Pretraga

Najčešća obrtnička zanimanja na gradilištima: Tko je tko i za što preuzima odgovornost

A- A+

Gotovo sva zanimanja zastupljena na malim i velikim gradilištima mogu se obavljati kao obrtnička, a najčešći majstori na baušteli su: zidari, fasaderi, elektroinstalateri, tesari i krovopokrivači. Svaki od njih obavlja posao iz svoje struke u koordinaciji s ostalim radnicima na gradilištu prema točno određenom redoslijedu, te preuzima odgovornost za svoj posao. Uz napomenu kako naučnici pri obrtu niti jedan posao ne mogu obavljati samostalno već pod nadzorom mentora.

radnici na gradilištu

radnici na gradilištu | foto: PEXEL

Obrtnici su najčešći podizvođači na gradilištima kako kada je u pitanju novogradnja, tako i kod renovacija. Dok je na većim gradilištima posve jasno koja su njihova zaduženja, na manjima investitori često ne znaju koji dio radova tko izvodi.

Iz Hrvatske obrtničke komore (HOK) stiže pregled najviše zastupljenih obrtničkih zanimanja u građevini, te opis vještina koje majstori moraju imati i radova za čije su izvođenje ovlašteni.  Također, uz ove informacije, iz HOK-a ističu kako radnici pri obrtima, kao i njihovi poslodavci, trebaju znati, da je granski kolektivni ugovor u graditeljstvu, kojeg potpisuje Sindikat graditeljstva s HUP-Udrugom poslodavaca graditeljstva, proširen je na ukupni sektor,  pa tako i na obrtnike u građevini.

Zidar

Zidar obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. Postavlja temelje, gradi zidove, stupove, stropove, betonira pločnike, pristupe objektima, parkirališta, elemente odvodnje. Također postavlja i hidroizolaciju, otvore za vrata i prozore, izrađuje toplinsku ovojnicu objekta te obavlja druge zidarske poslove. Posao zidara je zidanje – slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala, te njihovo spajanje vezivom različite kakvoće i sastava.

Rad zidara na gradilištu može se odnositi na gradnju ili obnovu pojedinih zgrada ili cijelih naselja s poslovnim, zabavnim i stambenim objektima i uređenim cestama, te drugim infrastrukturnim objektima. Posao zidara često se prepliće s poslovima koje inače obavljaju radnici drugih zanimanja u građevinarstvu. Tako je zidar često u prilici obaviti i neke jednostavnije tesarske, krovopokrivačke i armiračke radove.

zidar

zidar | foto: HOK

Elektroinstalater

Elektroinstalater radi na poslovima postavljanja i popravaka električnih instalacija, montaži i demontaži električne rasvjete, ispitivanju i otklanjanju neispravnosti instalacija i rasvjete. Također, radi na: obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente. Važan dio posla elektroinstalatera odnosi se na preventivno održavanje električne opreme.

Električne sustave instalira uglavnom u stanovima, uredima, tvornicama i privatnim poduzećima. Vrsta poslova koje elektroinstalater obavlja ovisi o mjestu zapošljavanja. Ako je zaposlen u uredima i poduzećima, popravlja električnu opremu, a ako radi u industrijskim postrojenjima, tada postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. Kada radi na složenim uređajima u industrijskim pogonima, surađuje s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila.

elektroinstalater

elektroinstalater | foto: HOK

Fasader

Fasaderi su građevinski majstori koji obavljaju poslove postavljanja i obnavljanja fasada na različitim građevinskim objektima. Različitim materijalima oblažu vanjske zidove građevina i na taj je način štite od različitih vremenskih neprilika.

Fasaderi izrađuju vanjske fasade na stambenim, javnim, industrijskim i gospodarskim objektima. Zaduženi su i za unutarnje uređenje zidnih površina javnih i industrijskih objekata. Osim izrade novih fasada, fasaderi saniraju i restauriraju fasade koje su oštećene zbog različitih utjecaja vlage, mehaničkih i drugih oštećenja na stambenim i javnim objektima te spomenicima kulture i povijesti.

fasader

fasader | foto: Freepik

Instalater grijanja i klimatizacije

Instalater grijanja i klimatizacije bavi se montiranjem, održavanjem, nadzorom rada i servisiranjem sustava za grijanje i klimatizaciju. Instalateri grijanja i klimatizacije obavljaju poslove postavljanja, kontrole, održavanja i popravljanja toplinskih uređaja, uređaja za klimatizaciju i rashladnih uređaja.

