Pretraga

Sljeme bi moglo dobiti stazu za bob i adrenalinski park? Priključite se javnoj raspravi

A- A+

Ministarstvo provodi javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ‘Skijaškog kompleksa’, Medvednica. Prijedlog plana dostupan je u prostoru Ministarstva u Zagrebu te pozivaju predstavnike zainteresirane i stručne javnosti da daju svoju doprinos podnošenjem argumentiranih prijedloga i mišljenja najkasnije do 8. veljače 2022. godine. Nositelj izrade plana je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dok je stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba.

Sljemenski bob | Foto: mpgi.gov.hr

Cilj izrade izmjena i dopuna plana je unapređenje izletničko-rekreativne funkcije kao primarne funkcije Parka prirode Medvednica, odnosno omogućavanje unapređenja i razvoja rekreativnih i sportskih sadržaja kroz cijelu godinu.

Prema tome, u planu je izgradnja stalne bob staze ‘Sljemenski bob’, brdsko biciklističkih staza, adrenalinskih parkova, a bez negativnih, odnosno minimalnih utjecaja na okolni okoliš i bioraznolikost područja Parka prirode Medvednica.

Prijedlog plana je u prostoru Ministarstva

Zainteresirana i stručna javnost uvid u prijedlog Plana može izvršiti u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu na lokaciji: Ulica Republike Austrije 14., tijekom održavanja javne rasprave odnosno svakim radnim danom od 10. siječnja 2022. do 8. veljače 2022. godine u vremenu od 10 do 14 sati.

Na javnom uvidu dostupan je elaborat Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica koji sadrži Odredbe za provedbu, Grafički dio (kartografske prikaze u mjerilu 1:2000), Obrazloženje kao i Sažetak za javnost.

Elaborat je dostupan javnosti i putem mrežne stranice Ministarstva na sljedećem linku.

Zainteresirana javnost svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge može dostaviti:

  • na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
  • na adresu e-pošte: [email protected], s naznakom: „Javna rasprava na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica“.
Izdvojeni članak

Sanitarna inspekcija obavila pregled sljemenske žičare, kako se čini posljednji

Copy link
Powered by Social Snap