Pretraga

Potemkinova sela na Braču: Šestorka legalizirala nepostojeće zgrade od knaufa i kartona, USKOK podigao optužnicu

A- A+

Svašta se može dogoditi u Lijepoj našoj, pa tako i da se legaliziraju nepostojeći objekti. Upravo to se dogodilo na Braču, gdje su lažno ucrtavali da se na nekretninama nalaze slobodnostojeće zgrade, iako su na njima zapravo bile montirane makete izrađene od knaufa i kartona koje se nisu mogle ozakoniti. USKOK je podigao optužnicu protiv šestero upletenih.

USKOK je podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana  zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, poticanja na krivotvorenje službene ili poslovne isprave, krivotvorenja isprave te poticanja na krivotvorenje isprave.

Tereti ih se da su od 2. travnja 2014. do 28. siječnja 2019., u Supetru, Splitu i Žrnovnici,  na traženje vlasnika nekretnina na otoku Braču, prema unaprijed stvorenom dogovoru poduzeli radnje potrebne da se izda najmanje pet rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade kojih uopće nije bilo. Namjera je bila da vlasniku nekretnina tako pribave pravo ozakonjenja nepostojećih zgrada te mu omoguće višestruko povećanje vrijednosti navedenih nekretnina.

Izdvojeni članak

Počela gradnja hotela na opatijskoj rivijeri: Investicija vrijedna oko 50 milijuna eura

U geodetskim i arhitektonskim snimkama izvedenog stanja lažno su ucrtavali da se na nekretninama u vlasništvu jednog okrivljenika nalaze slobodnostojeće – manje zahtjevne nezavršene stambene zgrade ili zgrade stambeno-poslovne namjene različitih tlocrtnih gabarita, iako su znali da na tim nekretninama nije bilo takvih zgrada odnosno da su na njima bile montirane makete izrađene od knaufa i kartona koje se nisu mogle ozakoniti, a koje su sačinjene samo kako bi se stvorio privid postojanja nezavršenih zgrada.

To su napravili najmanje pet puta. Na opisani način, vlasniku nekretnina je povećanjem vrijednosti nekretnina pribavljena materijalna korist od najmanje 14.613.696,27 kuna, objavljeno je na stranicama USKOK-a. Prenosimo i tekst čitave optužnice.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana (1959., 1971., 1986., 1971., 1988., 1988.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, poticanja na krivotvorenje službene ili poslovne isprave, krivotvorenja isprave te poticanja na krivotvorenje isprave.

Optužnicom se I., II., III. i IV. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od 2. travnja 2014. do 28. siječnja 2019., u Supetru, Splitu i Žrnovnici, I. okr. kao službenica Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije (dalje: Upravni odjel) i kao voditelj Pododsjeka Ispostave u Supetru, III. okr. kao stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije u Uredu ovlaštenog inženjera geodezije iz Žrnovnice i IV. okr. kao vlasnik Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja, a ujedno i arhitekt ovlašten za izrade snimki arhitektonskog izvedenog stanja, na traženje II. okr. vlasnika nekretnina na otoku Braču, prema unaprijed stvorenom dogovoru poduzeli radnje potrebne da se II. okr. izda najmanje pet rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade kojih uopće nije bilo. Namjera je bila da mu tako pribave pravo ozakonjenja nepostojećih zgrada te mu omoguće višestruko povećanje vrijednosti navedenih nekretnina.

U tu svrhu su sada pokojni diplomirani inženjer arhitekture kao zaposlenik jednog trgovačkog društva te III. i IV. okr., u najmanje pet navrata, u geodetskim i arhitektonskim snimkama izvedenog stanja lažno ucrtavali da se na nekretninama u vlasništvu II. okr. nalaze slobodnostojeće – manje zahtjevne nezavršene stambene zgrade ili zgrade stambeno-poslovne namjene različitih tlocrtnih gabarita, iako su znali da na tim nekretninama nije bilo takvih zgrada odnosno da su na njima bile montirane makete izrađene od knaufa i kartona koje se nisu mogle ozakoniti, a koje su sačinjene samo kako bi se stvorio privid postojanja nezavršenih zgrada. Tako izrađene snimke III. okr. je predavao ovlaštenom inženjeru geodezije koji ih je, ne sumnjajući u njihovu točnost, potpisivao i ovjeravao pečatom. Potom su navedene snimke predavali II. okr. koji ih je podnosio protokolu Upravnog odjela Ispostave u Supetru. Nakon toga je I. okr., koristeći svoja ovlaštenja za donošenje rješenja o izvedenom stanju i raspoređivanje zaprimljenih predmeta, sukladno dogovoru sebi u rad rasporedila predmete formirane povodom zahtjeva koje je podnio II. okr. te  zahtjeva koje su za II. okr. formalno podnosili članovi njegove obitelji i njegovi prijatelji.

Po tim je zahtjevima I. okr., protivno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, sačinjavala zapisnike u kojima je lažno svojim potpisom potvrđivala da je provela očevide na nekretninama u vlasništvu II. okr. te da je utvrdila da zatečeno stanje na terenu odgovara priloženim snimkama izvedenog stanja ovlaštenih inženjera geodezije i arhitekata, a potom je sačinila i pozive za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koje neposredno graniči sa česticom zemljišta II. okr., bez da je pozive za uvid u spis radi izjašnjenja dostavljala strankama javnom objavom na oglasnoj ploči upravnog tijela.

Ta je rješenja I. okr. potpisivala i potvrđivala službenim pečatom. Na opisani način II. okr. je povećanjem vrijednosti nekretnina pribavljena materijalna korist od najmanje 14.613.696,27 kuna.

Nadalje su tijekom studenoga 2018. godine u Splitu i Zastražišću na Hvaru, V. i VI. okr., sukladno dogovoru i na traženje II. okr. vlasnika nekretnine na Braču, poduzeli radnje za potrebe ishođenja rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade u odnosu na zahtjev koji je formalno podnio njegov otac. Tako je V. okr. kao nezaposleni geodetski tehničar obavio snimanje stvarnog stanja nekretnine na kojoj nije bilo slobodnostojeće – manje zahtjevne nezavršene zgrade stambeno-poslovne namjene. Potom mu je II. okr. predao više crno-bijelih fotografija nepoznate zgrade za potrebe izrade geodetske snimke izvedenog stanja, a V. okr. je tehničko izvješće o obavljenom snimanju i navedene fotografije predao svom prijatelju VI. okr., geodetskom tehničaru zaposlenom u trgovačkom društvu za geodetske poslove i turizam.

Fotografije je s ostalom pratećom dokumentacijom VI. okr. uvezao i sačinio geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade u cilju da prikaže da je snimku izradilo ovlašteno trgovačko društvo. Snimku je zatim pečatirao i potpisao imenom ovlaštenog inženjera geodezije, iako je znao da snimka ne odgovara stvarnom stanju te da nema ovlaštenje za potpisivanje geodetskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade. Nakon toga je snimku predao V. okr., koji ju je predao II. okr. za potrebe upravnog postupka pred Upravnim odjelom, Ispostave u Supetru.

Copy link
Powered by Social Snap