Pretraga

Porezna uprava odgovorila na tri ključna pitanja o nultoj stopi PDV-a za solarne elektrane i kolektore

A- A+

Nakon što je stupila na snagu nulta stopa PDV-a na ugradnju solarnih elektrana i kolektora, pojavila su se mnoga pitanja o tome što to točno znači. Porezna uprava je dala detaljne odgovore na tri pitanja, koja se tiču pojašnjenja toga na što se točno odnosi ovo pravilo, tko sve ima pravo na ovu pogodnost i kada će se početi primjenjivati.

Solarni sustav | foto: Pixabay | ilustracija

U sklopu Jesenskog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, odlučeno je da se isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuka i ugradnja solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada, oporezuju sa stopom PDV-a od 0%.

Kako smo već pisali, nulta stopa PDV-a odnosi se na sve račune koji su izdani nakon 1. listopada, bez obzira na to kada ste sklopili ugovor s izvođačem. No, retroaktivna mjera ukidanja PDV-a nije moguća ako je usluga već isporučena i u potpunosti ste je platili izvođaču. Već smo pisali o nekim pravilima, koja možete pročitati ovdje. Ipak, postoje neke specifične situacije sa specifičnim pitanjima, a odgovore je dala upravo Porezna uprava.

Izdvojeni članak

Stupila na snagu nulta stopa PDV-a na ugradnju solarnih elektrana i kolektora

‘Solarne ploče’ mogu podrazumijevati i fotonaponske panele (za proizvodnju električne energije) kao i solarne ploče za sustave koji proizvode toplinsku energiju (za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora). Hoće li se oslobođenje od PDV-a odnositi i na jedne i na druge? Ili je planirano stopu od 0% primjenjivati samo na fotonaponske sustave?

Pod pojmom isporuka i ugradanja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome bi se stopom PDV-a od 0% oporezivala sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Prema tome, isporuka i ugradnja fotonaponskih panela (za proizvodnju električne energije) kao i solarnih ploča za sustave koji proizvode toplinsku energiju (za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora) oporezivala bi se stopom PDV-a od 0% u slučaju ugradnje na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Sama isporuka solarnih ploča bez ugradnje te ostale opreme koja prati ugradnju solarnih ploča kao trgovačke robe, kao i isporuka i ugradanja solarnih ploča koja ne podrazumijeva realizaciju projekta izvedbe jednostavne građevine, bila bi i nadalje oporeziva općom stopom PDV-a od 25%.

Konkretno me zanima situacija u kojoj ja kao projektant imam partnera izvođača, te time moja firma nudi ključ u ruke. Da li u tom slučaju i dalje vrijedi nulta stopa PDV-a prema kupcu, te prema meni za račun kojeg mi ispostavlja moj partner izvođač?

Pri isporuci i ugradnji solarnih ploča (zajedno sa svom pratećom opremom i uslugama) na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa, koje jedan ili više izvođača obavljaju građanima, energetskim zajednicama građana (kod više stambenih zgrada) i osobama koje obavljaju djelatnost od javnog interesa, PDV bi obračunavali po stopi od 0%.

Porezni obveznik koji se smatra izvođačem i koji obavlja isporuku i ugradnju solarnih ploča, prilikom nabave solarnih ploča, ostale opreme i usluga potrebnih za njihovu ugradnju plaća PDV po stopi od 25% koji u cijelosti koristi kao odbitak pretporeza.

Prema tome, podizvođač koji obavlja primjerice izvedbeni dio projekta, za što izdaje račun glavnom izvođaču, na obavljenu uslugu ne bi mogao primijeniti stopu PDV-a od 0%, već bi primijenio prijenos porezne obveze na glavnog izvođača koji je upisan u registar obveznika PDV-a.

Nadam se da će ta mjera biti donesena odmah, i odnositi će se na one koji su potpisali ugovore u ovoj godini. Ukoliko ta odluka bude donesena za sljedeću godinu, ja kao i mnogi drugi koji su investirali u fotonaponske elektrane, nećemo moći iskoristiti te povlastice.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predlaže se da se stopom PDV-a od 0% oporezuje isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuka i ugradnja solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada, prvoga dana od dana objave toga Zakona u Narodnim novinama.

To znači da bi se sve takve isporuke obavljene prvoga dana od dana objave Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u u Narodnim novinama oporezivale stopom PDV-a od 0%, očekivano od listopada 2022. Retroaktivna primjena stope PDV-a od 0% na isporuke obavljene prije stupanja na snagu toga Zakona nije moguća.

Copy link
Powered by Social Snap