Instalateri grijanja i klimatizacije montiraju centralno, plinsko i električno grijanje te solarne toplinske sustave. Izrađuju jednostavnu tehničku dokumentaciju pomoću računalnih aplikacija (poput AUTOCAD-a) i u radu slijede tehničku dokumentaciju, nacrte i pripadajuće specifikacije. Prije postavljanja instalacije obavljaju pripremne poslove kao što su rezanje, savijanje i spajanje metalnih i plastičnih cijevi. Izrađuju držače, prirubnice i oslonce, montiraju cjelokupni sustav i ispituju njegov rad. Po potrebi obavljaju i poslove održavanja i popravaka instaliranih sustava.

Postavljanje podnog grijanja

Električno podno grijanje | Screenshot/Youtube

Krovopokrivač

Krovopokrivač obavlja poslove polaganja predviđenog pokrova krova kako bi građevinu zaštitili od nepovoljnih vremenskih utjecaja – kiše, snijega, tuče, vjetra. Izrađuje jednostavnije krovne konstrukcije i obavlja termo i  hidroizolaciju kosih i ravnih krovova. Njegovi poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode, vlage i vremenskih utjecaja. Krovopokrivač također obavlja i sanacijske radove kao što su popravljanje i održavanje kosih i ravnih krovova.

Krovopokrivač ugrađuje i različite druge elemente na krovove: snjegobrane, krovne prozore, svjetlarnike, a osim izvođenja krovopokrivačkih radova na novim građevinama, krovopokrivač može obavljati poslove restauracije krovišta na povijesnim ili kulturnim spomenicima. Uvijek je dužan provjeriti ispravnost postavljene podkonstrukcije. Zbog toga mora dobro poznavati građevnu konstrukciju – izgradnju zidova i stupova, sustave za odvodnju voda, konstruktivne i nekonstruktivne elemente građevine.

krovopokrivač

krovopokrivač | foto: HOK

Plinoinstalater

Posao plinoinstalatera je popravak, izrada i montiranje elemenata, instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok plina od glavnog voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i drugdje. Plinoinstalateri postavljaju, ispituju, servisiraju i popravljaju plinske instalacije.

Plinoinstalater na mjestu postavljanja instalacija, u zidovima buši rupe i kanale u koje će se postaviti cijevi. Postavlja nosače, cijevi i spojnice te spaja cijevi plinske instalacije. Dovršenu instalaciju priključuje na dovod plina, provjerava brtvljenje na spojevima i priključcima, te otklanja eventualne nedostatke. Ako radi u distribuciji plina, montira brojilo potrošnje plina.
Vrši ispitivanje i nadzor plinskih uređaja na nepropusnost, kao i nadzor uređaja tijekom rada, te radi na održavanju i čišćenju plinskih uređaja.

plinoinstalater | foto: Freepik

plinoinstalater | foto: Freepik

Soboslikar

Soboslikar boja vanjske i unutarnje površine zgrada, oslikava i ukrašava trjemove, hodnike i stubišta, te liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina. Struganjem, čišćenjem i izravnavanjem priprema zidove za bojenje na čiju površinu zatim nanose različite vrste boja kistovima, valjcima ili posebnim prskalicama. Drvene, metalne ili kamene dijelove građevina priprema za rad, tako da ih brusi, struže ili spaljuje stari sloj boje, te površinu čisti i izravnava. Također obavlja i završno bojenje mineralne, drvene i metalne podloge.

