Pretraga

Foto: Propao pokušaj sanacije Orlandova stupa, novi zahvat bit će obavljen strojno

A- A+

U sklopu sanacije oštećenja na Orlandovu stupu, jednom od najvrjednijih kiparskih spomenika Dubrovnika, obavljeni su zahvati otpuštanja sile u  njegovu centralnom trnu, no bez uspjeha. Nakon provedenih terenskih pregleda i održanih sastanaka stručnog tima zaključeno je da se  zahvat treba provesti strojno.

Sanacija Orlandovog stupa u Dubrovniku|Foto: Grad Dubrovnik

Pokušaj otpuštanja sile u središnjem trnu Orlandova stupa, u sklopu konzervatorsko-restauratorskih radova na sanaciji oštećenja, nije uspjelo. Osnovni razlog neuspjelog pokušaja veliko je trenje između vanjskog plašta cijevi matice i epoksi smole kojom je zaliven prostor između cijevi matice i okolnog kamena, kao i veliko trenje navojnog spoja cijevi matice, izvještava Ministarstvo kulture.

Djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda, prema smjernicama ICCROM-a i uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, izradili su novi statički projekt skele i nacrt popuštanja sile, za što su također osigurani svi potrebni tehnički uvjeti.

– Unutar sljedećih mjesec dana in situ se planira prenamjena postojeće skele, postavljanje hidrauličke preše i dodatnih uređaja za praćenje konstrukcije (iz sigurnosnih razloga), pokušaj strojnog popuštanja sile te demontaža skele i vraćanje stare zaštitne ograde. Tek nakon uspješnog popuštanja sile osigurat će se uvjeti za sistematske konzervatorsko-restauratorske radove, poručuju iz Ministarstva kulture.

Orlandov stup Dubrovnik

Orlandov stup Dubrovnik | foto: Hrvatski restauratorski zavod

Orlandov stup Dubrovnik

Orlandov stup Dubrovnik | foto: Hrvatski restauratorski zavod

Na zaštiti stupa radi se od 2018.

Podsjećamo, nakon što je na tijelu stupa zamijećeno širenje postojećih vertikalnih pukotina i oštećenja, što je ozbiljno narušilo integritet i sigurnost spomenika javnost i stručnjaci su podigli glas. Na inicijativu Ministarstva kulture i medija Hrvatski restauratorski zavod u suradnji s Gradom Dubrovnikom, Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku i Zavodom za obnovu Dubrovnika tijekom 2018. godine poduzeo je preventivne mjere zaštite.

Najprije je provedeno 3D skeniranje postojećeg stanja, prema čemu je izrađena cjelovita dokumentacija. Zatim je oko Orlandova stupa podignuta skela zbog umanjenja rizika od nastanka daljnjih oštećenja te je istražen historijat dotadašnjih konzervatorsko-restauratorskih radova.

Orlandov stup Dubrovnik

Orlandov stup Dubrovnik | foto: restauratorski zavod

Pukotine se povećavaju ljeti

Tijekom 2019. godine na Orlandov je stup u suradnji s Građevinskim fakultetom u Zagrebu postavljeno sedam uređaja za statički monitoring, s ciljem praćenja ekspanzije pukotina te ukupnog stanja konstrukcije.

Na temelju višegodišnjeg istraživanja zaključeno je da je progresija vertikalnih oštećenja potaknuta radom različitih materijala i centralnog prenapregnutog trna koji je u posljednjoj intervenciji ugrađen u jezgru stupa. Također, utvrđeno je da je rast pukotina linearan (s prosječnim godišnjim prirastom od 0.04 mm), a njihova je aktivnost najizraženija tijekom ljetnih mjeseci.

Pogledajte ovdje kako Dubrovnik osigurava bespovratna sredstva za očuvanje stolarije u povijesnoj jezgri.

Copy link
Powered by Social Snap