Pretraga

Grad će sufinancirati provođenje mjera energetske učinkovitosti: U Puli osigurano 250 tisuća kuna

A- A+

U Puli je donesena nova odluka kojom je odlučeno da će Grad sufinancirati provođenje mjera energetske učinkovitosti. Za mjeru je izdvojeno 250 tisuća kuna, a pomoću nje će se moći sufinancirati nabava novih kućanskih uređaja i električnih vozila, usluga izrade glavnog projekta za solarnu elektranu i nabava novih fotonaponskih sunčanih modula.

Pula, foto: Grad Pula

Gradonačelnik Filip Zoričić 4. listopada 2022. godine prihvatio je Odluku o provođenju i sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule, nakon koje slijedi donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule.

Grad Pula, kao jedinica lokalne samouprave usmjerene na održiv razvoj i zelena rješenja, želi poticajnim sufinanciranjem potaknuti svoje građane na provođenje mjera energetske učinkovitosti nabavom novih kućanskih uređaja najviših energetskih razreda A, B ili C, nabavom novih električnih vozila, uslugom izrade glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljske kuće i nabavom novih fotonaponskih sunčanih modula.

Ovim se mjerama utječe na smanjenje potrošnje energije iz neobnovljivih izvora, potiče korištenje solarne energije, kao obnovljivog izvora, te na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Za provođenje mjera energetske učinkovitosti Grad Pula je u ovoj proračunskoj godini osigurao iznos od 250.000,00 kuna.

Izdvojeni članak

Energetska obnova i kuća oštećenih u potresu: Pomaknut datum za podnošenje prijava

Provođenje mjera energetske učinkovitosti sufinancirat će se u iznosu od 700,00 kn po pojedinom kućanskom uređaju, 2.500,00 kn po pojedinom električnom vozilu, maksimalno 3.000,00 kn, ali ne više od 30%, za uslugu izrade Glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljsku kuću, te maksimalno 10.000,00 kn, ali ne više od 35%, za nabavu novih fotonaponskih sunčanih modula.

Copy link
Powered by Social Snap