Pretraga

Puljak objavio izvješće o stanju Splita: Gradsko vijeće čeka gotovo 2000 otvorenih predmeta prostornog uređenja

A- A+

Jedan dan nakon primopredaje vlasti novoizabrani splitski gradonačelnik Ivica Puljak na službenim je stranicama grada objavio Izvješće o Gradu Splitu koje mu je nakon svog mandata predao sada bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Među ostalim Izvješće donosi i stanje Upravnog odijela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša.

izvješće o splitu

Grad Split, u krugu gradonačelnik Ivica Puljak | foto: Unsplash

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša poslovao je, navodi se u uvodnim riječima ovog dijela Izvješća, djelovao je redovito i sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.

Primopredajom vlasti Andre Krstulovića Opare novoizabranom splitskom gradonačelniku Ivici Puljku službeno je započeo njegov četverogodišnji mandat i upravljanje drugim najvećim gradom u državi. Krstulović Opara predao je Puljku Izvješće o Gradu Splita koje Puljak odmah po primopredaji objavljuje na službenim stranicama Grada.

Na više od 200 stranica analizirano je stanje u kojem bivši gradonačelnik predaje grad novom, a među podacima su prikazani i oni vezani uz prostorno uređenje grada.

Na čekanju spomenici Gotovcu i Smoji

Tijekom mandata bivšeg splitskog gradonačelnika Krstulovića Opare u periodu od 2017. godine do 2021. godine održane su ukupno 43 sjednice Gradskog vijeća. Među zaprimljenim prijedlozima za raspravu Vijeća nalaze se i neki vezani uz pitanje uređenja određenih dijelova grada poput:

 • prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske,
 • prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita,
 • prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita,
 • prijedlog odluke o preoblikovanju javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita u trgovačko društvo i
 • prijedlog odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, čiji je predlagatelj bio bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Izvješćem je analiziran i rad Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike koja je, između ostalog, dovršila postupke za spomenike Mihovilu Pavlinoviću, Fabijanu Kaliterni i Markantunu de Dominisu. Među neriješenim predmetima našli su se spomenik Jakovu Gotovcu, Miljenku Smoji i sv. Jeronimu Dalmatincu čija realizacija zbog neprihvaćanja idejnog rješenja nije dovršena.

Prema navodima autora spomenika procijenjeni troškovi za izradu i postavljanje spomenika, uređenje okoliša te autorski honorar iznose ukupno 4.075.000,00 kuna.

Izdvojeni članak

[FOTO] Novo lice splitskog Botaničkog vrta i obnova vrijedna 11,5 milijuna kuna

Za očuvanje povijesne jezgre planirano gotovo šest milijuna kuna

Za Odsjek za staru jezgru i baštinu, čije se djelatnosti temelje na stručnim poslovima obnove, zaštite i očuvanja povijesne jezgre i ostalog graditeljskog nasljeđa, u proračunu Grada Splita za 2020. godinu planirano je 5.300.000,00 kuna, a prema podacima Izvješća do 01. lipnja od navedenog iznosa realizirano je 1.139.118,00 kuna.

U periodu od 2017. do 2021. godine realizirani su projekti sanacije objekata, sanacije pločnika i antičke kanalizacije, čišćenja šaranih zidova, uređenja šetnica i bedema, dopune i održavanja sustava signalizacije, potom hitne intervencije, restauratorskih radova na javnim spomenicima, sanacija Peristila, izložbene djelatnosti, pristup ophodu na sjevernom zidu Dioklecijanove palače te obnove Željeznih vrata.

Među planiranim i započetim radovima su konzervatorsko-muzeološka studija za Muzej vode vrijednosti 69.900,00 kuna, a čiji je završetak predviđen za tri mjeseca, potom sanacija antičkog luka u Dominisovoj ulici vrijednosti 49.662,00 kuna, a u sklopu uređenja Stare gradske vijećnice naručeni su restauratorski radovi na stupovima pročelja te dobava i montaža kaljenog stakla u svrhu prezentacije novog nalaza luka kapelice u vijećnici vrijednosti 155.131,00 kuna.

Energetska obnova objekata za najmlađe

Među projektima obnove dječjih vrtića na području Splita tijekom mandata gradonačelnika Krstulovića Opare našli su se:

 • projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića 2018. godine, a u koji je uloženo 1.175.830 kuna od ukupno 1.333.952 kuna odobrenih sredstava,
 • projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Morski konjić u Slatinama, a za koji su Gradu Splitu odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 560.000,00 kuna,
 • sanacija objekata dječjih vrtića 2018. godine u iznosu od 2.631.697,52 kuna,
 • rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Ružmarin vrijednosti investicije 23.000.000,00 kuna,
 • Dječji vrtić Maslina vrijednosti investicije 9.300.000,00 kuna,
 • energetska obnova Dječjeg vrtića Latica ukupne vrijednosti radova 852.926,25 kuna s PDV-om.
Izdvojeni članak

U splitskoj Visokoj grade se dvije zgrade: Evo što će kupci dobiti za 3000 eura po kvadratu

Među projektima na području obrazovanja izgrađene su ili dograđene četiri osnovne škole, rekonstruirani su prostori Centra za autizam, a opremljene su i pametne učionice. Dio projekata obnove školskih objekata provodit će se nakon završetka nastave u tekućoj školskoj godini, a obuhvatit će:

 • energetsku obnovu Osnovne škole Pojišan za koju je predviđen iznos od 8.400.000,00 kuna i
 • energetsku obnovu Osnovne škole Mertojak za koju je predviđen iznos od 5.100.000,00 kuna.

