Pretraga

Nakon što su građani prosvjedom zaustavili građevinske radove, stiglo je i važno priopćenje arhitekata

A- A+

Društvo arhitekata Istra ovih je dana primilo pismo s molbom da se očituju po pitanju nepropisane stambene gradnje koja je u tijeku u prigradskom naselju Štinjan u sastavu Pule. S obzirom na to da se radi o temi koja se više ne smije zaobilaziti u stručnoj javnosti i koja poprima alarmantne razmjere, predstavnici Društva arhitekata Istra objeručke su prihvatili zabrinjavajući poziv te su se javno očitovali u vezi cijele situacije. Najoštrije osuđuju ovaj i svaki sličan arhitektonsko-urbanistički projekt, odnosno nekvalitetnu arhitekturu koja se nikako ne uklapa u širi urbanistički kontekst. Naime, takvom se gradnjom ne poštuje mikrolokacija i identitet samog prostora te se uvelike narušava kako njegova vizura tako i kvaliteta života građana.

Štinjan

Neprimjerena gradnja u prigradskom naselju Štinjan u sastavu Pule | foto: DAI, Facebook

U Hrvatskoj slučajevi neprimjerene gradnje s nekvalitetnom arhitekturom koja se nikako ne uklapa u širi urbanistički kontekst, odnosno koja ne poštuje mikrolokaciju i identitet samog prostora te uvelike narušava kako njegovu vizuru tako i kvalitetu života građana, sve više uzimaju maha. Bilo da se radi o ilegalnoj gradnji ili pak onoj legalnoj za koju je na neki način ishodovana građevinska dozvola, činjenica je da se radi o nečemu što izaziva lavinu negativnih komentara kod brojnih građana, ali jednako tako i kod dijela stručnjaka.

Naime, prilikom projektiranja i izdavanja građevinskih dozvola u obzir je potrebno uzeti Generalni urbanistički plan (GUP) i Prostorni plan uređenja (PPU) grada, odnosno područja u kojem se planira nekakva gradnja, a upravo da bi se ona uskladila s mikrolokacijom. Potom je prijeko potrebno osigurati javnu raspravu s različitim akterima, uključujući svakako i građane te transparentno predočiti sve planove buduće gradnje. Međutim, izgleda da to ovaj put nikako nije bilo na djelu kada se radi prigradskom naselju Štinjan u sastavu grada Pule.

Izdvojeni članak

Građani prosvjedom zaustavili bager u radovima, a gradonačelnik tvrdi: ‘Ovo je kaubojština, nered koji traje godinama’

Apel građana i stručnjaka

Zabrinuta mještanka Štinjana tako je Društvu arhitekata Istra uputila pismo s molbom da se očituje po pitanju nepropisane gradnje koja je u tijeku u ulici Kozada u Štinjanu. S druge strane, Društvo arhitekata Istra također smatra da se radi o temi koja se više ne smije zaobilaziti u stručnoj javnosti i koja poprima alarmantne razmjere, pa su iz tog razloga objeručke prihvatili poziv mještanke te su se na svojoj Facebook stranici odlučili javno očitovati o cijeloj situaciji.

Naime, iz dokumentacije koja je dostavljena nije se dalo ustanoviti gradi li se sukladno uvjetima iz građevinske dozvole izdanoj za predmetnu građevinu, a samim time iz Društva arhitekata Istra, barem za sada, nisu mogli zaključiti o legalnosti same realizacije tog projekta. Međutim, mogli su iščitati da se radi o itekako nekvalitetnoj arhitekturi za koju se, nekim slučajem, uspjela ishodovati građevinska dozvola, a takav se tip neprimjerene gradnje često ponavlja na širem području Pule te bi mu stoga konačno trebalo stati na kraj.

Tako se u ovom slučaju radi o izgradnji dviju stambenih zgrada spojenih jednom stranom s ukupno osam stambenih jedinica, a projekt je trenutačno u fazi izgradnje temelja. S druge strane, stanari naselja Štinjan sumnjaju da će se jedinice zgrada povećati na barem deset i to zbog „konobe” te „potkrovlja” predviđenih projektom, a koje po prostornim prikazima ipak više izgledaju kao stanovi, odnosno apartmani. Također, prostor za parkirna mjesta i zelenilo već sada je nedostatan. Konačno, cijela se gradnja vrši u dijelu naselja u kojem se nalaze isključivo obiteljske kuće (P+1) okružene zelenilom, a predviđena gradnja, u očima šire javnosti i dijela stručnjaka, smatra se neprimjerenom, nesrazmjernom te ujedno narušava kvalitete mikrolokacije i identitet prostora.

