Pretraga

Europska komisija usvojila Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja

A- A+

Europska komisija je usvojila Akcijski plan EU-a pod nazivom “Prema nultom onečišćenju zraka, vode i tla”. Ovaj operativni dokument ključan je za ostvarenje Europskog  zelenog plana, glavne Europske strategije rasta koja s pogledom do 2050. godine usmjerava države članice ka postizanju pravednijeg, održivijeg i čišćeg gospodarstva u kojem se klimatski i ekološki izazovi pretvaraju u prilike. Implementacija Akcijskog plana EU-a za postizanje nulte stope onečišćenja nema alternativu i provodit će se zajedničkim naporima svih država članica, jer okoliš ne poznaje granice.

Održiva gradnja, ilustracija | foto: Unsplash

Iako je tijekom posljednjih desetljeća, ponajviše zahvaljujući zakonodavstvu, EU postigla značajan napredak u smanjenju onečišćenja okoliša, ono i dalje značajno utječe na zdravlje građana i na okoliš. Poznato je da onečišćenje okoliša može uzrokovati pojavu tumora, bolesti srca, kroničnu opstrukcijsku plućnu bolest, dijabetes, razna nepovoljna mentalna i neurološka stanja, kao i druge tipove bolesti. Procijenjeno je da u EU svake godine onečišćenje okoliša uzrokuje 1 od 8 smrtnih slučajeva. Pritom se kod određenih skupina stanovništva EU-a i među regijama uočavaju nejednakosti povezane sa izloženosti onečišćenju iz okoliša, koji je ujedno i jedan je od 5 glavnih pokretača gubitka biološke raznolikosti. Stoga je razumljiva ambicija Europskog zelenog plana postići nultu stopu onečišćenja okoliša koja više nije štetna za ljudsko zdravlje i prirodne ekosustave.

Uz podršku brojnih inicijativa, kao što je primjerice Ambicija nultog onečišćenje Europske komisije, Europski zeleni plan predviđa do 2030. godine ostvarenje slijedećih ciljeva:

 • poboljšati kvalitetu zraka radi smanjenja prijevremene smrtnosti uzrokovane onečišćenjem zraka za 55%;
 • poboljšati kvalitetu vode smanjenjem otpada, plastičnog otpada u moru (za 50%) i mikroplastike ispuštene u okoliš (za 30%);
 • poboljšati kvalitetu tla smanjenjem gubitaka hranjivih sastojaka i upotrebe kemijskih pesticida za 50%;
 • smanjiti udio onih ekosustava u kojima zagađenje zraka prijeti bioraznolikosti za 25%;
 • smanjiti udio stanovništva kronično izloženih bukom iz prometa za 30%, i
 • značajno smanjiti stvaranje otpada i za 50% ostatnog komunalnog otpada.

U tu je svrhu Europska komisija donijela ključni dokument – Akcijski plana EU-a za postizanje nulte stope onečišćenja te njime obznanila jasne smjernice za izgradnju čišćeg, pravednijeg i održivijeg europskog gospodarstva. Transformacija se očekuje u području proizvodnje i potrošnje uz ulaganje sredstava Dugoročnog proračuna EU-a NextGenerationEU, prvenstveno u investicije koje imaju nultu stopu zagađenja. Osim toga, EU je na međunarodnoj razini i dalje odlučna podržavati aktivnosti za “nulto onečišćenje” u skladu sa Agendom 2030 i UN-ovim konvencijama, kao što su Konvencija o bioraznolikosti te Bazelska, Roterdamska, Štokholmska, Minamata konvencija i druge.

