Pretraga

U Hrvatskoj postoje brojni geoportali koji imaju razne funkcije, pokušali smo ih sve sabrati na jednom mjestu

A- A+

Geoportali su geografske karte na kojima možemo istražiti razne prostorne podatke. U Republici Hrvatskoj ih ima mnoštvo, a mi smo odvojili njih osam kako bi vam iz prve ruke pokazali na koji način funkcioniraju, kako se koriste, što sadrže i koje su vrste geoportala.

3D model Zagreba | Screenshot/ZG-Geoportal

Pravo pitanje je zašto u Hrvatskoj uopće ima toliko geoportala koji često nude iste podatke kao drugi geoportali. Zar nije onda bolje imati jedan koji sadrži sve? Dakako, GeoHrvatska, geoportal od Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, je na dobrom putu jer ima najviše sadržaja od svih ostalih geoportala te koristi interoperabilni način pomoću kojeg nabavlja sve statistike, sadržaje i podatke koje imaju ostali geoportali, putem mobilne mreže.

Geoportal Državne geodetske uprave

Državna geodetska uprava svoju inačicu geoportala definira kao ‘središnje mjesto pristupa prostornim podacima te jedan od temeljnih elemenata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka’.

Geoportal Državne geodetske uprave | Screenshot

Podaci koje možete pronaći na geoportalu Državne geodetske obuhvaćaju: Registar prostornih jedinica (županije, gradovi i općine, naselja, mjesne samouprave, ulice i kućne brojeve), Digitalni katastarski plan (katastarske općine, čestice, zgrade), CROTIS promet (prometne površine, pruge, prometnice), CROTIS hidrografiju (elementi vodotoka, more i vode stajaćice, široki i uski vodeni tokovi, vodene prepreke), CROTIS građevine (manje građevine, veće građevine, zgrade, izgrađene barijere), CROTIS pokrov i korištenje zemljišta (javne površine, gospodarsko područje, ostala prirodna područja, poljoprivredno zemljište, šumska područja, upotreba zemljišta), CROTIS vodovi.

geoportal

Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka | foto: Državna geodetska uprava

Među najpopularnijim metapodacima dostupnim na ovom geoportalu navode se: digitalni katastarski plan, katastarske čestice i katastarske općine, registar prostornih jedinica te registar geografskih imena.

– Kao najznačajnije funkcionalne cjeline mogu se izdvojiti platforma mrežnih usluga i preglednik koje su orijentirane prema građanima i profesionalnim korisnicima te drugim sustavima. Upravo platforma mrežnih usluga kao funkcionalna cjelina u najznačajnijoj mjeri razlikuje Geoportal DGU od drugih portala budući da se posredstvom interoperabilnih mrežnih usluga diseminiraju prostorni podaci za niz drugih sustava i aplikativnih rješenja kao i za korištenje u standardnim GIS alatima, kažu iz DGU-a.

Izdvojeni članak

Snimke Zagreba iz zraka 1968. godine, neki kvartovi nisu ni postojali

GeoHrvatska – Prostorni podaci Republike Hrvatske

Kako bi prostorne podatke Nacionalne infrastrukture prostornih podataka približili građanima Državna geodetska uprava u suradnji s NIPP-om razvija preglednik GeoHrvatska. Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, skraćeno NIPP, predstavlja čvornu točku za objavu metapodataka i pronalaženje prostornih podataka koji su dio Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Onečišćenja u blizini | Screenshot

Preglednik GeoHrvatska objedinjuje i vizualizira prostorne podatke subjekata Nacionalne infrastrukture raspoređene u šest tematskih područja: Kvaliteta okoline, Zemljište, Priroda oko mene, Slobodno vrijeme, Područja pod zaštitom i Onečišćenja u blizini.

– Važno je istaknuti kako korišteni podaci nisu smješteni na jedinstveno mjesto u okviru ovog portala, već se oni na interoperabilan način, putem mrežnih usluga koje poslužuju institucije nadležne za njihovo vođenje, prikazuju na portalu. To omogućuje da sustav poslužuje službene i ažurne podatke u nadležnosti subjekata NIPP-a, kažu iz DGU-a.

Buka u Zagrebu | Screenshot/GeoHrvatska

Ovaj geoportal barata svim podacima koji su dostupni na ostalim geoportalima. Tako ovaj geo portal ima najviše podataka na svojoj karti, što s drugih geoportala, što svojih vezanih za neke svakodnevne stvari od temperatura zraka, broja stanovnika po županijama i njihovim općinama do strateške karte buke.