Prostorni plan uređenja Grada Pule

Društvo arhitekata Istra navodi da se na tom području nalazi pet čestica koje je Grad Pula prodao još 2000. godine isključivo za stambenu izgradnju. Prema Prostornom planu uređenja Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 12/06, 12/12, 5/14) u članku 54 navode se sljedeći kriteriji izgradnje:

– Pri oblikovanju građevina moraju se uvažavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na lokalnom području, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali karakteristični za klimu i tradiciju lokalnih naselja. Gabariti novih građevina moraju se oblikovati u odnosu prema pripadajućoj građevnoj čestici, te prema susjednim postojećim građevinama i prevladavajućom kvalitetnom organizacijom vanjskih površina.

– Pri oblikovanju građevina, odnosno naselja potrebno je uvažavati karakterističnu komunikacijsku strukturu i uličnu razgranatost naselja:

  • područja karakterističnih veduta na naselje, odnosno pojedine lokacije, zaštićuju se posebnim uvjetima zaštite i prostornim planovima užeg područja. Izgradnjom i rekonstrukcijom građevina ne smije se istupati iz karakteristične siluete naselja.
  • uvažavati raščlanjenost naselja na karakteristične morfološke cjeline ili morfološki homogena područja s uspostavljenim morfološkim identitetom i karakterističnom urbanističkom strukturom.
Štinjan

U tijeku je izgradnja temelja budućih stambenih zgrada u Štinjanu | foto: DAI, Facebook

Uzroci loših projekata

Iz priložene dokumentacije, smatra Društvo arhitekata Istra, i više je nego vidljivo da se projektom u Štinjanu nisu poštovale gore navedene odredbe Prostornog plana uređenja Grada Pula, međutim, projekt je unatoč izlaženju iz propisanih okvira dobio građevinsku dozvolu. Zbog ovog slučaja, ali i zbog brojnih drugih sličnih slučajeva neprimjerene i nekvalitetne gradnje, posebice stambene gradnje u Puli, Društvo arhitekata Istra navelo je neke od glavnih uzroka loših arhitektonsko-urbanističkih projekata.

U prvom redu istaknuli su veliki nedostatak Detaljnih planova uređenja (DPU) koji bi ograničili i uskladili dozvoljenu gradnju s mikrolokacijom. Potom smatraju da se uvodni dio Generalnog urbanističkog plana Grada Pule (GUP) i Prostornog plana uređenja Grada Pule (PPU) ne uzima u obzir prilikom projektiranja, a još manje prilikom izdavanja građevinskih dozvola.

Kritični su i prema važećem Urbanističkom planu uređenja (UPU) Štinjan koji je provedbeni plan i kojim se definiraju detaljni uvjeti gradnje poput maksimalnog faktora zazidanosti, visine građevina, zelenih površina, pozicije i širine ulica. Naime, za stambenu je namjenu svugdje u naselju Štinjan dozvoljena visina deset metara do vijenca i tri nadzemne etaže, što zapravo znači da u cijelom naselju mogu niknuti visoke zgrade. Također, dozvoljena je količina zelenih površina od svega dvadeset posto koja je nedostatna i koja, barem do sada, nije nikada provjeravana po završetku gradnje.

Zadnje, ali nikako manje važno, Društvo arhitekata Istra naglašava da se prilikom izrade prostornih planova zaobilaze i svode na minimum javne rasprave, kao i prezentacije tih planova po mjesnim odborima, što utječe na njihovu netransparentnost. Osim toga, rijetko se uvažavaju primjedbe građana, a lokalne samouprave se ponašaju i razmišljaju kao špekulanti.

Izdvojeni članak

Direktan ulaz u more: Privatna terasa luksuzne vile na Jadranu potpuno presjekla javnu plažu

Inspekcijske službe

Društvo arhitekata Istra zaključuje da je osnovni problem već prilikom samih planova koji investitorima omogućuju njihovu zloupotrebu i neprimjerenu gradnju na mikrolokacijama, potom neprovođenje dijelova planova koji štite od nekvalitetne gradnje, pogodovanje investitorima pri ishodovanju građevinskih dozvola te izostanak kontrole gradnje u nadležnosti inspekcijskih službi. Također, naglašavaju važnost suradnje građana i svekolike zainteresirane javnosti u svezi pritiska na lokalnu samoupravu te ujedno apeliraju na sve kolege i članove Društva arhitekata Istre da ne sudjeluju u gradnji nekvalitetne i loše arhitekture koja narušava tradiciju, urbanističku vizuru i kvalitetu života građana.
Copy link
Powered by Social Snap