Pretraga

Predavanje arhitekta Mate Rupuća: Kritika turističke eksploatacije jadranske obale i zaleđa

A- A+

Hrvatska komora arhitekata – Područni odbor Dubrovnik, Društvo arhitekata Dubrovnika i Studentski centar Sveučilišta u Dubrovnika organizira predavanje krajobraznog arhitekta, Mate Rupuća, pod nazivom ‘#fulloflife? – Kritika spektaklizacije obalnog krajobraza’. Predavanje je dio ciklusu ‘Grad kao mjera’, a obuhvatit će analizu turističke eksploatacije graditeljske baštine i prostornog planiranja duž Jadrana.

more i maslinici

more i maslinici | foto: Freepik, diana.grytsky

U maloj dvorani novog Studentskog centra u Dubrovniku, danas (25. rujan) s početkom u 18 sati održava se zanimljivo predavanje krajobraznog arhitekta, Mate Rupuća, pod nazivom ‘#fulloflife? – Kritika spektaklizacije obalnog krajobraza’. Predavanje je osmišljeno u radionici platforme ‘Krajobrazovanje’ u suradnji sa suosnivačima platforme krajobraznim arhitektima Zrinkom Maranić i Stjepkom Golubićem, te predstavlja stručnu kritiku i razmišljanje o razvoju obale i zaleđa u graditeljskom smislu.

Izdvojeni članak

Na riječkom Korzu otvorena postament izložba ‘Arheološka nalazišta i povijesni lokaliteti istočne Turske’

Predavanje će obuhvatiti niz aktualnih pitanja o urbanim, periurbanim, ruralnim prostorima i širim kulturnim pejzažem jadranske obale i njezinog zaleđa u kontekstu turističke industrije danas, planiranja prostora, održivog razvoja. Posebna će se pažnja posvetiti odgovor na pitanje: Da li su ta područja tek prostorno-ekonomski resurs ili kulturni kapital koji pred nas stavlja odgovornost njegovog očuvanja i prenošenja nekim budućim naraštajima u (post)turističkoj budućnosti?

Također, u sklopu predavanja, biti će sagledana perspektiva mladih stručnjaka s područja planiranja, oblikovanja i produkcije pejzaža na razvoj obalnih područja u Hrvatskoj. Sve s ciljem promišljanja o alternativnim modelima, metodama i pristupima uređenja, korištenja i upravljanja postojećim resursima.

Jedna od njavećih problema turističke eksploatacije Jadrana je bespravna gradnja, pogledajte ovdje sve o pokretu koji joj se otvoreno protivi.

Copy link
Powered by Social Snap