Izdvojeni članak

Pogledajte kako su Split i okolica izgledali 1968. godine kad neki kvartovi nisu ni postojali

Katastar.hr

Ovaj geoportal ima novi dizajn stranice nakon što ga je Državna geodetska uprava redizajnirala. Ovaj portal je napravljen kako bi olakšao percipiranje katastara i katastarskih čestica svim korisnicima prostornih podataka. Pretraživanje i pregledavanje prostornih podataka moguće je izvršiti tako da se pretraga obavlja unosom podataka Digitalnog katastarskog plana (naziv katastarske općine i broj katastarske čestice), Registra prostornih jedinica (naziv ulice i kućni broj, ime naselja) te, ako prethodno navedeni podaci o katastarskoj čestici nisu poznati, vizualnim identificiranjem pritom koristeći mogućnosti pomaka i uvećanja/smanjenja prikaza.

Katastarske čestice u Zagrebu | Screenshot/Katastar.hr

Ako se za neko zemljište podaci o broju katastarske čestice u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama međusobno razlikuju korisnici portala mogu koristeći dostupnu funkcionalnost Identifikacija čestice preko broja katastarske čestice iz katastarske evidencije dohvatiti podatke zemljišne knjige o predmetnom zemljištu (broj katastarske čestice u zemljišnim knjigama).

Novi Zagreb | Screenshot/Katastar.hr/1968.-2018.

Ovaj portal ima mogućnost biranja sloja prikaza koje karte želimo, bila ona iz 2018., 1968. ili Hrvatske osnovne karte. Pomoću ovog geoportala smo izradili ovakve gifove kao iznad teksta, s naizmjeničnim snimkama iz 1968. i 2018. godine, kao bolju usporedbu razvijanja gradova i njihovih okolica. Tekstove i gifove možete pogledati za Zagreb, Split i Rijeku. Kroz ovaj portal moguće je kupiti Posjedovni list i Izvod iz katastarskog plana bez odlaska u katastarski ured za što je potrebno biti registriran u sustav e-Građani.

Izdvojeni članak

Pogledajte kako su Rijeka i okolica izgledali 1968. godine kad neki kvartovi i naselja nisu ni postojali

Geoportal kulturnih dobara

Geoportal kulturnih dobara Republike Hrvatske predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima o nepokretnim kulturnim dobrima u nadležnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Izvor prikazanih podataka na Geoportalu su podaci iz Registra kulturnih dobara RH, koji se vodi kao javna knjiga kulturnih dobara. Ovaj Geoportal je mrežni portal Informacijskog sustava kulturne baštine (ISKB).

Geoportal kulturnih dobara | Screenshot

Podaci koje možete pronaći na kartama Geoportala kulturnih dobara RH: Središnji registar prostornih jedinica, Digitalni katastarska plan, Nadležnost konzervatorskih odjela i njihova sjedišta i Zaštićena nepokretna dobra RH.

Geoportal – Hrvatske vode

Geoportal Hrvatskih voda na svojoj karti ima isključivo podatke vezane za sva tijela vode u Republici Hrvatskoj. Ovaj geoportal nije napravljen samostalno kao web stranica za sebe, već kao dopuna web stranici Hrvatskih voda. Karta prikazuje sadržaje kategorizirane u sljedeće skupine: registar aglomeracija, registar zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda, prethodna procjena rizika od poplava, opasnosti od poplava i rizici od poplava.

Zaštićena područja | Screenshot/voda.hr

Geoportal – Hrvatske autoceste

Ovaj geoportal je karta javnih cesta Republike Hrvatske, i na njoj se nalaze sva prometna obilježja cestovnog prometa RH. Karta je razdijeljena na ceste, linkove, čvorove i dionice. Administrativni dio je podijeljen prema: županijama, gradovima/općinama, naseljima, A. G. grada, poslovne jedinice i tehničke ispostave. Poslovne jedinice su podjela Republike Hrvatske prema djelovanjima HAC-a. RH je podijeljena na šest poslovnih jedinica, tri na obali i tri u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Prometnice | Screenshot/Geoportal-HAC

Geoportal – Istra

Neke županije imaju vlastite geoportale, poput Istarske županije ili Grada Zagreba. U ovom slučaju Istra ima sve podatke za koje smatraju da su potrebni njihovim stanovnicima. Ovaj geoportal vodi Zavod za prostorno uređenje Istarske županije.

Gustoća naseljenosti | Screenshot/Geoportal-Istria

Karta se može razdijeliti na sljedeće kategorije: pregledna karta županije, statistički podaci, prostorni plan Istarske županije, infrastrukturni sustavi, uvjeti korištenja i zaštite prostora i grafički prilozi.

Geoportal – Zagreb

Zagrebački geoportal vodi Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka. Ovaj geoportal sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava o ustanova. ZG Geoportal podijeljen je prema sadržaju na: glavni preglednik, katastar i registar prostornih jedinica, planiranje i razvoj, komunalni i prostorni promet, zaštita okoliša, zaštita spomenika kulture i prirode, poljoprivreda i šumarstvo, javni i društveni sadržaj, energetski atlas i 3D model grada Zagreba.

3D model Zagreba | Screenshot/ZG-Geoportal

Copy link
Powered by Social Snap