Pretraga

U Rovinju su predstavljeni projekti odvodnje: Investicije vrijedne gotovo 155 milijuna kuna

A- A+

U Rovinju su, u sklopu ‘Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj’, predstavljena četiri najvažnija projekta. Naime, izvedena je vakuumska kanalizacija u tri naselja, a trenutno se grade i Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda te Postrojenje za solarno sušenje mulja. U sklopu istog Projekta, planira se izgraditi još i kompostana.

Predstavljanje projekata odvodnje u Domu kulture u Rovinju | foto: Grad Rovinj

Prošlog su tjedna u Domu kulture u Rovinju prezentirani aktualni projekti Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. gradskim vijećnicima te direktorima gradskih poduzeća i ravnateljima obrazovnih ustanova. Prezentirana su ukupno četiri vrlo bitna projekta za sam grad i lokalnu zajednicu.

Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda se gradi na lokaciji Cuvi čija je ugovorena vrijednost 134.232.573 kuna. Ovdje će se izgraditi i garaža za specijalizirana vozila te upravna zgrada sa laboratorijem. Tako će se pročišćena otpadna voda, nakon UV dezinfekcije vraćati gradu kroz zalijevanje zelenih površina, nogometnog igrališta te južnih turističkih naselja Villas Rubin, Polari i Veštar.

Također, gradi se i Postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto u vrijednosti od 19.050.237 kuna koje je sufinancirano sredstvima Europske unije. Naime, nusprodukt pročišćavanja otpadne vode je mulj koji zahtjeva daljnju obradu, te će se nakon procesa dehidracije odvoziti upravo u ovo Postrojenje.

Izdvojeni članak

Završna faza projekta vrijednog 143 milijuna kuna u Novoj Gradišci: građani će imati pristup zdravoj vodi

Jedinstveni sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

S obzirom da je i tako osušeni i obrađeni mulj i dalje otpad koji je potrebno dalje zbrinuti, javni isporučitelji osim ustupanja mulja ovlaštenim osobama za zbrinjavanje, imaju i mogućnost provedbe samostalnog ukidanja statusa otpada proizvodnjom komposta. Tako da se u sklopu navedenog Projekta, uz Postrojenje za solarno sušenje mulja, planira izgraditi i kompostana.

Pred kraj predstavljanja projekata, prezentirana je vakuumska kanalizacija koja je izvedena u naseljima Borik,Valsavie i Bolničko naselje te jedinstveno rješenje za odvodnju otpadnih voda u predijelu ulice Švalba i sa brodica koji pristižu i koji su smješteni u luci Valdibora putem sustava vakuumske kanalizacije. Tijekom ove prezentacije, posebno je istaknuto kako trenutno nitko u svijetu nema izveden takav način prikupljanja i odvodnje otpadnih voda iz tankova brodica kakav je planiran za ulicu Švalba i luku Valdibora.

Plan je da svi prezentirani projekti budu realizirani do 2026. godine.

Copy link
Powered by Social Snap