Pretraga

Velika anketa za građane: Kreirajte sami perivoje, trgove, šetnice i rekreacijske površine

A- A+

Grad Split je pokrenuo izradu Strategije zelene urbane obnove za razdoblje od 2024. do 2033. godine. U kreiranju strategije mogu sudjelovati i građani koji do kraja ožujka imaju mogućnost ispuniti anketu o potrebama svojih mikro zajednica kada je u pitanju razvoj ‘zelenih’ i ‘plavih’ površina. Prilika je ovo da pojedinci i građanske inicijative kreiraju svoju viziju gradskih perivoja, trgova, šetnica, plaža i sportsko-rekreacijskih površina.

urbani razvoj

urbani razvoj | foto: Freepik

Cilj izrade Strategije zelene urbane obnove je stvoriti temelje razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, te integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izvještavaju iz Grada Splita. Također Strategija bi trebala osigurati ostvarenja ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbu klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike te kao podrška općem održivom razvoju na splitskom području.

Proces planiranja budućeg razvoja i unaprjeđenja elemenata zelene infrastrukture i razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama obuhvaća uključivanje građana za koje je kreirana anketa. Sve s ciljem utvrđivanja potreba, ali i izazova kako bi se postigla svrha ulaganja – poboljšanje kvalitete života stanovnika.

Izdvojeni članak

Top lokacija na Žnjanu: Umjesto bespravne gradnje, tribina paviljona s pogledom na more

Pitanja u anketi odnose se na cijelo administrativno područje Splita koje obuhvaća Split i naselja: Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč i Žrnovnicu. Anketa je anonimna, a može joj se pristupiti ovdje do 31. ožujka.

Zelena infrastruktura predstavlja strateški planiranu mrežu sastavljenu od kvalitetnih zelenih i plavih (vodenih) površina koja omogućuje niz koristi za stanovništvo, a istodobno pruža stanište za biljni i životinjski svijet. U kontekstu ove ankete, zelene površine obuhvaćaju sve javne površine pod vegetacijom, uključujući prirodne (šume, šikare, livade), poluprirodne (perivoji, parkovi, poljoprivredne površine – maslinici, vinogradi) i uređene površine javne namjene (trgovi, šetnice, dječja igrališta, plaže, sportsko-rekreacijske površine).

Izdvojeni članak

Ugrađivali lift u Muzeju Split pa otkrili rimske terme iz doba Dioklecijana

Napominje se i kako u održivom razvoju gradova, osim razvoja zelene infrastrukture bitnu komponentu čini i razvoj kružnog gospodarenje prostorom i zgradama. Odnosno uređenje i revitalizacija napuštenih ili nekorištenih prostora/zgrada i ponovna uporaba građevina koja doprinosi očuvanju postojećih resursa. Tako da se dio anketnih pitanja odnosi i na ovaj urbanistički segment.

Pogledajte ovdje kako izgleda najatraktivnije gradilište u Hrvatskoj, radnici imaju top pogled.

Copy link
Powered by Social Snap