Soboslikar treba usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala, pomoću kojih će izvoditi radove, te steći vještinu izbora i korištenja alata, strojeva i radnih sprava potrebnih za rad na siguran način. Obzirom na konstantan razvoj materijala za završne radove u građevini soboslikar bi trebao posebnu pažnju posvetiti redovnoj edukaciji.

soboslikar

soboslikar | foto: Freepik

Stolar

Stolari izrađuju, ugrađuju, postavljaju, popravljaju i održavaju masivni namještaj i građevnu stolariju – prozore, vrata, stubišta, ograde, krovne nadstrešnice. Također, oblažu stropove i podove, te izrađuju pregradne stijene. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja, ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama.

Nakon što pribavi sav potreban materijal, stolar treba izvršiti pripremu strojeva i alata koje će koristiti tijekom svog rada. Potom, na materijalu za obradu obavlja mjerenja i skiciranja, nakon čega slijedi obrada materijala koja uključuje sljedeće aktivnosti: piljenje, blanjanje, izradu veza ili spojeva, glodanje, bušenje, dubljenje drva i izradu utora, žljebova i rupa, te struganje i brušenje. Kada je materijal obrađen, stolar vrši spajanje svih obrađenih dijelova i provodi završnu površinsku obradu. Nakon završne obrade, stolar ugrađuje ili postavlja gotov proizvod, primjerice građevnu stolariju, ormare, pregradne stijene, spuštene stropove, podove te obloge zidova.

stolar

stolar | foto: HOK

Vodoinstalater

Posao vodoinstalatera je izrada vodovodne i kanalizacijske instalacije, montiranje sanitarne opreme i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od javnog vodovoda/crpilišta do korisnika te odvod otpadnih voda od korisnika do javnog kolektora otpadnih voda/pročišćivača/septičkih jama/bio jama. Montira sanitarnu opremu, te otklanja eventualne nedostatke na instalaciji i opremi/uređajima.

Vodoinstalater radi na pripremi i montaži/ugradnji cijevi i armatura na vodovodnoj i kanalizacijskoj instalaciji, ugradnji sanitarne opreme i uređaja, ispitivanju instalacija i puštanju u rad cijelog sustava. Obavlja i pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija kao što su, primjerice, obilježavanje trasa za postavljanje cijevi, bušenje prodora, izrada utora. Također, izrađuje priključak na vodomjerno okno izvan ili unutar objekta, te montira i priključuje sustava za pripremu tople vode i solarnih sustava. Njegov je zadatak i dezinfekcija instalacije od vodomjernog okna do svih potrošača. Izrađuje i vanjsku kanalizaciju i spaja cjevovod otpadnih voda na javni kolektor otpadnih voda/pročišćivača/septičkih jama/bio jama.

vodoinstalater

vodoinstalater | foto: HOK

Instalater kućnih instalacija

Instalater kućnih instalacija je zanimanje koje objedinjuje tri instalaterska zanimanja: zanimanje instalater grijanja i klimatizacije, zanimanje vodoinstalater i zanimanje plinoinstalater što zahtijeva široki spektar specifičnih stručnih znanja i vještina. U manjim privatnim i većim gospodarskim objektima, instalater kućnih instalacija ugrađuje, sastavlja i održava instalacije za opskrbu vodom i plinom, instalacije termo-solarnih kolektora, te instalacije za klimatizaciju i za odstranjivanje tekućeg komunalnog otpada. Također, prati i provjerava rad navedenih instalacija i popravlja ih.

Osim ugradnje instalacija za termo – toplinski dio sustava centralnog grijanja, instalater kućnih instalacija ugrađuje i trošila za centralno grijanje te omogućuje pretpostavke za uspostavljanje cjelovitog sustava grijanja objekata (na različite pogone – na tekuća, kruta, plinska goriva i solarnu energiju). Uz ugradnju instalacija za opskrbu vodom i odvodnju komunalnog tekućeg otpada, postavlja, održava i popravlja sanitarna tijela. Instalater kućnih instalacija montiranjem instalacija za klimatizacijske sustave priprema instalacije za sustave hlađenja.

instalater kućnih instalacija

instalater kućnih instalacija | foto: HOK

Što je ozljeda na radu i što napraviti kada do nje dođe potražite ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap