Pretraga

Istraživanja u Mečenčanima: Uzroci stvaranja i širenja urušnih vrtača

A- A+

Stručnjaci s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i iz tvrtke Terra Compacta d.o.o. započeli su s aktivnostima snimanja geofizičkih istraživanja. Aktivnosti su potaknute procesima sufozije na području Mečenčana.

rgn

Geofizička istraživanja | foto: Rudarsko-geološko-naftni fakultet

U suradnji s Terra Compactom d.o.o. stručnjaci s RGN fakulteta započeli su s aktivnostima snimanja istraživanja na području Mečenčana.

Područje Mečenčana već je neko vrijeme jedno od najrizičniji za život nakon razornih potresa u prosincu prošle godine. Naime, na tom se području iz dana u dan stvara sve veći broj rupa u zemlji, stručnog naziva urušne vrtače. Neke od njih nastale su nedaleko od obiteljskih kuća što je uzrokovalo zabrinutost i mještana i struke.

Mjesec dana nakon razornog potresa stručnjaci iz Hrvatskog geološkog instituta naveli su kako područje Mečenčana smatraju najrizičnijom zonom zbog urušnih vrtača čiji kojih je u tom trenutku bilo preko osamdeset.

Izdvojeni članak

Mečenčani i okolica postali su najrizičnija zona nakon potresa

Nove i širenje starih urušnih vrtača

U svom Izvješću o zabilježenim pojavama koseizmičkih površinskih deformacija na području Pokuplja i Banovine nastalih potresnom serijom od 28.12. 2020. do 05.01.2021. stručnjaci s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu navode kako su samoinicijativno započeli prikupljati podatke o deformacijama na tom području. Jedna od pojava koje su istraživane bile su i urušne vrtače.

– Također, 6. siječnja 2021. g. dojavljeno je i o pojavi još jedne, prema dojavi dosad najveće urušne vrtače promjera oko 15-20 m, koja je nastala 6. siječnja 2021. g. od 12 do 14 sati. Postoji stoga velika vjerojatnost da se slične pojave na tom području mogu očekivati i u narednim danima i mjesecima, objašnjavaju u Izvješću.

Postanak urušnih vrtača u stručnoj literaturi kao posljedica dugotrajne i postupne podzemne sufozije. Riječ je o procesu kojim se podzemnom vodom kroz kaverne iz okršenog podzemlja postupno ispire sitnozrnasti materijal, a potom se odnosi podzemnim tokovima kroz okršeno podzemlje.

– Na taj način se i u pokrovnim naslagama postupno stvaraju kaverne koje dugotrajnom podzemnom sufozijom postaju sve veće i sve bliže površini, navode u Izvješću RGH-a.

sufozija

Skica postanka urušne vrtače podzemnom sufozijom u terenu | foto: Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Proces sufozije ovisi o litifikaciji pokrovnih naslaga. Litifikacija je proces okamenjivanja, odnosno proces tijekom kojeg dolazi do nastajanja čvrste sedimentne stijene. U slučaju slabije litifikacije pokrovnih naslaga očekuje se da se prije pojave urušne vrtače pojavi uleknuće kružnog oblika. U slučaju dobre litifikacije prije pojave urušne vrtače nema vidljivih površinskih deformacija.

– Međutim, u oba opisana slučaja vrijedi da u trenutku kad površinski sloj u pokrovnim naslagama ostane bez svoje čvrste podloge postupnim napredovanjem procesa podzemne sufozije/erozije, dolazi do postupnog ili naglog sloma i urušavanja preostalih pokrovnih naslaga u urušnu vrtaču, koja se tada pojavljuje na površini, objašnjavaju s RGN-a.

urušne vrtače

Mogući tipovi urušnih vrtača/jama u pokrovnim naslagama i očekivane deformacije na površini prije urušavanja ovisno o stupnju litifikacije pokrovnih naslaga: A) u slabo litificiranim pokrovnim naslagama moguće je, prije završnog stadija urušavanja, očekivati pojavu blagog uleknuća na površini uslijed slijeganja. B) u dobro litificiranim pokrovnim naslagama prije završnog stadija urušavanja ne očekuje se pojava vidljivih deformacija na površini | foto: Rudarsko-geološko-naftni fakultet

– Podzemna sufozija koja dovodi do stvaranja i postupnog širenja kaverni u podzemlju u pravilu je dugotrajan i postupan proces koji se odvija lokalno ovisno o rasporedu kaverni u vapnenačkoj podlozi i o hidrološkim prilikama koje utječu na promjenu razine podzemne vode i u deluvijalno-proluvijalnom pokrovu i u okršenoj vapnenačkoj podlozi, pa je stoga bez detaljnog poznavanja geološke građe podzemlja i hidrogeoloških značajki nemoguće predvidjeti lokacije postojećih kaverni u podzemlju, a time niti lokacije i veličine mogućih budućih urušnih vrtača na površini, navode s RGN-a u zaključku svog Izvješća.

Dodaju da postoji velika vjerojatnost da će se već stvorene urušne vrtače s vremenom širiti te se zbog toga ne smije zanemariti mogućnost njihova zahvaćanja okolnih objekata u kojima se živi.

Izdvojeni članak

Rasjed ili stijena: Nova aplikacija Hrvatskog geološkog instituta otkriva na kakvom se tlu nalazite

Nova istraživanja na području Mečenčana

Na svojoj Facebook stranici Rudarsko-geološko-naftni fakultet objavio je informaciju da u suradnji sa stručnjacima iz tvrtke Terra Compacta d.o.o. provode aktivnosti snimanja geofizičkih istraživanja zbog nastalih sufozijskih procesa. Na objavljenim fotografijama prikazana je priprema profila snimanja duž trase ceste kako bi se mogla postaviti oprema.

Copy link
Powered by Social Snap