Pretraga

Održiva gradnja nije moda, samo obveza

A- A+

Održiva gradnja je skup aktivnosti i rješenja usmjerenih na smanjenje negativnog utjecaja zgrada na okoliš. Sve više dobiva na važnosti, posebice sada, u vrijeme sve veće klimatske krize. Objašnjavamo zašto održiva gradnja ne bi trebala biti samo prevladavajuća moda u industriji, već i zajednička obveza.

Aluprof održiva gradnja

Aluprof održiva gradnja

Klimatske promjene i težnja za nultim emisijama ugljičnog dioksida u atmosferu će vjerojatno biti najveći izazovi za cijeli građevinski sektor u povijesti. Zbog toga održiva gradnja, koja je prije desetak godina nekima mogla biti samo radoznalost, za koju lobira skupina ekoloških aktivista, sada postaje istinito oruđe u borbi za bolje sutra. Ovo se događa zahvaljujući implementacijom ideje održive gradnje koja između ostalog pretpostavlja ponovnu uporabu građevinskih materijala dobivenih iz drugih projekata, bliži kontakt zgrade s prirodom ili smanjenje potrošnje energije.

Pravilna energetska ravnoteža je baza

Jedno od najvažnijih načela koje definiraju održivu gradnju je potrošnja energije koja dolazi izvana. Ona mora biti što manja, a kod pasivnih zgrada – nulta. I iako je u slučaju zelene gradnje fokus na obnovljivim izvorima energije, ne može se zaboraviti još jedan važan parametar, to jest toplinsku izolaciju.

Toplinska izolacija je pojam koji je povezan sa sposobnošću pregrada za zadržavanje topline unutar zgrade. Ove su pregrade, među ostalim zidovi, prozori, vrata, stropovi ili krov. Što je njezina vrijednost veća, toplina se dulje zadržava unutar zgrade, što garantira adekvatan komfor i prije svega smanjuje potrošnju energije potrebne za grijanje. A to ima izravan utjecaj na niže račune povezane s trenutnom eksploatacijom i na smanjenje količine štetnih onečišćujućih tvari koje ulaze u atmosferu.

U praksi se pokazuje da se vrata i prozori – za razliku od zidova, stropova i krovova – ne mogu lako izolirati. Za postizanje najboljeg učinka potrebno je koristiti energetski štedljive sustave prozora i vrata, kao što je npr. MB-79N marke Aluprof. Inovativna rješenja koja su korištena u njima osiguravaju najvišu toplinsku izolaciju – na razini koja omogućuje njihovu upotrebu u pasivnim kućama i u kućama s nultom emisijom. Osim izvrsne toplinske izolacije, osiguravaju i vrlo dobru zvučnu izolaciju, vodonepropusnost i zrakonepropusnost te visoku čvrstoću konstrukcije.

Aluprof Siemens Campus

Siemens Campus, Didsbury Technology Park, Velika Britanija, Hebburn. Upotrijebljeni sustavi: MB-104 Passive, MB-SR50N

Ne smije se zaboraviti na zaštitu klime

Kako se pokazalo, građevinarstvo je od velike važnosti u kontekstu postizanja klimatske neutralnosti. Gotovo 38% godišnje emisije CO2 u atmosferu dolazi iz zgrada, dok za 28% odgovara svakodnevna eksploatacija, dok 10% je potrošnja energije za proizvodnju materijala i građevinskih tehnologija. Kako bi postigla nultu emisiju CO2 do 2050. godine, građevinska industrija mora danas poduzeti odlučne korake.

Drugi od načina, koji sigurno ima pozitivan utjecaj na okoliš, je korištenje ekoloških građevinskih materijala, koji nisu štetni za prirodu ni u jednom svom životnom ciklusu. Važan je također kompleksan pristup u kojem će se uzeti u obzir npr. odgovarajuću količinu sirovina, koja će biti upotrijebljena na gradilištu ili odabir lokalno dostupnih proizvoda.

Aluprof George Green

Knjižnica George Green, Nottingham, Velika Britanija. Upotrijebljeni sustavi: MB-SR50N EFEKT

Proces proizvodnje konvencionalnih građevinskih materijala troši ogromne količine energije i prirodnih resursa. Štoviše, na kraju njihovog životnog ciklusa, obično se ne mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti u novom projektu. Zbog toga u održivoj gradnji je iznimno važno upotrebljavati sirovine koje se mogu reciklirati ili ponovno upotrijebiti na druge načine na jednostavan način.

–Skupini ekoloških materijala pripada aluminij. On je također jedna od glavnih sirovina koju koristimo za proizvodnju fasadnih sustava kao što je MB-SR50N. Jednom upotrijebljen metal se može gotovo potpuno reciklirati, obraditi i ponovno upotrijebiti. Štoviše, korištenje aluminijskih proizvoda u zgradi omogućuje zarađivanje dodatnih bodova prema BREEAM ili LEED certifikaciji – kaže Viktor Stojanoski, Regional Manager (Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, N. Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania) Aluprof.

Aluprof Wroclavia

Galerija Wroclavia, Poljska, Wrocław. Upotrijebljeni sustavi: MB-118EI, MB-45, MB-86, MB-SR50N, MB-SR60N

Let’s build a better future

Glavne ideje održive gradnje su zaštita okoliša i postizanje najniže ili čak nulte potrošnje energije, što je od važnosti posebno sada – u vrijeme klimatske krize s kojom se suočavamo. Cilj, to jest klimatska neutralnost, možemo postići samo kontinuiranom edukacijom i praktičnom primjenom načela održive gradnje, koja bi trebala postati obveza, a ne samo moda.

Članak je sponzorirao Aluprof

Aluprof

Aluprof SA, +38 970 213 563, aluprof.eu/hr

Copy link
Powered by Social Snap