Sinergija održivog razvoja gospodarstva i europske ambicije “okoliš bez onečišćenja”

Uz Strategiju održivosti za kemikalije, Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja predstavlja okvir za ostvarenje europske ambicije “okoliš bez onečišćenja”. Treba naglasiti kako je ovaj Akcijski plan u skladu s ciljevima EU-a za klimatsku neutralnost, zdravlje, bioraznolikost i učinkovitost korištenja resursa te se nadovezuje na inicijative u području energije, industrije, mobilnosti, hrane, kružnog gospodarstva i poljoprivrede. U skladu prioritetima Europske komisije, vodeće inicijative Akcijskog plana za ostvarenje “nultog onečišćenja” su:

 • usklađivanje standarda kvalitete zraka EU-a s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije,
 • revizija standarda za kvalitetu vode, uključujući rijeke i mora
 • smanjenje onečišćenja tla i poboljšanje njegove revitalizacije
 • revizija većine zakona EU-a o otpadu radi prilagodbe načelima čistog i kružnog gospodarstva,
 • poticanje „nultog onečišćenja“ iz proizvodnje i potrošnje,
 • objava rezultata zelenog učinka radi promicanja „nultog onečišćenja“ u svim regijama EU-a,
 • smanjenje nejednakosti stanovništva EU-a uzrokovane nerazmjernim udjelom štetnih utjecaja na zdravlje najugroženijih skupina,
 • smanjenje vanjskog otiska onečišćenja EU-a ograničavanjem izvoza proizvoda i otpada koji imaju štetne učinke u trećim zemljama,
 • pokretanje Europske mreže za inovativna, zelena i digitalna rješenja Living Labs
 • objedinjavanje svih europskih centara znanja (JRCEEA, i drugih) te okupljanje dionika u platformu zainteresiranih strana (Zero Pollution Stakeholder Platform biti će lansirana 4.6.2021.)
 • provođenje aktivnosti u suradnji s nacionalnim tijelima i organizacijama u području okoliša i šire.

Europska agencija za okoliš je u svom izvješću EEA Signali 2020-Prema nultoj stopi onečišćenja u Europi još u siječnju 2021.godine evaluirala dosadašnja postignuća u smanjivanju onečišćenja i najavila objavu ovog Akcijskog plana.

U Hrvatskoj su u području zaštite okoliša i bioraznolikosti relevantni strateško-planski dokumenti za postizanje nulte stope onečišćenja zraka vode i tla: Strategija i akcijski plan zaštite prirode republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2025.Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godineStrategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje za razdoblje 2017. – 2022. godine (u tijeku usklađivanje s EU Akcijskim planom za kružno gospodarstvo).

Ova nova paradigma zahtijeva i prilagodbu postojećeg nacionalnog zakonodavstva. Tako je, primjerice, u dopuni Zakon o gospodarenju otpadom, koji će uskoro biti dopunjen zahtjevima “paketa o otpadu” (Waste Package) i Direktive (EC) 2019/904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih predmeta na okoliš. Treba naglasiti kako Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja potiče daljnje unapređivanje praćenja razina onečišćenja i predviđanje budućih trendova, čime se osigurava nastavak razvoja i održavanja monitoringa okoliša, obrade podataka i izvješćivanja.

Kako bi se spremne uhvatile u koštac s novim izazovom, države članice su pozvane unaprijediti način provođenja postojećeg zakonskog okvira, koristeći priliku da osiguraju sredstva EU-a namijenjena za oporavak gospodarstva. Naglasak je na usmjeravanju gospodarstva prema okolišno prihvatljivim integriranim i učinkovitijim rješenjima inovativnih tehnologija, utemeljenim na znanstvenim dokazima.

Europski zeleni tjedan 2021. posvećen ambiciji postizanja nulte stope onečišćenja

Tijekom ovogodišnjeg Europskog zelenog tjedna građani EU-a će dobiti detaljnije informacije o ovom ambicioznom Akcijskom planu i svim predviđenim aktivnostima. Glavna konferencija održat će se u Bruxellesu 1. – 4. lipnja 2021. putem interneta i u više od 600 partnerskih događanja. Taj će susret biti prilika za interakciju i otvaranje suradnje između dionika i svih zainteresiranih strana koji su opredijeljeni ostvariti ambiciju postizanja nulte stope onečišćenja okoliša.

Copy link
Powered by Social Snap