U razdoblju od 2018. do 2021. godine realizirana su i 34 investicijska projekta športskih objekata Splita među kojima iz Grada u Izvješću ističu:

 • energetsku obnovu Bazeni Poljud,
 • rekonstrukciju zemljanih teniskih terena TC Firule te
 • rekonstrukciju svlačionica i pomoćnih prostorija ŠRC Pricviće Žrnovnica.

Skoro dvije tisuće otvorenih predmeta

U upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja sve funkcije na izdavanju provedbenih akata kojima se odobrava gradnja i zahvati u prostoru te ostalih akata iz nadležnosti rada Upravnog odjela, navode u Izvješću, odvijaju se redovito, sukladno Zakonima i podzakonskim aktima iz predmetnih područja.

Zaključno s 24. svibnja 2021. godine vodi se ukupno 1879 otvorenih predmeta među kojima su najbrojniji:

 • rješenje o utvrđivanju građevne čestice s 313 otvorenih predmeta,
 • građevinske dozvole s njih 245,
 • uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968. godine s njih 237 te
 • lokacijske informacije sa 196.
Izdvojeni članak

Split 3: Esej o osobnosti jednog neponovljivog projekta i urbane ideje

Pored redovnih postupaka , koji se vode sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, u Odijelu se, navode u Izvješću, provode i postupci „legalizacije“ prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a kojih je otvoreno 4100, dok je ukupno riješeno njih 10.002.

U odsjeku su trenutno zaposlena ukupno 24 službenika, no zbog obima preostalog posla na ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada kao i na postupcima kojima se odobrava gradnja, dodaju u Izvješću, potrebno je planirati nova zapošljavanja.

– Pod hitno je potrebno započeti procedure izmjene Prostornog plana uređenja Grada Splita i Generalnog urbanističkog plana Splita, a prvenstveno radi usklađenja sa zakonima kao i filtriranje i čišćenje dvosmislenih i nejasnih odredbi, dodaju.

Među započetim procedurama izrade planske dokumentacije su i:

 • Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita,
 • Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita,
 • Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske,
 • Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Obrtne tehničke škole i športskih sadržaja u Špinutu,
 • Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Trga hrvatske bratske zajednice u Splitu,
 • Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela Visoke u Splitu,
 • Urbanistički plan uređenja Korešnica 2 u Splitu i
 • Informacije o namjeri pokretanja urbanističkog natječaja za područje Gradskog projekta Poljud.

Iz Odsjeka za gospodarenje gradskom imovinom Službe za gospodarenje gradskom imovinom navode da su, između ostalog, u tijeku:

 • rješavanje Javnog natječaja za davanje u najam stanova socijalno ugroženim građanima Splita,
 • rješavanje statusa stanara zgrade tzv. hotela za samce u Vukovarskoj 81 u Splitu te
 • rješavanje Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Splita.
Izdvojeni članak

Darovano zemljište postaje dom Tehnološkog parka koji će zapošljavati 7000 radnika

1103 stranice urbane aglomeracije

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju u listopadu 2015. godine Grad Split definirao je obuhvat urbane aglomeracije grada za koju je u financijskoj perspektivi za period od 2014. do 2020. godine bilo osigurano 345 milijuna eura.

Urbana aglomeracija Split ustrojena je 30. studenog iste godine odlukom tadašnjeg ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u koju ulaze 13 jedinica lokalne samouprave: Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć te Općina Podstrana.

Projektna dokumentacija dostavljena je 15. srpnja 2016. godine, a sastojala se od 1.103 stranice različitih dokumenata, odluka i izvješća s najvećim i najvažnijim segmentom – nacrtom Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split.

Izdvojeni članak

Originalan i prepoznatljiv stil arhitekta koji je promijenio Split

Split prati svjetske trendove

Aktivnosti Grada Splita bile su usmjerene i na razvoj rješenja kojima se planira unapređenje efikasnosti gradske uprave te poboljšanja života građana. Kako navode, u Gradu prate svjetske trendove u razvoju pametnih gradova pa s tim ciljem Odsjek za Smart City i digitalizaciju provodi brojne projekte u sektoru razvoja pametnog grada.

Uspješnom prijavom Grada Splita za sudjelovanje u inicijativi Intelligent Cities Challenge u dvogodišnjem razdoblju od 2020. do 2022. godine realizirat će se, navode u Izvješću, Smart City Aplikacija i Solarna mapa Splita kao rješenja koja Grad Split želi promovirati unutar ICC mreže.

U gradu će se implementirati i projekt modernizacije sustava javne rasvjete. Jedan od najznačajnijih elemenata ovog projekta je i nastavak razvoja Grada Splita, po strateškoj odrednici „Smart City“, pametnog grada budućnosti uvođenjem novih tehnologija u gradsku svakodnevicu, dodaju u Izvješću.

Odsjek za Smart City i digitalizaciju sudjeluje u informiranju i savjetovanju građana o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava za provedbu mjera energetske učinkovitosti u financiranju Europske unije, nacionalnih, regionalnih i lokalnih izvora sredstava.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Puljak objavio izvješće o stanju Splita: Gradsko vijeće čeka gotovo 2000 otvorenih predmeta prostornog uređenja
Share via
Copy link
Powered by Social Snap