. više su za 6,6%. Ako usporedimo proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u svibnju 2023. s prosjekom 2015., tada su više za 24,2%.

Napominje se kako je indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu važan kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa koji pokazuje mjesečnu dinamiku promjena proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu. Prema konceptu EU-a taj pokazatelj može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača.

Iz DZS-a objašnjavaju kako se indeks proizvođačkih cijena građevnih materijala na domaćem tržištu obračunava na temelju posebne liste proizvoda i jasno definiranih artikala – reprezentanata za građevni materijal u sklopu odabranih industrijskih proizvoda i artikala za prikupljanje proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu.

Izdvojeni članak

DZS objavio prosječne cijene prodanih stanova u 2022: Pogledajte koliko je koštao metar kvadratni

Općim uzorkom istraživanja cijena obuhvaćeno je 1.839 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2021. u 1.107 poduzeća (pravnih osoba i obrtnika), a za proizvođačke cijene građevnog materijala u 2023. izabran je podskup koji čini 288 reprezentativnih cijena artikala unutar 22 odabrana razreda djelatnosti NKD-a 2007. koji proizvode građevni materijal.

Indeksom proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu mjere se promjene u razini proizvođačkih cijena građevnog materijala koji je proizveden i prodan na domaćemu (hrvatskom) tržištu.
DZS ističe kako indeks cijena građevnog materijala nije indeks cijena ukupnih građevinskih radova jer njime nisu obuhvaćene cijene opreme, mehanizacije i rada te drugi elementi iz strukture cijena građevinskih radova.

Pogledajte ovdje kako su se kretale cijene građevnog materijala u svibnju 2022. godine.

Copy link
Powered by Social Snap